CCD دوربین مداربسته چيست و چگونه كار مي‌كند؟
Ccd در اواخر دهه 1960 توسط محققان آزمايشگاه بل اختراع شد و در اول تصور مي شد كه يك حافظه كامپيوتري است اما به زودي معلوم شد كه ccd كاربري هاي ديگري هم دارد مانند تصوير گيري، چرا كه حسگرهاي سيليكون نوري در خود داشتند
  • حمید نظری
  • 1397/1/18
  • 0
  • 501

تكنولوژي ccd چيست؟

Ccd در اواخر دهه 1960 توسط محققان آزمايشگاه بل اختراع شد و در اول تصور مي شد كه يك حافظه كامپيوتري است اما به زودي معلوم شد كه ccd كاربري هاي ديگري هم دارد مانند تصوير گيري، چرا كه حسگرهاي سيليكون نوري در خود داشتند و مانند موتور در ماشين سنسورهاي ccd در دوربين هاي ديجيتالي براي عكس گرفتن به صورت ابزار اصلي كار مي كنند. در فرم بسيار ابتدايي سنسورهاي ccd، چشم هاي الكترونيكي براي دوربين هستند كه نور را مي گيرند و تبديل به عكس مي كنند و متعاقب آن سيگنال هايي را ساتع مي كنند كه باعث مي شود تصوير ديجيتالي به وجود آيد

مطالعاتي در متدولوژي طراحي سيستمهاي دوربين نظارتي

در طراحي يك سيستم امنيت فيزيكي – كه سيتم هاي نضارتي (surveillance) اعم از CCTV و يا IP camera در اين رده قرار دارند- متدولوژي هاي مشخصي از مراجع جهاني و يا منطقه اي نظير IEEE,ANSI,BS و استاندارد اروپا مطرح شده است كه به رغم وجود اختلاف جزيي در نحوه اجراي آن، روال و چهارچوب يكساني را مطرح مي نمايند. اساس اين متدولوژي و طراحي يك سيستم نظارتي بدين قرار است.

نياز سنجي اوليه (OR Level)

تبيين عمومي نيازهاي امنيتي

نياز سنجي ثانويه (OR Level 2)

تعريف دقيق نيازها

انتخاب تكنولوژي، توپولوژي شبكه جزئيات فني دوربين ها و ساير تجهيزات

تحويل نهايي سيستم ارزيابي كارايي تجهيزات نصب شده

ابتدا شرح نيازهاي آشكار و نهفته دپارتمانهاي مختلف ذينفع (Stake holders) در پروژه با استفاده از پرسشنامه نيازسنجي (OR checklist) بدست   مي آيد. اين پرسشنامه (OR checklist) در اختيار قرار قرار مي گيرد. تا با مساعدت طراح نسبت به تكميل آن اقدام نمايند. ملاحظات هر ذينفع و اولويت بندي خواسته ها در تهيه يك ديدگاه منطقي از نيازهاي جمعي بسيار موثر است. از تركيب اين نيازمنديها و تعيين اولويتهاي جزيي، نيازمنديها و اولويت هاي كل طرح، صورت بندي خواهد شد.اين پرسشنامه ها اساس طراحي قرار مي گيرند تا موثرترين و به صرفه ترين عملكرد سيستم مشخص شود. طرفهاي ذينفع پروژه در خلال تكميل پروژه در خلال تكميل پرسشنامه بايد مشاوره كاملي ارائه گردد و اطلاعات لازم در اختيارشان قرار گيرد. لازم است قبل از انجام مراحل بعدي تاييديه مسئولين ذيربط را براي اين بخش احراز نمود.

نياز سنجي ثانويه (OR level 2)

عموما دوربين ها براي نظارت بر فعاليت هاي انساني استفاده مي شود. اما وضوح تصوير براي كاربردهاي مختلف متفاوت است. براي مثال وضوح دوربين و در نتيجه پهناي باندي كه اشغال مي شود براي دوربيني كه براي نظارت بر ترافيك شهري و آگاهي از حجم تردد شهري استفاده مي شود، با دوربيني كه پليس راهنمايي براي قرائت پلاك اتومبيل خلافكار بكار مي گيرد و نيز دوربيني كه جهره فرد مجرم را براي پليس شهري محرز مي نمايد متفاوت مي باشد.بر اساس آزمون كلاسيكي كه به استاندارد Rotakin معروف شده مشاهده و رصد نمودن سوژه ها را در چهار دسته تقسيم بندي مي نمايند و ترمينولوژي معين و تعريف شده اي را براي اين چهار گونه وضع نموده اند.

1.   نظارت (monitoring): وقتي است كه طول قامت يك سوژه منفرد معادل 5% طول تصوير صفحه مانيتور نظاذه گر را اشغال نمايد. در اين حالت نظاره گر قادر به تشخيص تعداد، جهت حركت و سرعت سوژه ها خواهد بود.

2.   آشكار سازي (detect): در اين حالت طول قامت سوژه 10% طول تصوير مانيتور را تشكيل مي دهد. با چنين تصويري مثلا بعد از اعلان هشدار يك سيستم حفاظت پيراموني ميتوان تشخيص داد كه آيا يك عامل انساني به ديواره تماس داشته يا جانوري تصادفا به آن برخورد كرده است.

3.   تشخيص (recognize): در اين وضعيت طول سوژه 50% طول مانيتور را شامل مي شود و مي توان با دقت نسبتا بالايي صاحب تصوير را با افرادي كه مي شناسيم وطابقت داد.

4.   شناسايي (identify): در اين حالت طول قامت سوژه 120% طول مانيتور مي باشد. و كيفيت تصوير و اجزاي پيكر او در حدي است كه بي ترديد مي توان شخص را شناسايي نمود. البته ميزان نور محيط و زاويه سوژه نسبت به دوربين نيز در اين امر دخيل است.

