امروزه صنعت كاران كشور ما با تلاش و جستجوي فراوان توانسته اند اين محصول را كه مورد نياز يك ساختمان است و مردمي كه از آن استفاده مي كنند به طور صحيح و كاربردي بسازند
  • حمید نظری
  • 1396/12/23
  • 0
  • 516

زندگي انسان امروز با صنعت آميخته شده است . صنعت انسان كاربرد فراواني در زندگي او دارد. انسان هر چه بيشتر براي راحتي خود دست به اختراع و توليد وسايل كرده است .

اكنون در اجتماع بخشي از مردم توليد كننده و بخشي مصرف كننده هستند. توليد كردن وسيلة مورد نياز بايستي اصولي و بر پايه و مبنا بوده تا وسيله توليد شده هر چه بهتر و نيز توليد كننده آن زيان ندهد.

اين گونه توليد باعث رشد اقتصاد يك جامعه و در نتيجه بالاتر آمدن سطح آن جامعه مي باشد.

در اين مقاله سعي شده تا مروري هر چند مختصر بر مراحل راه اندازي يك واحد توليدي (توليد كليد و پريز) باشد.

امروزه صنعت كاران كشور ما با تلاش و جستجوي فراوان توانسته اند اين محصول را كه مورد نياز يك ساختمان است و مردمي كه از آن استفاده مي كنند به طور صحيح و كاربردي بسازند، البته ساخت اين قطعه هنوز با استانداردهاي جهاني فاصله زيادي دارد اما در همين حد  كه توانسته اند به خود كفايي برسند و وارد كردن اين قطعه ي كوچك اما پر زحمت را در كشور ميسر سازند خود يك موهبت محسوب مي شود . اين عمل توانسته است حداقل در مورد اين مقوله ارز كشور را خارج نكنند و مردم با خريد ارزان اين قطعه ساختمان خود را تكميل كرده باشند.

تعريف محصول از نظر مشخصات ظاهري و شكل ، فرمول ، حد استاندارد و
كليد و پريز و قطعات همرديف چون دو شاخه اجزاي الكتريكي هستند كه وظيفه آنها قطع و وصل جريان الكتريكي تا سطح پتانسيل 500 مي باشد. جنس بدنه آنها از باكاليت است رنگ آن كرم روشن و بصورت يك عايق الكتريكي عمل مي كند . ابعاد كليد و پريز     8 × 8 سانتيمتر مربع ، وزن آن 75 ـ 55 گرم است. حداكثر جريان الكتريكي قابل تحمل آن 25 آمپر است. از نظر استاندارد بايد طوري باشد كه كليه آزمايشات هدايت جريان الكتريكي ـ عايق بودن بدنه در برابر جريان نشتي و كار مطمئن آنها را ايجاب كند و در استعمال عادي آن خطري احساس نشود . نشانه هاي معرف كليد و پريز و دو شاخه از نظر جريان الكتريكي و سطح ولتاژ و يا علائم تجاري آن بايد طوري باشد كه قابل رويت باشد . از نظر ابعاد رعايت استاندارد ضروري است و كليد و پريز ديگر ابزارهاي الكتريكي بايد طوري ساخته شوند كه پس از نصب قسمتهاي برق دار آنها در دسترس نباشد ، عمر مفيد آن با توجه به ميزان استفاده الكتريكي از آن 10 ـ 5 سال مي باشد.

مواد مصرف و كاربرد محصول يا محصولات توليدي
ابزار الكتريكي كه وظيفه قطع و وصل جريانهاي الكتريكي را بعهده دارند .

كالاهاي رقيب و يا كالاي جانشين كيفيت آنها
كالاهاي رقيب طيف گسترده اي دارند كه تفاوت آنها با كالاي طراحي شده عمدتاً شامل 2 بخش است . بخش اول مربوط به نوع تركيبات جديد مواد مي باشد كه مي تواند از انواع پلي مريزاتها ـ پلي كندنساتها  ـ مواد عايقي هتروگن سراميكي ، آلياژهاي با تلفات حرارتي كمتر از مس و …… مي باشد و بخش دوم كه شايد نقش با اهميت تري نسبت به بخش اول دارد مربوط به استفاده از تكنولوژي ماشين پيشرفته تر است.

بررسي كالبدي
گرچه در ساختمان كليدهايي كه امروزه در تاسيسات الكتريكي مورد استفاده قرار             مي گيرند تغييرات زيادي به منظور هماهنگي و تطبيق كار آنها با كاربردهاي مختلف صورت گرفته ـ مع الوصف كليدها و اتصالات الكتريكي از لحاظ بنيادي داراي              ويژگي هاي عمده زير مي باشد :

  • ـ كنتاكتها
  • ـ وسيله قطع كننده جرقه
  • ـ اتصالات مكانيكي رابط و ترمينالها
  • ـ محفظه و بدنه

1ـ كنتاكتها
مهمترين قسمت موثر كليدها كنتاكت ها هستند كه كليه تنش ها را در لحظه قطع و وصل كليد به كنتاكت ها شامل مي شوند. اين تنش ها مي تواند الكتريكي باشد كه توسط آمپدانسهاي مختلف روي مدار اثر مي گذارد و يا تنش مكانيكي باشد كه اساساً به ويژگي و خصوصيات مواد بكار رفته در كنتاكت بستگي دارد.

تحقيقات چند سال اخير نشان مي دهد كه آلياژهاي نقره ، پالاديوم ، مس و آلياژهاي طلا بعنوان مواد مقاوم در برابر خوردگي در ساخت كنتاكتها بسيار مناسب مي باشند و در صنعت برق بخاطر كمياب بودن و در نتيجه قيمت بالاي طلا و نقره ، بيشتر از مس و آلياژ تنگستن جهت ساخت كنتاكت ها استفاده مي شود.

2ـ وسيله قطع كننده جرقه
مسئله مهم ديگري كه در ساخت كليد و پريز حائز اهميت است مسئلة خاموش كردن جرقه مي باشد . در حال حاضر وسايل خاموش كننده جرقه از نظر نوع بطور قابل          ملاحظه اي تغيير كرده و همواره طرحهاي جديدي نيز به منظور اصلاح شرايط كار آنها ارائه مي شود.

3ـ اتصالات مكانيكي رابط و ترمينالها
اتصالات قسمتي از اجزاء با اهميت كليد مي باشند كه براي ايجاد ارتباط بين سيم دستگاه الكتريكي و كليد بكار مي رود و از نظر ابعاد در مقاطعي ساخته مي شوند كه بتوانند جريانهاي نامي وسيله مورد نظر را از طريق كليد از خود عبور دهند. مكانيزم اتصالات بايد بگونه اي باشد كه بتواند به سهولت اتصال هادي هاي ارتباطي بين دستگاه الكتريكي و كليد را با توجه به جريان نامي كار دستگاه تامين نمايند.

