سرمايه‌گذار براي خريد و فروش سهام و ساير انواع اوراق بهادار در بورس، بايد کارمزد بپردازد. اين كارمزد كه البته، مبلغ آن بسيار اندك است، ازسوي متوليان بازار سرمايه صرف اداره و توسعه مستمـر اين بازار مي‌شود.
 • محمد انصاری
 • 1396/4/15
 • 0
 • 236

شايد براي شما هم اين سؤال به وجود آمده باشد که وقتي قصد داريد سهامي را خريداري کنيد، آيا علاوه ‌بر مبلغ موردنياز براي خريد سهام، بايد هزينه ديگري هم بپردازيد يا نه؟ وقتي سهام خود را مي‌فروشيد چطور؟ پاسخ سؤال مثبت است، چون سرمايه‌گذار براي خريد و فروش سهام و ساير انواع اوراق بهادار در بورس، بايد کارمزد بپردازد. اين كارمزد كه البته، مبلغ آن بسيار اندك است، ازسوي متوليان بازار سرمايه صرف اداره و توسعه مستمـر اين بازار مي‌شود. اما مبلغ کارمزد خريد و فروش اوراق بهادار در بورس، چقدر است؟ در ادامه به بررسی کارمزد خرید و فروش سهام خواهیم پرداخت.

الف. کارمزد خريد سهام
كارمزد خريد سهام، حدود 49 صدم درصد است.
اجازه بدهيد با يك مثال توضيح دهيم. فرض كنيد قصد داريد هزار سهم شركت (الف) را به قيمت هر سهم، 150 تومان خريداري كنيد. در اين صورت، جمع كل مبلغ موردنياز براي خريد سهام، 150 هزار تومان خواهد بود. باتوجه به اينكه كارمزد خريد سهام، 49 صدم درصد است، شما بايد حدودا مبلغ 735 تومان كارمزد نيز براي خريد سهام موردنظر بپردازيـد.

ب. كارمزد و ماليات فروش سهام
كارمزد فروش سهام، 53 صدم درصد مبلغ معامله است. در فروش سهام، علاوه‌بـر كارمزد، 50 صدم درصد هم ماليات از فروشنده سهام دريافت مي‌شود كه جمعا برابر با يك مميز سه صدم درصد است.
در مثال قبل فرض كنيد قصد داريد هزار سهم شركت (الف) را به قيمت هر سهم، 150 تومان به فروش برسانيد. در اين صورت، جمع كل مبلغ موردنياز براي فروش سهام، 150 هزار تومان خواهد بود. باتوجه به اينكه كارمزد فروش سهام، 49 صدم درصد و ماليات فروش نيز برابر با 50 صدم درصد (در مجموع يك مميز سه صدم درصد ) است، شما بايد در مجموع 1545 تومان بابت اين معامله پرداخت نماييد.

ج. کارمزد خريد و فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره
كارمزد خريد و فروش اوراق مشاركت و اوراق اجاره در بورس حدودا يك هفتم كارمزد خريد و فروش سهام، يعني 7 صدم درصد مبلغ معامله است، البته برخلاف سهام، فروش اين اوراق مشمول پرداخت ماليات نمي‌شود. به عنوان مثال، اگر شما قصد داشته باشيد 150 هزار تومان اوراق مشاركت در بورس خريداري كنيد يا بفروشيد، فقط بايـد 105 تومان كارمـزد بپردازيـد.

بنابراين، همانطور كه ملاحظه مي‌كنيد، كارمزد و ماليات خريد و فروش سهام و ساير انواع اوراق بهادار در بورس، بسيار اندك بوده و همين موضوع نيز يكي از مزيت‌هاي بورس، در مقايسه با سايـر بازارهاي سرمايه‌گذاري به شمار مي‌رود.

ریز کارمزد معاملات سهام
مشتریان برای معاملات سهام، کارمزدهای زیر را پرداخت خواهند کرد:

 • کارمزد کارگزاران
  4 در هزار (0/4 درصد) ارزش معاملات تا  سقف 100 میلیون ریال که توسط  هم فروشنده و هم خریدار پرداخت می‌شود.
 • کارمزد بورس
  8 در  ده هزار ( 0/08 درصد)  ارزش معامله تا سقف 200 میلیون ریال که 60 درصد توسط فروشنده و 40 درصد توسط خریدار پرداخت می‌شود. 
 •  کارمزد حق نظارت سازمان
  8 در ده هزار (0/08 درصد) ارزش معامله تا سقف 200 میلیون ریال که 60 درصد توسط فروشنده و 40 درصد توسط خریدار پرداخت می‌شود. 
 • کارمزد شرکت سپرده‌گذاری( کارمزد تسویه)
  2/5 در  ده هزار (0/025 درصد) ارزش معامله تا سقف 200 میلیون ریال که 60 درصد توسط فروشنده و 40 درصد توسط خریدار پرداخت می‌شود. 
 • کارمزد شرکت فناوری
  3 در  ده هزار (0/03 درصد) ارزش معامله تا سقف 200 میلیون ریال که 60 درصد توسط فروشنده و 40 درصد توسط خریدار پرداخت می‌شود. 
 • مالیات نقل و انتقال
  5 در هزار (0/5 درصد) ارزش معامله که توسط فروشنده پرداخت خواهد شد.  غیر از مالیات یاد شده سهامداران مالیات دیگری نخواهند پرداخت
   

مجموع کارمزد معاملات سهام
کل کارمزد پرداختی توسط خریدار = 4/86 در هزار (0/486 درصد) ارزش معامله
کل کارمزد پرداختی توسط فروشنده = 5/29 در هزار ارزش معامله(0/529درصد)  
به عبارت دیگر
کارمزدی که خریدار باید به حساب شرکت کارگزاری واریز نماید  برابر است با:
مبلغ پرداختی به حساب شرکت کارگزاری در قبال خرید= 1.00486 *ارزش خرید 

کارمزدی که شرکت کارگزاری به حساب فروشنده، از محل فروش سهام پرداخت خواهد کردبرابر است با:
مبلغ پرداختی به مشتری پس از کسر کارمزد و مالیات = 0.98971 * ارزش فروش 

کارمزد معاملات آتی

 • کارمزد کارگزاران
  4 در هزار (0/4 درصد) ارزش معاملات تا  سقف 100 میلیون ریال که توسط  هم فروشنده و هم خریدار پرداخت می‌شود.
 • کارمزد بورس
  چهل و هشت در  صد هزار (0/048 درصد) ارزش قرارداد توسط فروشنده و سی و دو در صد هزار  ( 0/032 درصد) ارزش قرارداد توسط خریدار 
 • کارمزد سپرده گذاری
  چهل و هشت در صد هزار (0/048 درصد) ارزش قرارداد توسط فروشنده و سی و دو در صد هزار (0/032 درصد) ارزش قرارداد توسط خریدار 
 • کارمزد تسویه و تحویل(سپرده گذاری)
  پنج در هزار ارزش قراداد بر حسب قیمت تسویه آخرین روز معاملاتی

محمد انصاری

من به عنوان طراح و برنامه نویس در شرکت توسن در حوزه ی بانکداری فعالیت می کنم. بیشتر زمانم رو به مطالعه پیرامون طراحی نرم افزار اختصاص میدم. همچنین علاقه ی زیادی به فعالیت های ورزشی دارم و زمان کافی به ورزش اختصاص می دهم.

نظرات0
برای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود به حساب کاربریایجاد حساب کاربری