هدف از طرح اين مطلب بطلان اين نظريه است كه در بسياري از افراد ذينفع ولي غير كارشناس رسوب نموده است كه: خريد مدل هايي با وضوح بالاتر هميشه كمك به افزايش كارايي شخص نظاره گر مي نمايد.واقعيت مطلب اين است كه بنابر نوع ماموريتي كه هر كدام از ذينفع هاي پروژه بر عهده دارند بايد نقطه ديد مناسب براي آنان محاسبه نمود و دوربين متناسب با اين كار را تعبيه نمد. بعلاوه انتخاب غلط دوربين با وضوح بالاي بدون توجيح فني، در ميزان پهناي باند مورد نياز، حجم ذخيره سازي و ... تاثير گذار شده و هزينه هاي پروژه را بي جهت افزايش خواهد داد.

اين نياز به دو بخش تقسيم شده است:

در مرحله اول كه OR level 1 ناميده مي شود. چك ليستي در اختيار بخشهاي ذينغع قرار مي گيرد كه تحليل آن منجر به تعيين استراتژي و انتخاب تكنولوژي مناسب خواهد شد.

ترسيم تقشه محل

واضح سازي صورت مسئله

تهديدها، دارايي ها، مقتضيات امنيتي

ذينفع

مسئولين سايت امور حراست

ارزيابي

معيارهاي موفقيت

ميزان بازداري تامين سلامت پيگرد نفوذگر

تعيين موثرترين راهكار

هركدام از موارد فوق بحث هاي مفصلي را طلب مي نمايد كه در حداكثر ايجاز بيان گرديده است. پس از پايان مراحل نياز سنجي و مشخص شدن نيازمنديهاي كلي گروه مرحله آناليز طرح و اولويت بندي اجرايي آن انجام مي شود. بعلاوه تحليل مالي (financial analysis) نيز در اين مرحله بايد صورت گيرد تا بهترين تعدل بين بودجه و نيازها برقرار گردد. هزينه خريد تجهيزات، راه اندازي، آموزش پرسنل مسئول سيستم و تامين نگهداري آن، همگي بايد در اين مرحله ملحوظ گردد. اطلاعات حاصل از تحليل طرح بايد اين توانايي را داشته باشد تا خريدار در مورد توانمند بودن سيتم پيشنهادي و قابل استفاده بودن آ» را براي حداقل يك دوره پنج ساله، قانع نمايد.يكي از مواردي كه اين روزها محل مناقشه قرار گرفته است مقايسه ايست كه در ابتداي امر و قبل از نيازسنجي براي انتخاب دوربين IP و يا CCTV صورت مي گيرد. و طرفداران هر كدام از اين تكنولوژي ها دلايلي براي دفاع از محصولات خود ذكر مي نمايد. واقعيت مطلب از اين قرار است كه ورود دوربين IP مانند بسياري از تكنولوژي هايجديد نتوانسته است دوربين هاي CCTV را از دور خارج نمايد. چه از نظر تكنولوژيك و چه از نظر متدولوژي ارائه شده منحصرا اين نياز سنجي هاي ساماني است كه ما را ملزم به انتخاب يكي از دو تكنولوژي و يا حتي تلفيقي از هر دوي آنها براي اهداف سازمان خواهد نمود.معيارهاي ارائه داده شده در تست Rotakin براي سيستم آنالوگ، PAL با وضوح تعريف شده 576 خط بدست آمده. در مورد سيستم هاي ديجيتال نيز معادل سازي آن بر مبناي شمارش pixel صورت گرفته است كه فعلا از طرح آن خودداري مي نماييم.از پاسخگويي به سوالات چك ليست مرحله 2 نيازسنجي، جزئيات كافي جهت آناليز و طراحي سيستم مناسب بدست مي آيد. اين موارد را مي توان به شكل زير اختصارا بيان داشت.

 تعريف دقيق صورت مسئله

جايگاهي كه حفاظت مي شود

محيط پيراموني، پاركينگ، قسمت پذيرش، صندوق مالي

فعاليت

دزدي، اوباشگري، حفظ نظم عمومي

هدف از مشاوره

شناسايي، آشكارسازي، نظارت

سرعت سوژه

قدم زدن

ثابت

متغيير

 براي هر يك از موارد بايد تكرار شود.

 

برا ي ملاحظات عملياتي (مشاهده زنده)

چه كسي نظارت مي كند

تيم تعليم ديده افراد عادي

زمان نظارت

7*24

ساعات اداري، گاهگاهي

از كجا نظارت مي شود

از محل كار از ، از راه دور، از وسيله متحرك

نوع واكنش

تماس با فرد مسئول

سرويس اورژانس

ملزومات سيستم

اعلام هشدار

ديداري، شنيداري، تركيبي

صفحات نمايش

نوع،‌تعداد، سايز

ضبط تصاوير

كيفيت تصاوير، تعداد فريم در ثانيه، دوره نگهداري

آرشيو

نرم افزار نمايش مجدد

تسهيلات انتقال

دسترسي مرجع ثالث

ملاحظات مديريتي

ملاحظات اداري

ظوابط اداري

مجوزهاي لازم

  ادامه نظارت

ملاحظات قانوني

 پشتيباني و نگهداري

تعميرات، ارتقا، گارانتي، طول عمر

منابع

آموزش افراد

Documentation

منابع مصرفي

آشنايي با اصطلاحات سيستم دوربين مداربسته

    امروزه در مراكز صنعتي و اداري جهت نظارت بر محيط فيزيكي و نظارت بركار كاركنان يا كـارگران در جـهت كنترل و مديـريت بهـتر و كارآمـد‌تر بـه وفـور از سيستمهاي تـلويزيوني مـداربسته

 (Closed circuitTV)(cctv) استفاده مي‌شود.

اين سيستمها به عنوان سيستمهاي كنترل تصويري نيز ناميده مي‌شوند. گاهي نيز از اين سيستمها با

 مخفف CCVE ( تجهيزات ويدئويي مداربسته) ياد مي‌شود.