در اين حالت در بسياري از موارد بخاطر اجتناب از ايجاد افت ولتاژ بيش از حد مجاز و مسيرهاي طولاني به ناچار از مقاطع بالاتر استفاده مي نمايند. از نظر شرايط كار عملي هاديها بر حسب جريان مجازشان دسته بندي نمي شوند ، بلكه بر اساس بيشترين و كمترين سطح مقطعي كه مي توانند براي عبور جريان مشخصي بكار روند كلاً مبتدي        مي گردند. بنابراين نوع اتصالات و مقاطع آنها دقيقاً مي بايست بر اساس مقاطع معمول مورد استفاده هاديها باشد تا عدم تطابق آنها باعث لقي و در نتيجه منجر به ايجاد شرايط نامناسب و توليد حرارت اضافي نشود.

4ـ محفظه و بدنه
ماده اصلي تشكيل دهنده محفظه و بدنه كليد و پريز  باكاليت است كه خود يك عايق الكتريكي است و كليه الكترونها در اين ماده آنچنان به هسته هاي اتم خود بستگي دارند كه هدايت الكتريكي با الكترونها نمي تواند صورت گيرد و شكافهاي انرژي به حدي عريض هستند كه مدارهاي محيط الكترونها نمي توانند انرژي گرمايي كافي  بدست آورند و به تعداد كافي  براي عبور از عرض شكاف بر انگيخته شوند و هدايت قابل سنجشي فراهم سازند. تحرك گرمايي اتمها و مولكولها اثر اندكي روي جهت دو قطبي هاي القاء شده مي گذارند . ميزان قطبش يوني و الكتروني تقريباً مستقل از دما است.

انتخاب رنگ سفيد و روشن براي باكاليت نيز بخاطر جلوگيري از جريانهاي نشتي است كه اينگونه جريانها ناشي از خواص فيزيكي مواد بعنوان يك عامل حرارتي مي تواند اثرات نامطلوبي روي كيفيت عايق هاي الكتريكي بگذارد. طرح كليد و پريز در سه بخش اصلي قالب سازي و فلزي ، پرس كرم باكاليت و مونتاژ مورد بررسي قرار گرفته و متد انتخابي فرايند غير پيوسته مي باشد و به عنوان يك فعاليت توليدي اشتغال زا مطرح       مي شود.

ماده اصلي  بكار رفته در ساخت بدنه كليد و پريز باكاليت كه يك عايق همگن است ، از نظر الكتريكي يك عايق ايزوتوپ مي باشد كه جهت ولتاژ و ميدان اعمال شده در آن موثر نيست و در كليه جهات بطور يكنواخت اثر مي پذيرد. مواد ديگري كه مي تواند در ساخت بدنه استفاده شود عبارتند از : تركيبات پلي كندنساتها ، پلي مريزاتها ، پلي آدوكت ها و يك نوعي از مواد عايقي هتروگن سراميكي .

بررسي هاي فني

بررسي تكنولوژي هاي مختلف و انتخابات تكنولوژي مناسب با ذكر مشخصات فني و ظرفيتها
گلوگاه و بخش با اهميت طرح پرس  ها مي باشند و گرچه امروزه در ساخت اين كالا از ماشين هاي پيشرفته با كنترل كامپيوتري با سرعت هاي بالاي توليد استفاده مي شود ليكن در اين طرح ها از ماشين هاي پرس نيمه اتوماتيك ساخت داخل استفاده                       مي نمائيم . راندمان توليد 65درصد در ظرفيت كامل مي باشد. از نظر اهميت پرس هيدروليك بالاترين درجه اهميت در توليد را دارد و از نظر حجم فعاليت بالاترين ميزان مربوط به فعاليت مونتاژ است.

بررسي روش هاي مختلف توليد محصول و انتخاب بهترين روش توليد
توليد : چنانچه روش توليد را مستقل از نوع و برتري ماشين آلات نسبت به يكديگر بدانيم روشهاي بسياري را مي توان در بهينه كردن دقت و سرعت نيروي انساني بكار رفته در عمليات مونتاژ يافت. تعدد ماشين آلات در توليد بدنه قطعات فلزي كليد و پريز وجود ندارد . پرس هاي هيدورليك و تزريقي بدنه كليد و پريز را توليد مي كنند و پرس هاي ضربه اي كنتاكتها و قطعات فلزي و فرايند توليد اين صورت است كه باكاليت و يا تركيبات شيميايي مناسب ديگر بطور همزمان و بطور سري به پرس ها هدايت شده و در زمان هاي پخت لازم بدنه ساخته مي شوند. توسط پرس هاي ضربه اي قطعات متعدد فلزي مورد نياز ساخت مي شود. مجموع اين 3 بخش به انبار كالاي نيم ساخته هدايت و از آنجا به سالن مونتاژ هدايت مي شود.

بررسي شيوه هاي كنترل توليد محصول
با توجه به اهميت كالا از نظر ايمني و حفاظت و لزوم رعايت استانداردهاي اجباري كنترل كيفي محصول بطور پيوسته و از ابتدا ورود مواد اوليه تا مراحل پاياني و تكميلي مونتاژ صورت مي گيرد. اهميت كنترل خواص عايقي بدنه و مقاومت قابل قبول آن در برابر جريانهاي الكتريكي و رطوبت كنترل مقاومت مكانيكي آن در برابر ضربه هاي فيزيك احتمالي بر كسي پنهان نيست كنترلها در تمام ايستگاههاي توليد بطور پيوسته ضروري است و آزمايشات تست شيمي مواد ، تست هاي الكتريكي ، فيزيكي از نظر ابعاد و رعايت استاندارد ، نشانه گذاري ايمني ، ترمينالها ساختمان ، قدرت قطع كليد ، لوازم و آناليز مواد بكار رفته ، ضخامت مكانيكي  ، فاصله هوايي بين اجزاء ، مقاومت در برابر حرارت ، رطوبت ضربه و نمونه برداريهاي مختلف و متعدد از تمام مراحل توليد مي بايد صورت گيرد.

