تست خازنهای کمتر از10 نانو فاراد بسادگی توسط مولتی متر انجام نمی شود و فقط با خازن سنج تست می شود در صورتیکه خازن سنج ندارید روشهای زیادی برای تست این
  • حمید نظری
  • 1397/1/15
  • 0
  • 787


تست خازنهای کمتر از10 نانو فاراد بسادگی توسط مولتی متر انجام نمی شود و فقط با خازن سنج تست می شود در صورتیکه خازن سنج ندارید روشهای زیادی برای تست این

 

تست انواع خازن توسط مولتی متر

تست انواع خازن :تست خازنهای کمتر از10 نانو فاراد بسادگی توسط مولتی متر انجام نمی شود و فقط با خازن سنج تست می شود در صورتیکه خازن سنج ندارید روشهای زیادی برای تست این نوع خازن می توان به کار برد .اینجانب برای تست این نوع خازنها پیشنهادی به همکاران می دهم اگر حوصله داشتید . آزمایش کنید .

برای تست این نوع خازن سه دور سیم روپوش دار معمولی را به دور هسته ترانس Hv که در دم دست داریم و تلویزیون در حال دریافت یک برنامه می باشد پیچیده و یک سر سیم را شاسی نموده خازن را به سر بعدی متصل و بایک مقاومت 10 کیلو اهمی شاسی کنید

در این حالت تلویزیون را روشن کنید طبیعی است که Hv در سیم پیچ القا ء حدود 25 الی 30 ولت پیک تو پیک خواهد داشت که با مولتیمترها نزدیک 6ولت Ac می شود . حال ولتاژ دو سر خازن را اندازه گیری نمائید اینجانب در آزمایشی که انجام دادم خازن 1n حدود 5vac خازن 820pf حدود 4vac ولت را نشان داد می توان مقاومت کمتری را نیز انتخاب و رنج وسیعی از خازنها را تست نمود از این روش می توان برای تست انواع خازنهای پلاستیکی استفاده نمود . و نتایج مختلفی برای انواع خازنها تجربه نمود . در این تست اگر دوسر خازن ولتاژی نداشته باشد به معنی شورت خازن واگر تقسیم ولتاژی مابین مقاومت و خازن صورت نگیرد به معنی قطع خازن می باشد . لازم به توضیح است که باید مقدار خازن و مقاومت را درست انتخاب نمود .

و حال تست خازنهای بالاتر از 10nf الی 1میکرو فاراد : برای تست این نوع خازن می توان مولتی متر را روی رنج Rx10 قرار داده و می دانیم لحظه وصل ترمینالهای مولتی متر اگر خازن خالی باشد توسط پیل 9v داخل مولتیمتر شارژ شده و در حان شارژ عقربه مولتیمتر اهم مدار را در لحظه عبور جریان نشان می دهد مقدار ماکزیمم حرکت عقربه را برای همیشه بخاطر بسپارید تقریباً متناسب با ظرفیت خازن عقربه منحرف می شود . اگر در این روش بعد از شارژ کامل خازن ، اگر خازن نشتی نداشته باشد خازن سالم است و اهم قرائت شده بی نهایت است . و در صورتیکه خازن نشت داشته باشد عقربه مقدار اهمی را نشان می دهد که گویای میزان نشتی خازن است .ونیز اگر خازن قطع باشد هیچگونه عکس العمل مشاهده نمی شود و عقربه هیچ انحرافی نخواهد داشت .

تست خازنهای 1میکرو فاراد الی 10 میکرو فاراد : قبل از نتیجه گیری باید به عرض برسانم که چون این خازنها الکترولیتی می باشند بنا براین ممکن است تغییر ظرفیت بدهند لذا این آزمایش فقط قطع ویا شورت خازن را نشان می دهد بنا براین در بعضی مراحل تغییر ظرفیت و وجود نشتی در خازن باید خازن توسط خازن سنج تست شود ولی این دلیل برای یک تعمیر کار و یا یک الکترونیک کار سبب نمی شود که این روش را یاد نگیرد . برای این تست مولتی متر را در رنج Rx1k قرار داده و سپس شارژ و دشارژ خازن را باتوجه به قطبین باطری داخل مولتی متر( سیم مشکی مثبت و سیم قرمز منفی باطری است ) انجام می دهیم .