                                        

 

 در محلهايي مانند بانكها ـ ادارات ـ دانشگاهها ـ كارخانجات ـ فروشگاههاي بزرگ ـ فروشگاههاي فروش اجناس گرانقيمت مانند طلافروشيها ـ در سوپرماركتهاي بزرگ و در كنترل ترافيك خيابانها و چهارراه‌ها اين سيستمها را ميتوان نصب و مورد استفاده قرار داد. استفاده از اين سيستمها در منازل مسكوني رواج چنداني نيافته است ولي با پا به عرصه گذاشتن سيستمهاي تصويري كه قادرند حركت را در محدودة تحت نظارت سيستم تشخيص و اعلام خطر نمايند يا توسط سنسورهاي خاصي تحريك شده و شروع به ضبط فيلم از محل بنمايند انتظار مي‌رود كه استفاده از اين سيستمها در منازل مسكوني نيز گسترش بيايد. به اينگونه سيستمها هم اكنون اصطلاح دزدگير تصويري اطلاق مي‌شود.اصول كار سيستمهاي CCTV به اين صورت است كه ابتدا تصاوير توسط دوربينهاي مداربسته دريافت شده و براي نمايش و پخش به مانيتور يا تلويزيون انتقال داده مي‌شود. همچنين براي ضبط و يا تغيير نحوه نمايش روي مانيتور و پخش همزمان تصاوير دوربينها روي مانيتور و كنترل از راه دور دوربينها نيز تجهيزات و امكاناتي وجود دارد. چون تصاوير دريافت شده از اين سيستمها براي بينندگان محدودي مي‌باشد لذا به آنها تلويزيون مداربسته مي‌گويند بر خلاف تلويزيون عمومي (Broadcast TV) كه جهت پخش تصاوير براي عموم مي‌باشد. با توجه به تنظيماتي كه روي دوربينها و ساير تجهيزات ميتوان انجام داد اين سيستمها در شرايط جوي متفاوت و در روز و شب نيز كارآيي خوبي دارند.براي كنترل ورود و خروج افراد به يك محل و براي كنترل مكانهاي وسيع توسط چندين دوربين و نمايش همزمان تصوير آنها و نظارت سمعي و بصري از فواصل بسيار دور از طريق شبكه تلفن بدون نياز به حضور فيزيكي كنترل كننده در محل و در دستگاههايي كه كنترل بصري آنها توسط انسان مقدور نبوده يا خطر آفرين مي‌باشد نيز ميتوان از اين سيستمها استفاده كرد. لذا استفاده از سيستمهاي CCTV روز به روز در حال رشد است و با توجه به تكنولوژي ساخت تجهيزات آن كه مبتني بر صنعت الكترونيك و كامپيوتر مي‌باشد ساخت و توليد تجهيزات اين سيستمها دائماً در حال تكامل و پيشرفت است و ما در اين مختصر سعي نموده‌ايم تا اصول كلي و امكانات عمومي اين سيستمها را به همراه برخي از موارد نمونه از مشخصات و امكانات تجهيزات براي اطلاع و آشنايي خوانندگان عزيز ارائه نماييم.

 عموماً در سيستمهاي CCTV تجهيزات زير مورد استفاده قرار ميگيرد:
1ـ دوربين (camera)       
2ـ كاور دوربين (camera Housing)   
3ـ پايه دوربين BASE)يا( Bracket        
4ـ نمايش دهنده تصوير monitor) يا TV)
5ـ انتخاب كننده (switcher)       
6ـ كواد (Quad)     
7ـ تركيب كننده (Multiplexer)  
8ـ ضبط كننده (Recorder)        
9ـ كنترل كننده (controller)     
10ـ كارتهاي تصوير (capture card)    
11ـ تقويت كننده راديويي (Booster)      
12ـ نظم دهنده ويديويي (Video Router)       
قسمتی از اصطلاحات متداولی كه ممكن است در مورد سيستم های CCTV و در مشخصات ذكر شده براي تجهيزات با آن ها برخورد كنيد در زيرتوضيح داده شده است :A/D:مبدل آنالوگ به ديجيتال يا همان ADC (ANALOG TO DIGITAL CONVERTOR )