مشخصات مواد اوليه ، مصرف ، قيمت و محل تامين آنها
اور ، فرمالدئيد ، باكاليت به عنوان مهمترين ماده اوليه جهت ساخت و توليد بدنه عايق الكتريكي اين ماده در بالاترين ميزان ظرفيت از منابع پتروشيمي شهرستان شيراز قابل تامين مي باشد و ميزان مصرف ساليانه آن 225000 كيلوگرم مي باشد.

انواع پيچ و مهره : جهت اتصال رابطهاي فلزي و بدنه ، تعداد مورد نياز 15000000 عدد ، از منابع داخلي.

فنر : جهت مصرف در دكمه كليد ، تعداد مورد نياز 1000000 عدد ، از منابع داخلي.

كنتاكتهاي الكتريكي : ساخته شده از تسمه هاي مسي نازك به ضخامت 1ـ5/0 ميليمتر از منابع داخلي به ميزان 4000000 عدد.

جعبه مقوايي : جهت بسته بندي محصول به ميزان 1500000 مترمربع.

ورق برنجي 6/0ـ5/0 ميليمتر به ميزان 40 تن .

ورق آهني 75/0ـ5/1 ميليمتر به ميزان 100 تن.

مفتول نقره اي : جهت كنتاكتها.

ماشين آلات و تجهيزات :

الف : پرس هيدروليك با مشخصات

يكصد تني با قالب 4 حفره اي توان مصرف الكتروموتور 20 كيلو ولت و ظرفيت توليد 140 عدد در ساعت.

زمان پخت : 1 دقيقه ـ راندمان 60 درصد.

تعداد كارگر مورد نياز : 1 نفر.

ب : پرس ضربه اي : با مشخصات

40 تني ، قدرت مصرفي الكتروموتور 15 كيلو ولت ، راندمان 80 درصد.

ظرفيت توليد : 1700 قطعه فلزي در ساعت.

تعداد كارگر مورد نياز : 1 نفر

ج : وسايل و تجهيزات آزمايشگاهي و كنترل و كيفي

مدل A-15  با قطر كارگيري 500 ميليمتر تا روي زمين.

قدرت مصرفي الكتروموتور 2 كيلو ولت

د : قالبها

جهت دستگاههاي پرس در 20 اندازه مختلف

ساخت داخل

هـ دريل

مدل ستوني MA-20

قدرت الكتروموتور kw 55/0 ـ قطر مته كاري 5 ميليمتر

و ـ دستگاه برچسب زن علامات : ساخت داخل       3 عدد

ز ـ قلاويز

با مقاومت  mm2/kg  10 و قطر كارگيري حداكثر 3 ميلي متر

محاسبه تعداد ماشين آلات و بالانس خط توليد

الف ـ ماشين پرس هيدروليك

ظرفيت 1 دستگاه در سال = 1 ( دقيقه زمان پخت مواد ) × 4 (تعداد حفره دستگاه) × 9/0 (راندمان دستگاه ) × 60  ( دقيقه ) × 2 (شيفت) × 5/7 (ساعت) × 270 (روزكاري در سال ) = 583200 عدد در سال

ب ـ ماشين پرس ضربه
ظرفيت دستگاه در سال = 1 × 2700 (ميزان توليد قطعه در دقيقه ) × 2 ( شيفت) ×5/7(ساعت)*27(روزكاري) = 000/935/10 بطور متوسط عدد در سال.

تعداد دستگاه مورد نياز با توجه به تعميرات 1 دستگاه    =  2           

ج : ماشين هاي سري تراش و در يل
 با توجه به نوع كار و حجم كار براي 2 برابر ظرفيت فعلي نيز كافي هستند و ملاك انتخاب تعداد كارگري است كه با هر دستگاه كار مي كنند براي دو پل 4 دستگاه مورد نياز است. ماشين آلات از اغلب واحدهاي ماشيني ساز كشور قابل تهيه است.

 

مشخصات ماشين آلات و تجهيزات حمل و نقل

سواري مدل پيكان

وانت مدل پيكان

ليفتراك 1 تني ساخت داخل

تاسيسات (برق ، آب ، سوخت ، تجهيزات حفاظت ايمني )

الف : برق رساني

مصرف پرس هيدورليك در هر ساعت 20 كيلووات و براي 4 دستگاه 80 كيلووات ساعت توان مصرفي است.

مصرف پرس ضربه اي 15 كيلووات براي 2 دستگاه 30 كيلووات ساعت.

وسايل آزمايشگاهي 2 kwh                        2 عدد                          4  kwh

دريل                                          0/55  kwh       4 عدد                         2/2  kwh

قلاويز                                       0/5  kwh             3 عدد                        1/5  kwh

ب : آبرساني

آب مورد نياز كارخانه از طريق چاه به عمق 25 متر

مخزن هوايي به ظرفيت 5 متر مكعب تهيه مي شود.

 

ج : سوخت رساني

سوخت اصلي جهت تامين حرارت زمستان گازوئيل و نفت بعنوان سوخت كمكي براي تامين حرارت بخش هاي اداري مصرف مي شود.

د : وسايل گرمايش و سرمايش

كولر 4000 تعداد 4 دستگاه

بخار كارگاهي پلار تعداد 2 دستگاه

آبگرمكن با ظرفيت 60 گالن به تعد 3 عدد

هـ وسايل حفاظت و ايمني

كپسول اطفاء حريق 11 كيلويي به ازاي هر 30 متر مربع انبارها و هر 50 متر مربع جهت سالن توليد 28 عدد همچنين يك خط لوله 2 اينچ جهت اطفاء حريق كمكي از منبع هوايي ، حلق چاه 18 متري جهت دفع فاضلاب انساني.

استاندارد كليدهاي برقي براي مصارف خانگي و مشابه

1ـ حدود :

اين استاندارد شامل كليدهاي دستي خانگي و كليدهاي دستي تاسيسات الكتريكي مشابه است كه ولتاژ اسمي آنها از 500 ولت و جريان اسمي آنها از 25 آمپر تجاوز نكند.

توضيح : در جاهايي كه شرايط خاصي دارند ( از قبيل داخل كشتي ها ، وسايل نقليه و جاهايي كه احتمال خطري مانند انفجار و غيره وجود داشته باشد ) ممكن است استعمال كليدهايي با ساختمان خاص ضرورت پيدا كند. اين استاندارد شامل قطع كننده هاي خودكار كليدهاي  اتوماتيك مدار نمي باشد .

2ـ شرايط عمومي :

 كليدها بايد طوري طرح و ساخته شوند كه در استعمال عادي كار آنها مطمئن بوده و خطري براي محيط اطراف و يا استعمال كننده نداشته باشد. بطور كلي مطابقت كليدها با اين استاندارد با اجرا تمام آزمايشهاي ذكر شده در اين استاندارد مشخص مي شود.