تست خازنهای بالاتر از 10 میکرو فاراد : برای تست این نوع خازن باید مولتی متر را در رنج Rx100 قرار دهیم : شارژ و دشارژ خازن را ملاحظه نموده توجه به قطبین الزامی است و نشتی در حد جزئی قابل قبول است . بنا براین بعد از شارژ عقربه اهم زیادی را نشان می دهد . اگر خازن موجب حرکت عقربه نگردد یعنی قطع و در صورتیکه صفر باشد یعنی خازن شورت است و اگر اهم کمی نیز قرائت شود به معنی خراب بودن خازن است .
 

چگونه يك تلويزيون خاموش را عيب يابي كنيم؟
به ترتيب زير عيب يابي را انجام مي دهيم

از سيم برق شروع كرده و سپس كليد پاور و..... فيوز ورودي Ac را تست مي كنيم .

حال در صورت قطع فيوز به Ptc و يكسوساز پل ( احتمال شورت ويا نشت هر كدام از ديودها ) و خازن صافي ( ازنظر شورت ونشتي ) بررسي شود خازن هاي نانويي موازي ديودهاي پل را ( كه ضربه پيك را كم مي كنند . ) فراموش نكنيم گاهي جرقه زده و شورت يا نشتي پيدا مي كنند.

حال اگر هيچكدام از موارد فوق باعث پريدن فيوز نشده بودند بايد به مدار سويچينگ بادقت بيشتري توجه كنيم كه Ic سويچ يا عنصر سويچ كننده پالس ( ترانزيستور ويا Str و ... ) خراب وبه هرحال سوخته باشد . ونيز چون بعضي از قطعات مانند مقاومت و ديود و يا خازنهاي مدار در نوسانسازي و ايجاد پالس و اصلاح شكل موج موثرند را بايد از نظر دورنداشت ممكن است موجب كشيدن بار اضافي از مدار باشند ( مثلاْ مي توانند بجاي ايجاد پالس لازم ولتاژ Dc ثابتي به ورودي سوچينگ اعمال كنند و در نتيجه جريان زيادي از مدار كشيده شده و فيوز را قطع كند .

گاهي ممكن است شورت در خروجي پاورسوپلاي نيز موجب پريدن فيوز شود البته در مدارات پيشرفته به دليل كنترلهاي زياد جريان و ولتاژ احتمال اين خرابي كمتر ديده شده است .

پس هيچ وقت فوراْ وبدون اطمينان از مدار فيوز را عوض نكنيد.

خازنهاي الكتروليتي را حتماْ با خازن سنج تست نموده و توجه زيادي نيز به خازنهاي پلي استر ويا ......... نموده كه گاهي پايه هايشان قطع وصل پيدانموده و بايد تعويض شوند.


ادامه عيب يابي تغذيه تلويزيون

مراحل عيب يابي تغذيه سويچ مد در صورت قطع فيوزبه شرح زير است .

در آغاز عيب يابي به سوختن فيوز توجه شود . آيا فيوز كاملاْ سياه شدهويا فقط قطع شده است . چون شدت عبور جريان غير مجاز از فيوز وضعيت خرابيمدار را بيان مي كند .

1 - به شكل ظاهري PTC از نظر تغييرات احتمالي توجه نمائيد كوچكترين نقطه سوختگي را ناديده نگيريد.

2 - خازن صافي رابايك مقاومت 100 الي500 اهمي وات بالا تخليه نموده سپس اهم چك نمائيد.

3 - اگر در تست خازن چيز غير عادي مشاهده نشود .احتمال خراب بودن PTC و ديود پل و خازنهاي ضربه گير پيك زياد است .

الفPTC - را از مدار خارج نموده آنرا دركنار گوشمان بشدت تكان مي دهيم در صورتيكه صداي غير عادي شنيده شد صد در صد PTC خراب است .

ب - ممكن است يكي از ديودهاي پل شورت شده باشد .

ج- يكي از چهار خازن ضربه گير پيك نشت ويا شورت شده باشد .

كه در اين صورت خازن را به شرح زير تست مي كنيم .

ابتدا يك سر خازن را كاملاْ از مدار خارج نمائيد .

تست خازن عدسي ويا پلاستيكي : مولتي متر آنالوگ را در روي رنج Rx10k قرارداده و ازنظر اهمي آنرا تست كنيد اصلاْ به هيچ وجهي نبايد نشتي داشته باشد . ( توجه كنيد حداقل يك پايه خازن آزاد بوده و دست با دوترمينال مولتي مترنبايد تماس داشته باشد .