ALPHANUMERIC : وسيله قرار دادن نوشته روی تصوير كه در DVR ومولتی پلكسر كار برد دارد .   
BACK – FOCUS : تنظيم مكان لنز در رابطه با سنسور CCD در دوربين
B.W(WIDTH (BAND: پهنای باند فركانس كه برای سيگنال ويدئويی معمولی 5 مگا هرتز است .      
BETAMAX :فرمت ضبط ويدئويی شركت SONYو رقيب VHS 
CCD APERTURE : سطحی از CCD كه به نور حساس است.  
CCIR :انجمن راديويی بين المللی برای استاندارد تلويزيونی اروپا
CDS : ( CORROLATED DOUBLESAMPLING ) : تكنيكی در ايجاد تركيب رنگ در بعضی از دوربين های CCD    
CFA ( COLORFILTER ARRAY ) : فيلترهای نوری كه در دوربين CCD برای توليد تركيب رنگ سيگنال ويدئويی استفاده می گردد .
CIE : انجمن بين المللی نور كه واحد های نوری را تعريف و ارائه می كند .
CHROMINANCE : به اطلاعات رنگ سيگنال ويدئويی گفته می شود .
CONTRAST: يكی از تنظيمات كيفيت تصوير . اختلاف بين روشن ترين و تاريك ترين نقطه تصوير      
D/A : مبدل سيگنال ديجيتالی به آنالوگ .   
DARK CURRENT : نشت سيگنال از CCD در نبود نور كه ايجاد نويز (dark noise) می كند .     
DMA ( DIGITALMICRO MIRROR DEVICE ): يك تكنولوژی جديد ساخت سنسور ويدئويی كه از تعداد زيادی آينه مينياتوری روی چيپ استفاده می شود.
DUPLEX:سيستم ارتباطی كه اطلاعات را در دو جهت رفت و برگشت مبادله می كند. در سيستمهای CCTV معمولاً به امكان ضبط و پخش با هم به صورت مولتی پلكس گفته می شود. 
D.S.P : مدار الكترونيكی پردازنده سيگنال ديجيتالی
DV-MINI: يك فرمت ضبط صدا و تصوير جديد كه اكثراً در هندی كم استفاده می شود .
D-VHS : استاندارد جديد ارائه شده توسط JVC برای ضبط سيگنال ديجيتالی روی VHS
EBU : اتحاديه پخش برنامه های اروپايی     
EIA : انجمن صنعتی الكترونيك       
FCC : كمسيون ارتباطات فدرال آمريكا       
FIELD : تعداد نصف خطوط فريم را گويند در سيستم CCIR/PAL تعداد فيلدها 50 عدد در ثانيه و درسيستم EIA /NTSC تعداد فيلدها 60 عدد در ثانيه است .
FRAME STORE : وسيله الكترونيكی شماره گذاری و ذخيره فريم های تصوير .
FRAME SWITHER : نام ديگر مولتی پلكسر ساده است .       
FRAME TRANSFER : يكی از سه اصل يا روش انتقال شارژ از چيپ CCD می باشد دو روش ديگر عبارتند از FRAME-INTERLINE , INTERLINE
FRAME : در سيستم CCIR/PAL ازتركيب 625 خط ودر سيستم EIA /NTSC از تركيب 525 خط يك فريم ساخته می شود سيستم پال 25 فريم بر ثانيه و سيستم NTSC 30 فريم بر ثانيه دارد .      
GAMMA : اين مشخصه برای تصحيح اختلاف بين پاسخ خطی دوربين و پاسخ غير خطی مانيتور تعريف می شود . مثلاً مقدار نمايی گاما برای مونيتور تك رنگ 2/2 است لذا دوربين بايد روی 2.2/1يعنی 45/0 تنظيم شود .        
HAD : يك نوع سنسور CCD است كه طرح لايه ای دارد و سطح نويز درآن بسيار پايين است .   
HDDTV : استاندارد آينده پخش برنامه های تلويزيونی با رزلوشن بالا ( 2000× 1000 پيكسل )
HUM : نويز روی فركانس اصلی را گويند .  
HYPER-HAD : تكامل يافته چيپ CCD HAD 
ILLUMINATION : به مقدار روشنايی تصوير اشاره دارد . حداقل روشنايی لازم برای دوربين های معمولی چند دهم لوكس و برای دوربين های ديد شب چند صدم لوكس می باشد .  
I/0 : خروجی
I/P : ورودی
IEC : انجمن بين المللی برق 
INSERTER : وسيله ای برای گذاشتن متن روی تصوير . 
INTERFERENCE : تداخل ناشی از ميدان الكتريكی يا الكترومغناطيسی ساير وسايل روی سيگنال     
IP : درجه حفاظت بدنه يك وسيله را در برابر عوامل خارجی به صورت عدد بيان می كند . 
IR : نور مادون قرمز  
ISDN : شبكه تلفن جديد با سرعت انتقال داده 64 كيلو بايت بر ثانيه
ITU : اتحاديه بين المللی ارتباطات راه دور   
JPEG : فرمت عكس 
LINE-LOCKED : در سيستم های CCTV به چند وسيله گفته می شود كه با فركانس منبع تغذيه مشترك ( 50يا 60 هرتز) تغذيه می شوند و از نظر فركانس فيلد قفل شذه اند .       
LUMINANCE : اطلاعات سيگنال ويدئويی در مورد روشنايی تصوير را گويند .
MOD : حداقل فاصله شی از لنز را گويند كه برای لنز های زوم حدود يك متر و برای لنزهای فيكس خيلی كمتر است . ( به طول فاصله كانونی لنز بستگی دارد )
MOIRE PATERN : نويز در تصوير حاصل از CCD در فركانس های بالا
NBS : اداره ملی استاندارد در آمريكا
ND FILTER : يك نوع فيلتر نوری كه مقدار نور را بدون بر هم زدن تعادل رنگ تقليل می دهد .
NIT : يكی از واحد های نوری        
NTSC : استاندارد رنگی در آمريكا، كانادا ، ژاپن و چند كشور ديگر .
OIP : خروجی        
OBJECTIVE : جلويی ترين قسمت لنز    
OCULAR : نزديكترين قسمت لنز به CCD
PAL : سيستم تلويزيون رنگی اروپا   
PHOT : واحد نوری معادل ده هزار لوكس  
POTS يا PSTN : يكی از سيستم های تلفن        
PRINCIPEL POINT : مركز عدسی     
PTZ SITE DRIVER : يك قسمت از سويچر ماتريسی كد سيگنال هايی كد دار كنترلی مربوط به كنترولر و DVR يا مولتی پلكسر را در يافت می كند.
RETMA : نام ديگر EIA    
سيگنال RF : سيگنال راديويی كه به طيف تا 300 گيگا هرتز تعلق دارد .
RS-232 : يك فرمت ارتباط ديجيتالی كه فقط نياز به دو سيم دارد .
RS-485: شكل پيشرفته تر ارتباط ديجيتالی كه می تواند تا 32 دريافت كننده را در مقصد پوشش دهد. 
S/N RATIO : نسبت سيگنال به نويز كه بر حسب DB بيان می شود .    
SCOTOPIC VISION : سطح نور زير2-10 لوكس كه برای چشم قابل ديدن نيست .
SIMPLEX : درcctv به يكي از دو روش مولتی پلكسی اشاره دارد كه اطلاعات فقط در يك جهت قابل انتقال است (بر خلاف DUPLEX) مثلاً فقط امكان ضبط يا پخش در يك زمان باشد .     
SMEAR : خطوط عمودی به صورت نويز در محل های بسيار روشن تصوير حاصل از CCD
SMPTE : انجمن مهندسين تلويزيون و تصاوير متحرك     
SPLIT SCREEN : به صفحه نمايش چند تكه شده می گويند   
S-VHS : يك فرمت ضبط ويدئويی است كه رزولوشن افقی 400 خط دارد .        
TBC : سنكرون كردن سيگنال های مختلف بر اساس زمان  
TDG : ايجادكننده تاريخ و زمان روی تصوير
TELEMETRY : سيستم كنترل از راه دور اطلاعات ديجيتالی كد دار       
TERMINATION : اتصال انتهای كابل را به يك كانكتور می گويند .     
VDA : يك آمپلی فاير سيگنال تصويری با يك ورودی وچند خروجی       
VHS : ( VIDEOHOME SYSTEM ) سيستم ويدئويی خانگی      
VIDEO MATRIX SWITCHER : وسيله ای برای انتخاب بيش از يك دوربــين ، VCR يا چاپگر ويدئويی و امثال آن كه قدرتمندتر از سويچرهای معمولی است .
VITS: سيگنال تست با شكل خاص كه در سيستم پال در خطوط نامرئی 17و18و33و331 جا زده می شود.         
VMD ( VIDEO MOTION DETECTOR ) : سيستمی كه در برابر تغيير نور يا جابه جايی و حركت سيگنال آلارم ايجاد می كند .
VS : سنكرونيزاسيون عمودی ( در مقابل آن HS سنكرونيزوسيون افقی )
W-VHS: استاندارد جديد ضبط ويدئويی ارائه شده توسط JVC
Y/C : يك فرمت ويدئويی كه اطلاعات روشنايی تصوير و رنگ تصوير جداگانه فرستاده می شود .