3ـ كلياتي راجع به آزمايشها

آزمايشهايي كه طبق مشخصات اين استاندارد انجام مي گيرند آزمايش نوعي هستند.

نمونه ها در درجه حرارت محيط 5+20 درجه سانتيگراد همانطور كه در شرايط عادي نصب مي شوند و بكار ميروند آزمايش مي شود بجز در مواردي كه غير از آن ذكر                 شده باشد.

آزمايشها به ترتيب بندها اجرا مي شوند.

كليد آزمايشها روي سه نمونه اجرا مي شوند.

اگر در هر آزمايش روي سه نمونه بيش از يك حالت مردود مشاهده شود كليدها رد شده تلقي مي شود. در صورتيكه فقط يكي از نمونه ها در يك آزمايش رد شود آن آزمايش و ساير آزمايشهايي كه در نتيجه آن آزمايش موثرند روي يك دسته نمونه سه تايي جديد تكرار مي شوند. در اين صورت تمام نمونه هاي جديد بايد در آزمايشها قبول شوند. در هر صورت اگر در طول آزمايش در هركدام از نمونه ها قوس الكتريكي مداومي ايجاد گردد كليد ها رد شده محسوب مي شوند.

توضيح : معمولاً تكرار آزمايشي كه نمونه در آن رد شده كفايت مي كند مگر اينكه نمونه ها در يكي از آزمايشهاي مشخص شده باشد.

تقاضا كننده آزمايش مي تواند دو سري نمونه سه تايي همزمان به هم براي آزمايش تحويل موسسه آزمايش كننده دهد كه در صورت رد شدن سري اول از سري دوم استفاده شود . درصورتيكه از ابتدا فقط يك سري نمونه تحويل شده باشد رد شدن يك نمونه از اين سري دليل رد شدن كليدها مي باشد.

4ـ مشخصات اسمي و نوع منبع نيرو

ولتاژ اسمي استاندارد عبارتست از 250، 380، 500 ولت . ولتاژ اسمي 380 ولت فقط در جريان متناوب (AC) بكار مي رود در صورتيكه ولتاژ ديري مورد استفاده قرار گيرد در هر صورت نبايد ولتاژ اسمي از 250 ولت كمتر باشد.

شدت جريان اسمي استاندارد عبارتست از 2-4-6-10-16-20 آمپر . شدت جريانهاي 2و4 آمپر فقط براي كليدهاي جريان مستقيم DC با ولتاژ سمي بيشتر از 250 ولت بكار  مي رود. در صورتيكه جريانهاي ديگري مورد استفاده قرار گيرد نبايد شدت جريان اسمي كمتر از مقادير زير باشد.

2آمپر براي كليدهاي جريان مستقيم (DC) با ولتاژ اسمي متجاوز از 250 ولت.

6آمپر براي كليه كليدهاي ديگر.

5ـ طبقه بندي :

كليدهاي به ترتيب زير طبقه بندي مي شوند

بر حسب نوع جريان

كليدهايي كه فقط براي جريان متناوب (AC) بكار مي روند.

كليدهاي كه فقط براي جريان مستقيم (DC) بكار مي روند.

كليدهاي كه هم براي جريان متناوب (AC)  و مستقيم (DC) بكار مي روند.

بر حسب درجه محافظت در برابر رطوبت.

كليدهاي معمولي

كليدهاي محافظت شده در برابر چكيدن قطرات آب.

كليدهاي محافظت شده در برابر پاشيده شدن آب.

كليدهاي غير قابل نفوذ در مقابل آب.

برحسب نوع اتصال

كليدهاي يك جهته

يك قطبي (يك فاز)

دو قطبي (دو فاز يا فاز و خنثي (نوتر))

سه قطبي (سه فاز)

سه قطبي و خنثي (نوتر)

كليدهاي چند جهته

دو جهته با حالت خاموش

دو مداره

تبديل

صليبي

بر حسب روش بكار اندازي

كليد گردان

كليد شستي

تكمه فشاري

كليد كششي (بوسيله ريسمان يا رشته مشابه)

بر حسب روش نصب

كليد روكار كليد توكار

كليد تابلويي

 

 

تركيب تعداد قطبها با مشخصات اسمي بر حسب جدول زير استاندارد مي باشد .

 

شدت جريان اسمي آمپر

ولتاژ اسمي

250وات

280ولت و بالاتر فقط

بالاتر از 250ولت جريان مستقيم

2

---

---

يك قطبي ، دو قطبي

4

---

---

يك قطبي ، دو قطبي

6

يك قطبي

---

يك قطبي

دو قطبي

---

دو قطبي

10

يك قطبي ، دو قطبي

دوقطبي، سه قطبي، سه قطبي و خنثي

يك قطبي ، دو قطبي

16

يك قطبي، دوقطبي

دوقطبي، سه قطبي، سه قطبي و خنثي

دو قطبي

25

دو قطبي

سه قطبي ، سه قطبي و خنثي

دو قطبي

 

6 ـ علامت گذاري

كليدها بايد با نشانه هاي زير علامت گذاري شوند.

شدت جريان اسمي بر حسب آمپر A

ولتاژ اسمي بر حسب ولت V

نوع منبع نيرو در صورتيكه نتوان كليد را براي جريان مستقيم و متناوب تواماً بكار برد و يا اينكه شدت جريان و يا ولتاژ اسمي آنها در جريان مستقيم  DCو متناوب  ACتفاوت داشته باشند ، نام سازنده يا علامت تجارتي ، نوع مدل يا شماره كاتالوگ .

علامت درجه محافظت در برابر رطوبت (در صورتيكه كليد در مقابل رطوبت محافظت          شده باشد

درصورتيكه علائم اختصاري بكار رود : A معرف  آمپر V معرف ولت است. ممكن است براي نشان دادن جريان و ولتاژ فقط عدد بكار رود. در اينصورت مقدار جريان همواره جلو يا روي مقدار ولتاژ نشان داده شده و با خطي از هم جدا مي شود.

مثال : 250/10 يا  V 250 A 0

نوع منبع نيرو با نشانه هاي زير مشخص مي شود.

جريان متناوب

جريان مستقيم

اين نشانه ها بايد كنار جريان و ولتاژ قرار داده شوند.