و اگر در تست خازن صافي شورت ويا نشتي مشاهده شود بشرح زير عمل مي كنيم .

1 - تست ديودهاي پل يا پل ديود2 - ترانزيستور و يا STR و يا ... در خروجي رگولاتور را تست نمائيد.گاهيخرابي ترانزيستوردرايور نيز موجب افزايش باياس پايه بيس خروجي شده و ضمنخراب كردن ترانزيستور خروجي باعث سوختن فيوز نيزمي شود.

توجه : در صورت صدمه ديدن خروجي رگولاتور حتماْ مقاومتهاي كنترل جريان ) پاي اميتر ويا سورس ويا ... ) رابا اهم متر ديجيتالي ( يا اهم متر دقيقدر رنج Rx1 ( تست كنيد .

3 - خود خازن صافي شورت و نشت دارد .

4 - گاهي در ثانويه تغذيه نيز شورت ديود يكسوساز ولتاژ اصلي) تغذيه كننده هريزنتال( و شورت خازن صافي آن موجب سوختن فيوز و خراب شدن ترانزيستور خروجي رگولاتور مي شود

 

مي دانيم رگولاتورهاي سوئيچ مد از دو بخش اوليه كه شامل مدارات يكسوساز و راه اندازو نوسانساز و نمونه بردارهاي AC وDC و بخش خروجي و اوليه ترانس چا پرمي باشند و به مجموعه اين طبقات بخش HOT يا گرم گويند كه به معناي قسمت غير ايذوله ويا

بخشي كه خطر برق گرفتگي دارد مي باشد . و بخاطرهمين بخش گويند در تعميرات جهت جلوگيري از خطر برق گرفتگي بهتر است از ترانس ايذوله استفاده شود .

 

بخش ثانويه : باايجاد پالس در اوليه ترانس چاپر در ثانويه مي توان ولتاژهاي تغذ يه متعد د متناسب با دور وقطر سيم، ايجاد نمود .

اين ولتاژها براي تغذيه نقاط مختلف كار برد دارد . مثلاً درتغذ يه تيونرIF و IC هاي پردازشگر تصوير وميكروكنتولر و ورتيكال

، هريزنتال ، صوت ، خروجي RGB و لامپ تصوير از ولتاژ كار مناسب همان طبقه استفاده مي شود .

 

مي دانيم ولتاژ باياس هركدام از اين طبقات باهم اختلاف دارند . مثلاً خروجي هريزنتال در محدوده 100 الي 150 ولت و لامپ تصوير

براي هركدام از پايه ها ولتاژ متناسب خود را مي خواهد . در بخش تقويت كننده هاي آنالوگ در محدوده 8 الي 12 ولت و بخش ديجيتال

در مدلهاي قديمي 5 ولت و در مدلهاي جديد گاهي ازولتاژهاي 7/2 ويا 3/3 استفاده مي شود .

مشخصاً قطع هر كدام ازاين ولتاژها باعث اشكال در طبقه اي كه تغذيه مي كنند مي شود . بنا براين بايستي به چگونگي عيب ايجاد شده

توجه نمود . اما چون اينجانب مي خواهم فعلا ً فقط بخش تغذيه را توضيح بدهم به اشكالات ايجاد شده در طبقات مختلف فعلاً كاري ندارم .

 

براي اين منظور بعداز رفع اشكال در اوليه تغذيه، خروجي هاي نقاط مختلف ثانويه را چك مي كنيم هركدام از اين ولتاژ ها را مطابق نقشه ارائه شده كنترل مي نمائيم .

گاهي مشاهده مي شود براي تثبيت بيشتر ولتاژ از رگولاتورهاي معمولي ( خطي ) نيز استفاده شده است به زنرهاي تثبيت كننده توجه نموده ، مي دانيم در رگولاتورها از باياس معكوس زنرها استفاده مي شود بنابر اين به ولتاژ نامي اين گونه زنرها توجه بيشتري مبذول شود اتفاقاً ولتاژ نامي زنر هارا روي آن مي نويسند بنابراين دوسر اين زنرها را ولتاژگيري مي كنيم بايستي به اندازه ولتاژ نامي شان افت ولتاژ داشته باشيم .