 اين فرمت در S-VHS وجود دارد .

 

دكل های نصب دوربین مدار بسته

سیستم های نظارت تصویری از سالیان پیش به عنوان ابزاری مهم در بحث نظارت و ایجاد امنیت مورد استفاده قرار گرفته اند. با توجه به سابقه طولانی این سیستم ها، تحولات و پیشرفت های بسیار زیادی در این حوزه صورت پذیرفته است كه اطلاع از روند این پیشرفت ها، آخرین دستاوردها و تكنولوژی ها، و توجه به نكات مهم در یك سیستم نظارت تصویری و موارد بسیار دیگر می تواند كمك شایانی به ارتقای كیفیت واستفادهء بهینه از این تجهیزات بنماید. یكی از بخش هایی كه در كنار صنایع حفاظت الكترونیك و به عنوان بخش مكمل در این بخش مطرح می شود استفاده از تجهیزات الكترومكانیكی و عمرانی است. در این زمینه می توان از دكلهاو پایه های نگهدارنده دستگاه های نظارت تصویری , زیر ساخت های آن و سیستم ارتینگ (اتصال زمین)نام برد.در ابتدای طرح، باید مطالعات جامعی بر روی مبحث سیستم های نظارت تصویری، اجزا، استانداردها و تكنولوژی های روز دنیا صورت پذیرد تا دامنه موضوع و ابعاد به خوبی روشن گردد.در این مرحله مطالعه بر روی بستر سازی سیستم شامل كنده كاری، مسیر كشی و لوله گذاری برای عبور كابل ها، نیز انجام می پذیرد. همچنین طراحی دكل ها نیز باید با استفاده از نرم افزارهای تخصصی و توسط متخصصین فن انجام پذیرد. همچنین طراحی سایر تجهیزات همانند بسترهای ارتباطی ، برق گیر و غیره نیز به موازات این مرحله باید انجام پذیرد. دكل ها و پایه ها یكی مهم ترین عضو ها از مجموعه تجهیزات نظارت تصویری به شمار می آیند. برای طراحی و ساخت دكل و پایه های دوربین رعایت نكاتی حائز اهمیت است:        
1 -تعیین ارتفاع و زاویه مورد نیاز برای نصب دوربین متناسب با مكانی كه نظارت آن برای كارفرما مورد اهمیت است.  
2 –تعین نوع دوربین با توجه موقعیت واهداف نظارت تصویری
3 –تعیین الگوی ظاهری ونوع نمای دكل با توجه به موقعیت بومی محل اجرای سیستم , منابع اقتصادی و نظر كارفرما
4 –تعیین نوع پوشش ورنگ , متانسب باموقعیت جغرافیایی با جلب نظر كار فرما     
5 –تعیین مكان نصب و نحوه اجرای دكل     
6 –تعیین وبررسی بودجه و زمان     