درجه محافظت در برابر رطوبت يا نشانه هاي زير مشخص مي شود :

محافظت شده در برابر چكيدن قطرات آب                 (يك قطره)

محافظت شده در برابر پاشيده شدن آب                         (يك قطره در داخل يك مثلث)

غير قابل نفوذ در برابر آب                                                                ( دو قطره)

 

نشانه هاي جريان اسمي ، ولتاژ اسمي و در صورت لزوم نوع منبع نيرو و علائم آنها و نام سازنده بايد در قسمت اصلي كليد طوري مشخص شده باشد كه در روي در پوش كليد و پس از برداشتن در پوش به آساني قابل رويت باشد. نوع اصلي مدل با مشخصات ديگر بايد روي بدنه كليد (در صورت موجود بودن ) و يا در روي درپوش كليد نشانه گذاري شود .

نشانه محافظت در مقابل رطوبت بايد در كليد طوري مشخص گردد كه در موقع مصرف به آساني قابل رؤيت باشد .

توضيح : قسمت اصلي كليد عبارت است از : قسمت هاي حامل قطعات اتصالي و قطعات ديگري كه جز لاينفك قطعات اتصالي مي باشد .

قطعاتي مانند درپوش كه ممكن است جداگانه فروخته شود بايد نشانه تجاري و مدل را دارا باشد .

در كليدهاي چند قطبي بايد ترمينالهاي مربوط به يك قطب هم نشانه بوده و با نشانه ترمينال ساير قطبها متفاوت باشد. مگر اينكه ارتباط آنها كاملاً آشكار باشد .

در كليدهاي ديگر ترمينالهايي كه براي اتصال به منبع نيرو در نظر گرفته شده اند بايد با حروف علامت گذاري شوند و نيز ممكن است سطح آنها مسي و يا برنج لخت باشد. در اينصورت بايد ساير ترمينالها روكش فلزي به رنگ ديگر داشته باشد .حالت اخير در صورت كه طرز اتصال به منبع نيرو اهميتي نداشته يا آشكار باشد اعمال نمي شود .

ترمينالهايي كه منحصراً براي اتصال سيم خنثي بكار مي روند بايد با نشانة 0 مشخص شوند . ترمينالهاي اتصال به زمين بايد با نشانه ===  مشخص شده باشد .

اين نشانه ها نبايد روي اجزاي جدا شدني گذاشته شود .

در كليدهاي چند قطبي و كليدهايي كه ولتاژ اسمي آنها از 250 ولت بيشتر است باستثناي كليدهاي با شماره مشخص كننده 6 و 7 بايد حالت خاموش مشخص شود.

توضيح : بديهي است در كليدهايي كه با ريسمان ، زنجير يا ميله به كار مي افتد نيز بايد حالت خاموش مشخص شود .

حالت هاي مختلف كليد با نشانه هاي زير مشخص مي شود .

براي حالت خاموش (0)

براي حالت روشن (1)

(در كليدهاي گردان اين خط مستقيم و كوتاه و شعاعي و در كليدهاي شستي عمود بر محور زبانه است.

اين نشانه ها بايد روي كليد و يا درپوش كليد به آساني ديده شود . نشانه ها بايد خوانا باشد و به آساني پاك نشود .

توضيح : در اين مورد بايد به نشانه نوع منبع نيرو دقت لازم مبذول داشت .

حفاظت در برابر خطر برق

كليدها بايد طوري ساخته شوند كه پس از نصب قسمتهاي برق دار آنها در دسترس نباشد .

توضيح : براي نشان دهنده فوق توصيه مي شود كه از يك لامپ با ولتاژ اسمي حداقل 40 ولت استفاده شود .

كليدهاي مخصوص نصب در تابلو آزمايش نمي شود چون روش نصب آنها در دسترس نبودن قسمتهاي برق دار را تأمين مي كند.

شستي دكمه فشاري و مشابه آنها بايد از جنس عايق ساخته شده باشد .

درپوش و ساير قسمتهاي در دسترس كليدهاي معمولي نيز بايد از جنس عايق باشد.

درپوش كليدهاي توكار درصورتي ممكن است فلزي باشد كه داراي شرايط زير باشند:

يك طبقه آستر عايق داشته باشند كه هيچگونه اتصال اتفاقي بين قسمتهاي برق دار و پيچ هاي محكم كننده درپوش وجود نداشته باشد . حتي اگر سيم هاي هادي از ترمينالهاي خود باز شوند پيش بيني لازم بشود كه فاصله هوايي و نشت الكتريكي از مقدارهاي تعيين شده در قسمت كمتر باشد.

كليدهايي كه در پوش عايق دارند بايد طوري طرح و ساخته شوند كه پيچهاي محكم كننده درپوش كه در صورت آسيب ديدن كليد امكان برق دارشدن دارند در دسترس نباشند.

قسمتهاي فلزي مكانيسم : مانند محور و زبانه بايد از قسمتهاي برق دار عايق شوند . اين شرط شامل كليد هائيكه داراي شرايط زير باشند نمي شود (بجز كليدهاي برقي كه با كليد قفلي جداشدني يا وسيله مشابه آن بكار مي افتد) :

قسمت فلزي مكانيسم و ساير قسمتهاي متصل به آن بايد در موقع آسيب ديدن و يا جداشدن وسيله كار اندازي در دسترس نباشد.

فاصله نشت الكتريكي و فاصله هوايي مابين قسمتهاي فلزي مكانيسم و قسمتهاي فلزي در دسترس كه شامل اسكلت فلزي نگهدار پايه كليدهاي توكار نيز مي شود بايد حداقل دو برابر اندازه هاي تعيين شده در بند باشند.

قسمتهاي فلزي مكانيسم مانند مجوز و زبانه نبايد در دسترس باشد بعلاوه بايد از قسمتهاي فلزي در دسترس و همچنين اسكلت نگهدار پايه كليدهاي توكار و پيچهاي محكم كننده پايه نگهدار عايق شوند. مگر اينكه فاصله هاي هوايي و فاصله هاي نشت الكتريكي بين قسمتهاي برق دار و قسمتهاي فلزي مكانيسم حداقل دو برابر مقدارهاي تعيين شده باشد. تطبيق با شرايط فوق با بازديد و در صورت لزوم با آزمايش و اندازه گيري فاصله هاي هوايي نشت الكتريكي تشخيص داده مي شود.

توضيح : وقتيكه در دسترس بودن قسمتهاي فلزي مكانيسم كليدهاي تابلويي كنترل           مي شود  حفاظت پيش بيني شده در روش كارگذاري اين كليدها بايد مورد توجه قرار گيرد. كليدهاي تابلويي نيز مشمول شرط اخير مي باشند.