وگاهي از انواع IC هاي رگولاتور استفاده مي شود مثلاً ICAN7805 كه خروجي آن 5 ولت و IC AN7808 كه خروجي آن برابر 8 ولت مباشد . مي توان در اين گونه موارد هم خروجي وهم ورودي اين IC هارا ولتاژ گيري نمود . كه خود در عيب يابي تغذيه به ما كمك مي كند . لابد نياز به توضيح ندارد كه ورودي اينگونه IC ها بايستي چند ين ولت از خروجي شان بيشتر باشد تا بتوانند ولتاژ تثبيت شده نامي خودشان در خروجي داشته باشند .

در ثانويه بعضي از مدارات تغذ يه از رگولاتورهاي IC LM317 استفاده مي شود اينIC ها پايه زمين ندارند وبوسيله يك مقاومت از خروجي به ورودي مي توان آنها را فعال نمود روي اين مقاومت معمولا25/1 افت ولتاژ داريم يعني همواره خروجي 25/1 ولت

از ورودي بيشتر است .

در مدارات از اين رگولاتورها بيشتر به منظور فرمان روشن ويا خاموش نمودن دستگاه ويا به عنوان يك رگولاتورهاي قابل تنظيم ازآن ها استفاده مي شود .

از عنصر ديگري بنام فتو كوپلر(اپتو كپلر) نيز به منظوركنترل جريان و يا فرمان استند باي ويا روشن نمودن دستگاه استفاده مي -شود . كه معمولاً ساختمان داخلي ساده اي مركب از يك گيرنده وفرستنده نوري و عايق از هم دارند .

به مدار فرمان استند باي و يا فرمان روشن نيز توجه نموده نقشه را بررسي كنيم وتا معلوم شود كه اين فرامين از كدام پايه IC ميكرو صادر مي شود . به خازنهاي صافي توجه شود از نظر ظاهري باد كرده ويا نتركيده باشند و الزاماً گاهي مجبور به خارج نمودن خازن از مدار ميشويم تا آنرا از نظر ميزان ظرفيت كنترل نمائيم . مي دانيم الكتروليت داخلي اينگونه خازنها به مرور زمان خشك شده و تغير ظر فيت مي دهند پس در تلويزيونهاي قديمي كنترل ظرفيت آنها لازم است ويا در مواقعي كه ازاين خازنها به عنوان كوپلاژ استفاده مي شود و داغ شده زوتر خراب مي شوند در اين گونه موارد بهتر است به درجه كار خازن نيز توجه شود و از خازنهاي مناسب مدار استفاده شود .

نكته مهمتر در مورد خازن هاي الكتروليتي ( شيميايي ) اين است كه گاهي مي تركند والكتروليت داخلشان كه مايع و هادي مي باشد روي شاسي را مي پوشانند و بايستي شاسي را خوب با مواد پاك كننده وحلال ( مثلا ً تينر خشك ) شسته و پاك نمود در اين موارد لازم به ذكر است تا كاملا ًشاسي را تميز نكرده ايم تلويزيون را روشن نكنيم .

نكته بعدي اين است كه درتغذ يه هاي سوئيچ مد از ديودهاي فركانسي استفاده مي شود كه از نظر تست همانند ديودهاي معمولي تست مي شوند ولي براي يكسوسازي فركانس بالا كاربرد دارند در صورتيكه از ديودهاي معمولي استفاده شود بعلت ظرفيت خازني زياد مابين نيمه هاديها زود داغ مي شوند و سريعاً مي سوزند

 

حروف اختصاری IC از دو کلمه انگلیسی integrated circuit به معنی مدار مجتمع گرفته شده است. پیش از اخترا ع IC ،مدارهای الکترونیکی ازتعداد زیادی قطعه یا المان الکتریکی تشکیل می*شدند. این مدارات فضای زیادی را اشغال می*کردند و توان الکتریکی بالایی نیز مصرف می*کردند. و این، امکان بوجود آمدن نقص و عیب در مدار را افزایش می*داد. همچنین سرعت پایینی هم داشتند. IC ، تعداد زیادی عناصر الکتریکی را که بیشتر آنها ترانزیستور هستند، در یک فضای کوچک درون خود جای داده است و همین پدیده است که باعث شده امروزه دستگاه*های الکترونیکی کاربرد چشمگیری در همه جا و در همه زمینه*ها داشته باشند.

