گل هاي پيازي با ظهور خود در بهار و تابستان لطافت و زيبايي دلپذيري به فضاي سبز طبيعي و مصنوعي‌محيط زندگي انسان مي‌بخشند.
  • ژیلا امیری
  • 1395/8/6
  • 0
  • 471

گل هاي پيازي با ظهور خود در بهار و تابستان لطافت و زيبايي دلپذيري به فضاي سبز طبيعي و مصنوعي‌محيط زندگي انسان مي‌بخشند. حس زيبايي پسندي‌، بسياري از انسانهاي خوش ذوق را در فصول مختلف به دشتها و كوههاي اطراف شهرهامي‌كشاند. در بهار، وجود گل هاي لاله‌، لاله واژگون‌، كلاغك و... كه به صورت خودرو در اين مناطق مي‌رويند،يكي از عوامل اغناي اين حس در وجود انسان به شمار مي‌رود. گل هاي پيازي با زيبايي و عطردل‌انگيز خود، ديدگان و مشام جويندگان زيبايي را نوازش مي‌دهند و با نظمي كه خداوند در رويش و تكثير اين‌گياهان زيبا قرار داده‌، هر سال در زمان خاص خود مي‌رويند و گلدهي را آغاز مي‌كنند.

گل هاي پيازي كه در فضاي سبز مصنوعي خانه و خيابان كاشته مي‌شوند در طول سال نياز به مراقبتهاي ويژه‌اي‌دارند و انسان شهري اگر خواستار بهره‌گيري از زيبايي آنهاست بايد زحمت نگهداري اين گل هاي را نيز بعهده‌گيرد.

با توجه به استقبال عامه از گل هاي پيازي در زير به معرفي برخي از گونه ها مي پردازيم

1- گل اختر canna indica (ريشه به صورت ريزوم‌)
پس از باز شدن و پژمردن تمامي غنچه‌ها، ساقه گل را از سطح زمين قطع كنيد ولي آبياري را به ميزان كمتر ادامه‌دهيد تا وقتي كه برگها زرد شوند، در اين زمان برگها را نيز حذف كنيد. در مناطقي كه فاقد زمستان سردمي‌باشند ريزوم را مي‌توانيد درخاك باقي بگذاريد و يا آن‌ها را از خاك در آورده‌، در محل خشك و خنك كه‌داراي جريان هوا باشد انبار كنيد تا زمان كاشت مجدد فرا برسد.

2- كوكب‌Dahila sp.(ريشه به صورت غده‌)
وقتي قسمتهاي هوايي گياه زرد شد، ساقه‌ها را از ارتفاع ده سانتيمتري سطح خاك قطع كنيد، خاك اطراف ساقه‌را به شعاع 30 سانتيمتر از مركز برداريد و با دقت به كمك چنگك غده‌ها رابيرون آوريد، آنها را تكان دهيد تا خاك اطرافشان فرو ريزد. پس از چند ساعت آنها را در آفتاب قرار دهيد تا خشك شوند. حال مي‌توانيد به دو روش عمل كنيد:

الف - غده‌ها را فوراً تقسيم كنيد زيرا غده تازه به راحتي بريده مي‌شود و تشخيص چشمها يا جوانه‌هاي رشدكننده در اين زمان آسان است‌. برش بايد از محل ساقه صورت گيرد به نحوي كه با هر قسمت از غده 2.5سانتيمتر از ساقه و يك چشم باقي بماند. سطح برش را با پودر گوگرد بپوشانيد تا از پوسيدگي آنها جلوگيري‌شود، سپس قطعات را در شن يا ورمي‌كوليت قرار دهيد و درطول زمستان در يك مكان خنك (7-4 درجه‌سانتيگراد انبار كنيد. با اين روش خطر چروكيدگي غده‌ها كاهش مي‌يابد.

ب - حدود 4-2 هفته قبل از كاشت در بهار غده‌ها را به روش الف برش دهيد و آنها را در ماسه مرطوب قراردهيد تاتحريك به ريشه دهي گردند.

3- گل مريم‌ Polyanthes tuberosa (ريشه به صورت غده پيازي شكل‌)
گل هاي زيباي مريم در اواخر تابستان اوايل پاييز روي خوشه‌هاي بلند ظاهر مي‌شوند. در پاييز وقتي برگها زردشدند آبيار راقطع كنيد، پيازها را از خاك در آوريد و آن‌ها را در مكاني گرم انبار كنيد و يا هر سه عدد پياز را دريك گلدان به قطر 15 سانتيمتر بكاريد. هر 4 سال يكبار در پاييز، هنگام تقسيم پيازهاست‌.

4- آليوم Allium sp. (ريشه به صورت پياز)
فصل پاييززمان كاشت پياز آليوم است‌. فاصله كاشت 30-15 سانتيمتر و عمق كاشت 20-15 سانتيمتر مناسب‌است‌. هر 3 يا 4 سال در پاييز و يا اوايل بهار پيازها را از خاك در آورده تقسيم كرده و مجدداً بكاريد.

5- گل حسرت Colchicum aurumnal (ريشه به صورت پياز)
گل هاي صورتي‌، بنفش‌، ارغواني و سفيد آن اواخر تابستان از درون خاك سر در مي‌آورند و در اين فصل نياز به‌مراقبت ويژه‌اي ندارند.

6- لاله Tulipa sp. (ريشه به صورت پياز)
پيازها را مهرماه (به شرطي كه هوا خنك شده باشد) بكاريد. عمق كاشت 2.5 برابر قطر بزرگ و فاصله كاشت‌20-10 سانتيمتر از يكديگر مناسب است‌. درنواحي گرمتر پيازها را حداقل در عمق 20-15 سانتيمتر بكاريدتا سرماي مورد نياز براي ريشه دهي تامين شود.

7- زنبق رشتي Hemerocallis sp. (ريشه به صورت غده‌)
بهترين فصل كاشت آن پاييز است‌، غده‌ها را مهرماه در عمق 5 سانتيمتر در محل سايه - آفتاب بكاريد و روي‌آن را با خاك شني يا خاكبرگ بپوشانيد. هر 5 سال يكبار در پاييز يا بهار بوته‌ها را تقسيم كنيد. بوته را از خاك درآوريد. نصف طول برگها را حذف كنيد، غددها را جدا كنيد و مجدداً آنها را بكاريد.

8- زنبق Iris sp. (ريشه به صورت ريزوم‌)
ريزومهاي ذخيره شده در تابستان را در اين فصل مجدداً بكاريد، فاصله كاشت خصوط بوته‌ها 20-15سانتيمتر، فاصله پيازها 15-10 سانتيمتر مناسب است‌. سطح محل كاشت را يك لايه مالچ بدهيد

نظرات0
برای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود به حساب کاربریایجاد حساب کاربری