مواردی كه ذكر شد از مهمترین مراتبی است كه منجر به طراحی وساخت یك دكل ویا پایه دوربین مناسب می شود كه به تحلیل آن می پردازیم.
برای سفارش یك دكل دوربین ابتدا لازم است مشخص شود كه هدف از نصب یك دوربین , كنترل ونظارت بر چه مكان یا موقعیتی است . برای این منظورپس ازرایزنی با كارفرماوجلب نظراو واعمال دیدفنی برموقعیت تعیین شده ارتفاع و زاویه دكل مشخص میشود. سپس باتوجه به موقعیت قرارگیری وفاصله دوربین ازهدف موردنظر , نوع دوربین , لنزدوربین , گردان یاثابت بودن آن و یااینكه برای كنترل مكان , اشیاء , افراد و یا چه موردی انتخاب می شود دوربین مورد نظر انتخاب میگردد, كه این یكی از مهم ترین پارامترهای تعیین مشخصات یك دكل مناسب می باشد. دكلی كه برای یك دوربین ثابت با لنز معمولی طراحی می شود مسلما با دكلی كه برای دوربین 32x گردان و یا دوربین كنترل پلاك طراحی شده است بسیار متفاوت خواهد بود , چرا كه برای دوربین ثابت با لنز معمولی كه برای كنترل محیط پیرامون دوربین بكار می رود , وزش باد و اثر آن بر لرزش دكل تاثیر چندانی در افت كیفیت تصویر ندارد ولی همین لرزش می تواند منجر به افت كیفیت تصویر وگاهی عدم وضوح كامل تصویر در یك دوربین گردان با زوم 32x كه برای كنترل مكان هایی دورتر از محل نصب دوربین است شود. از این رو لازم است برای دوربین های با زوم دقیق تر دكل هایی بكار گرفته شود كه از حیث متریال بكار گرفته شده , قطر وضخامت ورق و دیگرپارامترهای طراحی وضعیت ایده آل تری نسبت به دكل های دوربین ثابت داشته باشد. در دكل های با ارتفاع بلند پیشنهاد میشود یا دكل بصورت یك تكه ساخته شود ویا در صورت چند تكه بودن از اتصال پیچ ومهره و فلنچ استفاده كرد ونوع اتصال over lab ویا تلسكوپی كه چند تكه از دكل را با فشار در هم فرو مكنند به هیچ وجه برای استفاده در نوع دوربین های fast doom توصیه نمی شود, چرا كه این اتصال , اتصال محكم وبدون لرزشی در یك دكل دوربین نمی باشد و معمولا برای دكل های روشنایی بكار میرود. بهترین نوع دكل برای نصب دوربین FAST DOOM استفاده از دكل 8 ویا 12 وجهی خود ایستا با اتصال پیچ ومهره و فلنچ می باشد . بنابراین لازم است با توجه به موقعیت نصب دكل و سرعت منطقه ای باد و ایجاد تناسب آن با نوع دوربین بكار گرفته شده این اطلاعات در طراحی یك دكل ایده آل لحاظ شود.
یكی دیگر از پارامتر های طراحی دكل , طراحی ظاهر و نمای بیرونی وتوجه به دورنمای یك دكل به عنوان یك دكل دوربین می باشد. چرا كه لازم است یك هماهنگی بین تمام اجزای سیستم حفاظت و موقعییت محل و فرهنگ بومی محلی منطقه مورد حفاظت برقرار باشد.گاهی دكل دوربین در یك پالایشگاه ویا یك منطقه ترافیكی است ولازم است ظاهر دكل ودوربین یك ظاهر رعب آور و كاملاآشكار باشد وگاهی در یك منطقه نظامی ویا حراست فرودگاه لازم است دكل با ظاهری معمولی وحتی شبیه یك دكل روشنایی وبه اصطلاح استتار باشد كه همین موقعیت بومی وهدف كارفرما از نظارت بزرگترین پارامتر در طراحی ظاهر یك دكل به شمار میاید.
گام بعدی تعیین پوشش دكل است كه با توجه به موقعیت جغرافیایی و اهداف كارفرما از بین پوشش های 1- گالوانیزه گرم ,2- رنگ اپوكسی و 3- رنگ معمولی را می توان انتخاب كرد.گالوانیزه گرم نوعی پوشش با ضخامت 120-50 میكرو متر است كه از همه انواع پوششها دارای كیفیت ,هزینه وعمر بیشتر است كه درصورت استفاده از مواد مرغوب و دیگرشرایط مطلوب عمری با بیش از 50سال را خواهد داشت وبرای مناطق با رطوبت بالا بسیار مورد استفاده است. در این پوشش دهی دكل را پس از ساخت و سیر مراحل مختلف چربی گیری واسیدشویی و... به وان محتوی روی مذاب داخل می كنند وپس از چند دقیقه آن را خارج كرده و سرد می نمایند كه برای یك كیفیت مطلوب تمامی مراحل می بایست زیر نظر یك كارشناس مجرب انجام پذیرد. در پوشش نوع دوم از رنگ اپوكسی كه یك نوع پوشش ضد اب و اتش است و از مشتقات مواد پلیمری می باشد استفاده می شود . در این پوشش دهی كه معمولا بر روی سطح بیرونی صورت میگیرد از یك دستگاه نیمه اتوماتیك رنگ پاش ویا قلم مو استفاده می شود. این پوشش دارای هزینه وعمر كمتر از گالوانیزه گرم بوده و برای مكان های رطوبتی كاربرد مطلوبی دارد.نوع سوم نیز استفاده از رنگ های معمولی بوده كه معمولا برای مكان های گرم وخشك استفاده داشته و به دلیل ارزان بودن این پوشش معمولا در صدر توجهات اقتصادی می باشد كه البته از نظر كیفی و فنی در مرتبه آخر قرار می گیرد.و كارفرما می بایست هر از گاهی بر روی دكل نصب شده تجدید پوشش نماید.
مرحله بعد بررسی مكان نصب می باشد. این كه دكل برروی زمین ویا دیوار ویا پشت بام نصب می شود یكی دیگر از عوامل تاثیر گذار بر طراحی دكل و در نظر گرفتن زیر ساخت های نصب آن است. در صورتی كه مكان نصب دكل بر روی زمین باشد می بایست فونداسیونی متناسب با شرایط دكل و نوع خاك منطقه طراحی وساخته شود. كه می تواند بسته به زمان پروژه در محل ویا به صورت پیش ساخته و دفنی ساخته شود.به منظور حفاظت افراد و دستگاهها ، اضافه ولتاژهای تولید شده در بدنه تجهیزات كه باعث صدمه دیدن دستگاهها و افراد می‌شود ، همچنین می بایست ولتاژهای بسیار زیاد وخطرناك ناشی از برخورد صاعقه با دكلها را بایدبگونه ای و درنقطه ای خنثی نمائیم . به همین منظور استفاده از سیستم ارت و حفاظت از تجهیزات بسیار لازم و ضروری است بعلاوه با افزایش استفاده از سیستمهای دیجیتالی و حساس ، لزوم بازنگری در طراحی ، نصب و نگهداری سیستمهای حفاظتی گراندینگ وجود دارد .
به طور خلاصه اهداف به كارگیری سیستم ارتینگ یا گراندینگ عبارتند از :  
1 ـ حفاظت و ایمنی جان انسان       
2 ـ حفاظت و ایمنی وسایل و تجهیزات الكتریكی و الكترونیكی       
3 ـ فراهم آوردن شرایط ایده‌ال جهت كار     
4 ـ جلوگیری از ولتاژ تماسی 
5 ـ حذف ولتاژ اضافی
6 ـ جلوگیری از ولتاژهای ناخواسته و صاعقه 
7 ـ اطمینان از قابلیت كار الكتریكی   
8- پتانسیل بودن تجهیزات نصب‌شده در سایت های الكترونیكی و كاركرد صحیح آنها بخصوص تجهیزات دیجیتال و انتقال دیتا   
بدین منظور در پروژه های مختلف ساختمانی وحفاظت الكترونیكی درمكان هایی لزوم استفاده از سیستم ارتینگ محرز می باشد كه می توان به مواردی اشاره كرد:
-1 ایجاد چاه ارت جهت پست های برق و سیستم های قدرت
-2 ایجاد چاه ارت جهت مجتمع های مسكونی ، برج ها و ساختمان ها
-3 ایجاد چاه ارت جهت سیستم های ابزار دقیق و كنترل و تجهیزات دیجیتال
-4 ایجاد چاه ارت جهت دكل های مهاری ، خود ایستا ، منوپل
-5 ایجاد چاه ارت جهت سایت های كامپیوتری و اتاق سرور ها و... روشهای اجرای ارت یا زمین حفاظتی : 
بطور كلی جهت اجرای ارت و سیستم حفاظتی دو روش كلی وجود دارد كه ذیلاً ضمن بیان آنها ، موارد استفاده هر یك بیان می‌گردد .