آیا تا کنون کلمه مدارات مجتمع را شننیده اید؟ آیا هیچ آگاهی در مورد آن دارید؟ در این پست اطلاعاتی در این رابطه به شما عزیزان ارائه خواهیم داد.

مدار های دیجیتال با مدارهای مجتمع ساخته می شوند. یک مدار مجتمع ( یا آی سی ) یک کریستال کوچک نیمه هادی به نام تراشه است. که قطعات الکترونیکی را برای گیت های دیجیتال در خود دارد. اتصالات داخل تراشه مدار مورد نیاز را به وجود می آورند. تراشه در داخل یک محفظه پلاستیک و یا سرامیک جاسازی می شود. و اتصالات آن با سیم های طلایی نازک به پایه های خارجی جوش داده می شود تا مدارات مجتمع به وجود آیند.

تعداد پایه ها ممکن است از 14 پایه در بسته های کوچک تا 100 پایه یا بیشتر در بسته های بزرگتر تغییر کند. هر مدار مشترک یا آی سی دارای یک مشخصه عددی ست که روی سطح بسته بندی آن برای شناسایی چاپ میشود. هر سازنده یک کتابچه راهنما یا کاتالوگ با شرح دقیق و تمام اطلاعات لازم در باره آی سی های ساخت خود را چاپ می کند.

باپیشرفت تکنولوژی مدار های مجتمع تعداد گیت هایی که می تووانست در یک تراشه جای گیرد به میزان قابل توجه ای افزایش یافت. تراشه هایی که دارای چند گیت داخلی بودند و آن دسته که چند صد گیت دارا بودند در بسته هایی با ظرفیت یا مقیاس کوچک متوسط یا بزرک جای داده شده اند.

مدار های مجتمع با مقیاس کوچک (ssi) دارای چند گیت مستقل در یک بسته واحد هستند. ورودی ها و خروجی های گیت ها مستقیما به پایه های بسته متصل اند. تعداد گیت ها معمولا کمتر از 10 و محدود به تعداد پایه ها در آی سی می باشند.

قطعات مجتمع با مقیاس متوسط (msi) دارای تقریبا 10 الی 200 گیت در هر بسته می باشند. این وسیله ها معمولا توابع دیجیتال ساده همچون دیکدر ها - جمع کننده ها و ثبات ها را اجرا می نمایند.

مدار ها یا وسایل مجتمع با مقیاس بزرگ (lsi) بین 200 تا چند هزار گیت در هر بسته دارند. این بسته ها سیستم های دیجیتالی همچون پردازنده ها- تراشه های حافظه و ماژول های قابل بر نامه ریزی را شامل می شوند.

قطعات مجتمع با مقیاس بسیار بزرگ (vlsi) حاوی هزاران گیت در یک بسته اند. مثال هایی از این گروه عبارتند از آرایه های بزرگ حافظه/ تراشه های پیچیده ریز کامپیو تر ها. Vlsi ها به دلیل کوچکی و ارزانی انقلابی در تکنولوژی ساجت سیستم ها کامپیو تری به وجود آورده و به طراحان امکان ساخت و ایجاد ساختار هایی را دادند که قبلا اقتصادی نبودند.

مدار های مجتمع نه تنها بر اساس عملکرد منطقی شان طبقه بندی می شوند بلکه از نظر تکنولوژی خاص مدار هایی که به آن تعلق دارند نیز دسته بندی می گردند. تکنولوژی به کار رفته در مدار را خانواده منطقی دیجیتال می خوانند. هر خانواده منطقی مدار الکترونیکی پایه خاصی را داراست که مدار ها و و توابع دیجیتال پیچیده تر بر اساس آن تهیه می شوند.

 

مدار پایه در هر تکنولوژی یک گیت Nand/nor و یا معکوس کننده است.

در نام گذاری تکنولوژی ار قطعات الکترونیکی به کار رفته در ساخت مدار پایه معمولا استفاده می شود. بسیاری از خانواده های مختلف منطقی به صورت مدار های مجنمع در سطح تجاری عرضه شده اند. متداول ترین خانواده ها در زیر معرفی شده اند:

Ttl-منطق ترانزیستور -ترانزیستور

Ecl-منطق کوپل امیتر

Mos-منطق فلز- اکسید- نیمه هادی

Cmos-منطق فلز - اکسید - نیمه هادی

نظرات0
برای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود به حساب کاربریایجاد حساب کاربری