كليدهايكه با كليد قفلي جداشدني با زنجير يا ريسمان يا ميله كار مي كنند بايد طوري طرح و ساخته شوند كه بوسيله هاي بالا يا قسمتهايي كه در تماس هستند از قسمتهاي برق دار فلزي مكانيسم عايق شده باشند.

لاك يا لعاب در مورد اين بند جنس عايق محسوب نمي شود.

پيش بيني براي اتصال زمين

قسمتهاي فلزي در دسترس كه ممكن است در اثر خرابي عايق بندي برق دار شوند بايد به ترمينال داخلي اتصال زمين بطور دائم و مطمئن متصل باشند.

كليدهاي محافظت شده در برابر چكيدن قطرات آب يا پاشيده شدن آب و غير قابل نفوذ در مقابل آب كه در پوش عايق دارند و داراي بيش از يك ورودي هادي مي باشند به منظور برقراري اتصال زمين دائمي بايد با يك ترمينال اتصال زميني داخلي مجهز باشند.

ترمينالهاي اتصال زمين بايد طبق مشخصات بند 10 باشند.

فلز ترمينال اتصال زمين بايد از جنسي باشد كه تماس با سيم مسي زمين موجب خوردگي آن نشود.

پيچ و ساير قسمتهاي ترمينال اتصال زمين بايد از برنج يا فلز زنگ نزن ديگري ساخته شود و سطوح تماس آنها بايد لخت باشد.

پيچ ترمينال اتصال زمين بايد طوري ساخته شده باشد كه بدون بكار بردن ابزار باز نشود.

پيچهاي ترمينال اتصال زمين نبايد خود به خود يا بطور اتفاقي شل شود.  تطبيق با شرايط بالا با بازديد تشخيص داده مي شود.

توضيح : بطور كلي در طرحهاي معمولي براي ترمينال هاي حامل جريان به منظور مطابقت با اين بند قابليت فنري لازم مي شود ولي در ساير طرحها ممكن است پيش بيني خاصي از قبيل استعمال واشر فنري لازم باشد.

ترمينال اتصال هاديها

كليدها بايد مجهز به ترمينالهايي باشند كه سيمهاي هادي به ابعاد زير را بتوان به آساني در آنها محكم كرد :

شدت جريان اسمي بر حسب آمپر

سطح مقطع بر حسب ميليمتر مربع

تا 10 و خود 10

1 تا 5/2

بيشتر از 10 تا 16 و خود 16

5/1 تا 4

بيشتر از 16 تا 25 و خود 25

4 تا 10

 

اتصال هادي ترمينالها بايد بوسيله پيچ (يا مهره) باشد و اين پيچ و مهره ها براي محكم كردن اجزاء ديگر بكار نرود.  پيچها بايد رزوه متريك (SI) داشته باشند.

ترمينالها بايد طوري محكم باشند كه در اثر باز و بسته كردن پيچ هاي ترمينال خود ترمينال شل نشود. تطبيق با شرايط اين بند با 10 بار باز و بسته كردن سيمي به مقطع ماكزيمم يا كوپل چرخش ذكر شده تشخيص داده مي شود.

ترمينالها بايد طوري طرح شوند كه سيم هادي بين دو سطح فلزي با فشار كافي و بدون آسيب ديدن محكم شوند.

ترمينالها بايد طوري ساخته شده باشند كه وقتي پيچها بسته مي شوند هاديها از محل خود نلغزند و بتوان هادي ها را بدون آماده كردن قبلي (مانند لحيم كاري رشته هاي سيم و يا بكار بردن كابل شو و يا حلقه كردن انتهاي سيم) محكم كرد.

توضيح : هاديها در صورتي آسيب ديده تلقي مي شوند كه فرورفتگي عميق يا بريدگي در آنها ايجاد شود.

ترمينالهايي كه در آنها هادي در سوراخ زير پيچ محكم مي شود بايد حداقل داراي ابعاد زير باشند.

 

جريان اسمي برحسب آمپر

قطر اسمي رزوه برحسب ميليمتر

قطر سوراخ هادي برحسب ميليمتر

طول رزوه در سوراخ ترمينال برحسب ميليمتر

تا 10 و خود 10

3

3

2

بيشتر از 10 تا 16 و خود 16

5/3

5/3

5/2

بيشتر از 16 تا 25 و خود 25

4

4

3

 

طول قسمت  رزوه شده پيچ ترمينال نبايد كمتر از مجموع قطر سوراخ ترمينال و طول قسمت رزوه شده ترمينال باشد. قطر سوراخ هادي نبايد بيشتر از 6/0 ميليمتر از قطر پيچ بزرگتر باشد.

 

ترمينالهايي كه هادي در آنها زير سرپيچ محكم مي شود بايد حداقل داراي ابعاد زير باشند :

جريان اسمي بر حسب آمپر

قطر اسمي رزوه بر حسب ميليمتر

طول رزوه پيچ بر حسب ميليمتر

طول رزوه جاي پيچ بر حسب ميليمتر

اختلاف اسمي بدون قطر سر و قطر قسمت رزوه شده بر حسب ميليمتر

ارتفاع سر بر حسب ميليمتر

تا 10 و خود 10

5/3

5

5/1

5/3

2

بيشتر از10 تا16

4

6

5/2

4

4/2

بيشتر از 16 تا 25

5

8

3

5

3

 

در صورتيكه جزء واسطي بين سرپيچ هادي بكاربرده شود ( از قبيل واشر يا صفحه فشاري كه براي جلوگيري از چرخش بكار مي رود ) قطر سرپيچ ممكن است به ترتيب زير كاسته شود :

يك ميليمتر براي جريان اسمي تا 16 آمپر و خود 16 آمپر.

دو ميليمتر براي جريانهاي بيشتر از 16 آمپر

در صورتيكه صفحه فشاري با بيش از يك پيچ محكم شود ممكن است براي جريانهاي تا 25 آمپر پيچهايي به قطر 5/3 ميليمتر بكار برده شود .

 

ساختمان

كليدها بايد طوري ساخته شوند كه :

سيمهاي هادي را بتوان به آساني در ترمينال كليد قرار داد. حتي در كليدهاي روكار بايد پس از نصب قسمت هاي اصلي كليد به نگهدارنده بتوان اين عمل را انجام داد.

پس از اينكه قسمت اصلي كليد به نگهدارنده يا قوطي زير كليد محكم شد بتوان به آساني هاديها را در ترمينال محكم كرد و سپس درپوش كليد را نيز به سهولت بست.

بتوان هاديهاي را در ترمينال محكم كرد ، بدون آنكه عايق هادي با قسمتهاي برق دار قطبهاي مختلف يا با قسمتهاي متحرك مكانيسم (مانند محور و اهرم زبانه) در تماس باشد.