1ـ زمین عمقی :       
در این روش كه یك روش معمول می باشد از چاه برای اجرای ارت استفاده می شود.
2- زمین سطحی:      
در این روش سیستم ارت در سطح زمین (برای مناطقی كه امكان حفاری عمیق در
آنها وجود ندارد) و یا در عمق حدود 80 سانتیمتر اجرا می گردد.
در چه شرایطی از روش سطحی برای اجرای ارت استفاده نمائیم ؟   
در مكانهایی كه :       
ـ فضای لازم و امكان حفاری در اطراف سایت وجود داشته باشد .    
ـ ارتفاع از سطح دریا پائین باشد مانند شهرهای شمالی و جنوبی كشور .     
ـ پستی و بلندی محوطه سایت كم باشد .     
ـ فاصله بین دكل و سایت زیاد باشد .
با توجه به مزایای روش سطحی اجرای ارت به این روش ارجحیت دارد .      
نكات عمومی و مهم در خصوص سیستمهای ارت:     
1-كلیه اتصالات با مفتول برنج یا نقره جوشكاری گردد.سطح جوش باید CM 6 باشدو جهت اتصالات وجوشكاری رعایت گردد.      
2-ازهرپایه دكلهای خودایستا و هم فونداسیون دكل توسط سیم مسی و بست مخصوص به سیستم ارت جوشكاری گردد.       
3-سیم میله برقگیر ازپایه ای كه آنتنهای كمتری نصب می شود و با كابلهای روی لدر حداكثرفاصله را داشته باشد،بدون خمش درمسیر ومستقیما به رینگ داخل كانال و از كوتاهترین مسیر توسط جوش متصل گردد. 
4-میله برقگیر روی دكل در بالاترین نقطه دكل(با رعایت مخروط حفاظتی با زاویه 45 درجه ) بطوریكه تجهیزات راكاملا پوشش دهد،قرارگیرد و جنس آن تمام مس با آلیاژ استاندارد به قطرmm 16 و طول آن بستگی به ارتفاع نصب انتنهای روی دكل دارد.
5-شعاع خم سیم مسی حداقل CM20 وزاویه قوس حداقل 60 درجه رعایت گردد(رعایت زاویه خمش سیم مسی )
6- پایه‌ها و نقاط ابتداوانتهای لدر افقی به سیستم گراند متصل گردد.
7-كلیه كابلهای ورودی به سالن توسط بست گراند به بدنه دكل و ابتدای لدر افقی(بعد از محل خم شدن كابل)گراند شوند.      
8-به هیچ عنوان در روی دكل،جوشكاری صورت نگیرد.       
9-اتصال از شبكه گراند سیستم اجرا شده به تانكر سوخت دیزل ژنراتور، تانكر آب هوایی ، اسكلت فلزی ساختمان و در و پنجره های اتاق دستگاه صورت گیرد.
10-اگر سیستمی‌ازقبل‌اجرا شده باشد،سیستم قدیم به‌جدید در عمق‌خاك متصل گردند.    
11-سیم‌ارت‌ درروی زمین باید باروكش‌وسیم‌داخل‌كانالها‌ باید بدون روكش و مستقیم كشیده شود.
12-پركردن كانال باید با خاك سرند شده كشاورزی یا خاك نرم انجام گردد.
13-ارتفاع نصب شینه مسی CM 50 ازكف تمام شده باشد.
14-شینه داخل اتاق حدالمقدور به چیدمان دستگاهها نزدیك باشد. 
15-ازهر دستگاهی جداگانه سیم ارتی به شینه متصل گردد ( قطر و طول شینه گراند بستگی به تعداد انشعابات آن دارد).       
16- در دكلهای مهاری پر ظرفیت ، مهارهای دكل بایستی توسط بست مخصوص به گراند اتصال یابد.       
17- جهت استفاده ترانس برق شهر در ایستگاههای مخابرات بایستی گراند جداگانه اجرا گردد.      
18- در سایتهای كامپوتری جهت اجرای سیستم زمین حتی المقدور بایستی از یك زمین با سطح یكنواخت ( بدون شیب ) استفاده نمود.    
19- در ایستگاهها بین نول و گراند نبایستی اختلاف ولتاژ وجود داشته باشد.
20- در دكلهای پر ظرفیت كه ابعاد قسمت بالای دكل بیشتر از m 2 می‌باشد نیاز به نصب یك عدد برقگیر اضافی در سمت مقابل برقگیر اول می‌باشد.   
21- در سیم‌كشی داخل محوطه سایت های كامپوتری برای چراغهای روشنایی و سایر موارد باید از كابل زمینی استفاده گردد و در ایستگاههای بالای كوه و نقاط دور از شهر نباید از چراغهای روشنایی خیابانی استفاده شود.          
22- استاندارد قابل قبول آزمایش و تحویل اتصال زمین برای سایتهای كوچك زیر 10 اهم و برای سایت های بزرگ و مهم زیر 3 اهم می‌باشد.      
 