بتوان در كليدهاي روكار معمولي هادي را از يك لوله عمود بر سطح كليد از پشت وارد        كليد كرد.

در كليدهاي توكار و كليدهائيكه در قوطي نصب مي شوند بايد بتوان قبل از نصب قوطي هاديها را براي اتصال به ترمينال آماده كرد و در ضمن پس از نصب قسمت اصلي كليد بايد فضاي كافي در پشت قسمت اصلي كليد براي هادي ها باقي بماند.

براي تشخيص وجود فضاي كافي در پشت قسمت اصلي كليد ، در كليدهاي توكار 6 يا 10 آمپر 250 ولت و ساير كليدهاي 6 يا 10 آمپر 250 ولت كه در قوطي نصب مي شوند و سپس كليد در ته قوطي قرار داده مي شود . در اين حال بايد بتوان كليد را در جعبه نصب كرد. براي كليدهاي توكار قوطي زير كليدي به عمق 40 ميليمتر براي آزمايش فوق بكار مي رود. براي ساير كليدها آزمايشها با قوطي متعلق به خود كليد انجام مي گيرد.

توضيح : اتصال هاديها به ترمينالها بايد بدون گذرانيدن آنها از سوراخهاي قسمت اصلي كليد ممكن باشد. در كليدهاي تابلويي ورود هادي از پشت لزومي ندارد.

پيچها و ساير اجزايي كه براي نصب قسمت اصلي كليد به نگهدارند و يا قوطي بكار مي روند بايد به آساني از جلو در دست رس باشند. اجزاء محكم كننده قسمت اصلي كليد نبايد براي منظور ديگر بكار رود.

درپوش كليد بايد طوري محكم شود كه امكان چرخيدن آن وجود نداشته باشد و بايد حداقل با يك پيچ و يا وسيله ديگري كه با ابزار محكم مي شود مجهز باشد. وسيله محكم كننده در پوش كليد نبايد براي منظور ديگر بجز نگاهداشتن تكمه بكار رود.

سوراخ ورود هاديها بايد طوري باشد كه بتوان كابل روپوش دار يا لوله محافظ را با حفاظت مكانيكي كافي وارد كليد كرد. كليدهاي روكار معمولي بايد طوري ساخته شده باشد كه روپوش هادي يا لوله محافظ هادي حداقل يك ميليمتر وارد قوطي كليد گردد.

اطلاعاتي در مورد طرح

عنوان و تعريف محصول : توليد كليد و پريز و قطعات هم رديف (دو شاخه ، شاسي رنگ و ..)

و اصطلاحاً به ابزار الكتريكي گفته مي شود كه وظيفه اصلي آن قطع و وصل جريان هاي الكتريكي مي باشد ، اين تعريف بر اساس استانداردهاي شمار 642و 235 آئين نامه تدوين استاندارد اجباري كليد و پريز ارائه شده است.

توليد ساليانه ظرفيت : 2 ميليون عدد در سال

تعداد روز كاري : 270 روز

تعداد شيفت و مدت زمان شيفت به ساعت 2 شيفت 5/7 ساعته

مساحت زمين و سطح زيربناي مورد نياز : زمين 5000 متر مربع و زيربنا 128 متر مربع

تعداد كل كاركنان : 89 نفر

عمر مفيد طرح و نرخ بازده آن : 5 سال ، بازده در سال 5 برابر با 28/52

اطلاعات كلي مربوط به كالا يا كالاهاي توليدي

نام و نوع كالا يا كالاهاي توليدي مورد درخواست

كليد و پريز ، سرپيچ ، دو شاخ ، شاسي زنگ

شمارة تعرفة گمركي و ميزان سود بازرگاني و حقوق گمركي كالا يا كالاها : شماره تعرفه گمركي 19/85 ـ حقوق گمركي 30% سود بازرگاني 10%

ويژگيها و مشخصات فني مورد لزوم

رنگ كالاي مورد نظر : كرم روشن

كليد و پريز و شاسي زنگ از نظر ابعاد : 8*8 سانتيمتر مربع

جريان ممكن 16 آمپر

نوع منبع نيرو AC

اطلاعات مربوط به بازار محصول:

1ـ تعداد واحدهاي مشابة موجود در داخل و ظرفيت آنها ذكر شود

 

رديف

نام واحد

ظرفيت به ميليون عدد

1

گيلان الكتريك

12

الكترو الكتريك

10

3

البرز

8

4

تعاوني يزد

3

5

روشنگر لاتيران مشهد

3

6

اخگر الكتريك

3

7

ايران پرتو

3

8

دلند الكتريك

9/1

9

فضل نيشابور

5/1

10

صنايع خيام الكتريك

5/1

11

تعاوني سنندج

5/1

12

تضامني تهراني

9/0

13

تعاوني همدان لمپا

7/0

14

فولاد فام مشهد

7

15

مهسان تهران

5/1

16

لامه تهران

4/0

17

نورالسماء همدان

7/0

 

در حال حاضر وزرات بازرگاني در حد محدودي اجازه واردات كالاي مذكور را صادر             نموده است.

صادرات كليد و پريز

متاسفانه بدليل كمبود شديد كالاي فوق در تامين نيازهاي داخلي كشور در مضيقه بوده ايم ليكن با توجه به سه عامل :

1ـ خريد بخشي از مواد از داخل

2ـ وجود ماشين آلات داخلي

3ـ داشتن كارگر غير متخصص ارزان

كاملاً جنبه صادراتي موفقي را براي كالاي فوق ميتوان پيش بيني و برنامه ريزي كرد.

توليدكنندگان عمدة جهاني اين كالا : آلمان ، ايتاليا ، ژاپن و تركيه

 

كالاي مورد نظر از طريق فرآيندهاي مختلف قابل توليد است. دليل انتخاب روش مذكور
تفاوت فرآيندهاي ديگري كه مي تواند قابل ذكر باشد بهره گيري از ماشين پرسهاي تزريقي براي توليد قسمتهاي باكاليتي كليد و پريز مي باشد. در طراحي سعي شده است حتي المقدور از ماشين آلات داخلي استفاده شود. اغلب واحدهاي توليدي با ظرفيت كمتر از 2 ميليون كليد و پريز در سال در پروسه توليد خود عمليات آبكاري را انجام نمي دهند و از خدمات واحدهاي صنعتي ديگر استفاده مي كند و يا اينكه در ابتدا ورق سفيد گالوانيزه خريداري شود. كه اين امر مي تواند داراي محاسن و معايب زير باشد :

1ـ بدليل استفاده نكردن از سيانور مشكل دفع فاضلاب به مواد سمي براي واحد مرتفع خواهد شد.

2ـ به لحاظ اقتصادي هزينه هاي صرف شده براي استفاده از واحدهاي آبكاري واحدهاي صنعتي ديگري به صرفه است.

3ـ استفاده از ورق آبكاري شده در مراحل برش و خم به خاطر اثرات لبه اي آن از زنگ زدگي مصون نخواهد بود.

4ـ سطح كيفيت استاندارد كالا بديل امكان معطل ماندن خط مونتاژ پايين خواهد آمد. بنابراين توصيه ما براي واحدهاي با ظرفيت توليد بيش از 2 ميليون كليد و پريز در  سال اين است كه خط آبكاري در واحد پيش بيني شود.

روش كنترل و ايستگاههاي كنترل در خط توليد :

در آزمايشگاه تست هاي مختلف شيمي از نظر خواص مواد و همچنين تست هاي مختلف الكتريكي انجام مي گيرد. همچنين از نظر فيزيكي و اندازه ابعادي در كليه مراحل مونتاژ كنترل چشمي وجود دارد. بطور كلي سيستم كنترل كيفي در حين عمليات جهت موارد زير انجام مي شود.

نشانه گذاري ، ضخامت مكانيكي ، ايمن ، ترمينالها ، فاصله هوايي بين اجزاء ، ساختمان ، قدرت قطع كليد لوازم و مواد بكار رفته در هادي ، مقاومت در برابر حرارت ، مقاومت در برابر رطوبت ، مقاومت در برابر ضربه ، آزمايش بار دادن جهت كنترل حداكثر جريان الكتريكي كه محصول توليدي متحمل مي شود.

 

توليد كالا توام با آلودگيهاي محيطي  مي باشد ، روش پيش بيني شده جلوگيري از آلودگيهاي مذكور به شرح زير است :

در قسمت آبكاري ( به دليل استفاده از سيانور كه داراي آلودگي شديدي است ) بهترين روش حل آلودگي ، دفن آن در مناطق مجاز مي باشد . روش ديگر استفاده از مواد پاك كننده و چربي گير بجاي سيانور مي باشد كه براي رفع آلودگي در اين حالت مي توان با حفر كانال و دفن آن در خارج از سالن توليد اقدام كرد.

گرچه براي ظرفيتهاي بين 4 ـ 2 ميليون عدد مي توان ورق آبكاري شده را خريداري نمود و يا اينكه در اين مورد از واحدهاي توليدي آبكاري ديگر استفاده جست ، ليكن بايد به اين نكته توجه داشت يك واحد كليد و پريز با استاندارد بالا لزوما نياز به يك واحد آبكاري مستقل دارد.

 

پاره اي از مقررات مربوط به صدور موافقت اصولي

توجه متقاضيان احداث واحد صنعتي را قبل از تكميل پرسشنامه به مواردي از مقررات وزارت صنايع مربوط به صدور موافقت اصولي جلب مي نمايد :

1ـ صدور موافقت اصولي موكول به مقايسه و انطباق پرسشنامه هاي تكميل شده  دريافتي با معيارهايي مانند : مناسب ترين قيمت تمام شدة صرفه جوئي ارزي بيشتر ، استفادة حداكثر از منابع داخل ، ايجاد ارزش افزودة بالاتر ، انتخاب تكنولوژي مناسب ، انطباق ويژگيهاي كالا با استاندارد ملي و با استاندارد قابل قبول ، اثر طرح در ايجاد صنايع جنبي ن نقش طرح در ديگر بخشهاي اقتصادي ، پيش بيني روشهاي جلوگيري از آلودگيهاي محيطي ، ارائه خدمات بعد از فروش و ديگر معيارهاي مشابه مي باشد.

2ـ به طرحهاي پذيرفته شده حداكثر 4 ماه پس از دريافت طرح موافقت اصولي
داده  مي شود.

3ـ در مورد طرحهاي بزرگ و ويژه اين مهلت با نظر معاون طرح و برنامه قابل
 تمديد است.

4ـ از آنجا كه در مورد موافقت اصولي از ذكر عناوين كلي مانند : بسته بندي مواد غذايي ، توليد انواع فرآورده هاي بهداشتي و خودداري خواهد شد.  بنابراين متقاضيان بايد نام ، ويژگيها و فرمول انواع فرآورده هاي مورد درخواست را بصورت تفكيكي در پرسشنامه  قيد كنند.

5ـ چنانچه متقاضي موافقت اصولي شخص و يا اشخاص حقيقي باشند تا زماني كه نسبت به تشكيل شركت اقدام ننموده اند موافقت اصولي صادره بنام شخص و يا اشخاص حقيقي صادر مي شود و اگر متقاضي شخص و يا اشخاص حقوقي باشند ، صدور موافقت اصولي بنام شخص و يا اشخاص حقوقي موكول به دريافت اساسنامة ممهور به مهر ادارة ثبت
شركتها مي باشد.

6ـ متقاضي نمي تواند در يك زمان بيش از دو موافقت اصولي در دست اجرا داشته باشد. در مورد صدور موافقت اصولي دوم نيز در شرايط مساوي حق تقدم با كساني است كه فاقد موافقت اصولي مي باشند

7ـ در صورتيكه در يك زمينه خاص متقاضي واجد شرايط وجود نداشته باشد ، صدور موافقت اصولي سوم بلامانع است.

8ـ مدت اعتبار موافقت اصولي از تاريخ صدور يكسال مي باشد و حداكثر سه بار و هر بار به مدت 6 ماده با توجه به پيشرفت اقدامات اجرائي طرح توسط مرجع صادر كنندة موافقت اصولي قابل تمديد مي باشد.

9ـ در مناطقي كه شركت شهركهاي صنعتي قادر به ارائه خدمات مورد لزوم از قبيل واگذاري زمين و تامين آب و برق بوده و يا ظرف شش ماه بعد از عقد قرارداد بتواند خدمات مورد نياز را بر اساس قرارداد ارائه نمايد ، متقاضي ملزم به احداث واحد صنعتي در شهرك خواهد بود. در غير اينصورت و چنانچه متقاضي مالك زمين مجاز بوده و يا از منابع غير دولتي زمين مناسب را خريداري نمايد مي تواند در اين زمين با رعايت مقررات مربوطه اقدام به احداث واحد كند.

 

نظرات0
برای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود به حساب کاربریایجاد حساب کاربری