 

دوربين هاي مداربسته باهوش اختراع شدند

محققان دانشگاه پورتس موث در انگلستان موفق به طراحي اولين دوربين مداربسته باهوش جهان شدند كه در صورت دريافت سر و صدا قادر است منبع توليد صدا را شناسايي كرده و به سمت آن برگردد.به گزارش فارس به نقل از IT Vibe، اين سيستم پيشرفته كه با كمك رايانه هاي قدرتمند هدايت مي شود به گونه اي برنامه ريزي شده كه در صورت تغيير در وضعيت منابع صوتي محيطي به سرعت و در عرض 300 هزارم ثانيه به سمت منبع صدا برمي گردد.دوربين مداربسته مذكور تا بدان حد هوشمند است كه حتي به افزايش همهمه، تند شدن صداي پا و شكسته شدن شيشه نيز واكنش نشان مي دهد. در ادامه اين دوربين مي تواند تصاوير را براي ساعت هاي متمادي ضبط كند.اين دوربين همچنين از طريق فعال كردن آژيرهاي صوتي به متصديان امور در مورد فعاليت هاي مشكوكي كه رصد كرده هشدار مي دهد و به آنان امكان مي دهد پليس را در جريان بگذارند.در حال حاضر بيشترين تعداد دوربين هاي امنيتي مداربسته جهان در انگلستان نصب شده است.


آشنایی با آیفون تصویری

آیفونهای تصویری (video door phone) سیستمهای ارتباطی هستند که مانند آیفونهای معمولی ارتباط صوتی بین فرد مراجعه کننده و افراد داخل یک ساختمان را برقرار می کند. علاوه بر آن قادرند تصویر فرد مراجعه کننده را نیز
آیفونهای تصویری (video door phone) سیستمهای ارتباطی هستند که مانند آیفونهای معمولی ارتباط صوتی بین فرد مراجعه کننده و افراد داخل یک ساختمان را برقرار می کند. علاوه بر آن قادرند تصویر فرد مراجعه کننده را نیز بر روی مانیتور گوشی داخل ساختمان نمایش دهند در صورت لزوم حتی می توانند تصاویر افراد مراجعه کننده را با کمک تجهیزات جانبی ضبط نمايند.آیفونهای تصویری بسته به نوع تصویری که پخش می کنند به دو صورت رنگی وسیاه و سفید در بازار ارائه شده اند . اجزای اصلی یک سیستم آیفون تصویری به صورت زیر می باشد :


پانل جلوی در(door panel) (camera)   
گوشی یا مانیتور ( monitor) ( video phone)  
منبع تغذیه (power source )      
قفل در باز کن (door release)(door switch
پانل جلوی در (camera)    
این پانل ها در دو نوع رنگی و سیاه و سفید می باشند معمولاً نوع رنگی با علامت سه عدد بیضی به رنگهای قرمز و زرد و آبی روی پانل مشخص می شوند.قسمتهای اصلی پانل به صورت زیر است:     
1. صفحه فلزی(panel):که از جنس آلومینیوم آلياژي می باشدو دور آن لاستیکی برای جلوگیری از نفوذ آب قرار داده شده است.         
2. شیشه حفاظ لنز (camera window):برای جلوگیری از تاثیر مستقیم عوامل جوی روی لنز یا دستکاری لنز         
3. دوربین آیفون(ccd camera): از نوع CCD میباشد و وظیفه دریافت تصویر را بر عهده دارد دارای دو نوع رنگی و سیاه وسفید است.لنز آن از نوع فیکس می باشد و زاویه ديد تنها با تغيير مکان دوربین قابل تنظیم است.         
4. LED های دریافت کننده نور مادون قرمز(infrared led): برای این است که دوربین بتواند در شب نیز دید داشته باشد.   
5. بلند گو برای پخش صدا (speaker)       
6. شستی زنگ به تعداد طبقات(resident call button)  
7. میکروفون برای انتقال صدا به گوشی( microphone)   
8. پیچهای مخصوص که برای باز و بسته کردن نیاز به آچار آلن دارد.((tamper proof screw   
9. پیچهای تنظیم زاویه دوربین (angular adjust)( angel control)   
10. ترمینالهای اتصال سیم مانيتور درپشت پانل( residentvideophone connector)
11. سيم اتصال تغذيه 12 ولت dc (power connection )
12. سيم اتصال به در بازكن ( door opener cable)((release connectionwire

گوشی (Monitor) (Video phone)     
گوشی نیز به دوصورت رنگی وسیاه و سفید وجود دارد.معمولاً گوشی های سیاه و سفید برای نمایش تصویر از لامپ تصویر استفاه می کنند و قسمت نمایش تصویر گوشی های رنگی به صورت LCD می باشد.
منبع تغذيه (power source )      
منابع تغذيه مورد استفاده در سيستم آيفون تصويري مانند منبع تغذيه آيفونهاي معمولي ميباشدو داراي خروجي 12 ولت dc وac است. خروجيac براي تغذيه در بازكن استفاده ميگردد و خروجي dc مستقيما به سيمهاي آبي و قرمز پشت پانل وصل ميگردد.در پانلهاي يك طبقه اي كه فقط دو سيم مشكي براي اتصال تغذيه وجود دارد اتصال آن به منبع dc يا ac فرقي نميكند.     
قفل در بازكن (door release)(door lock)      
دو نوع در بازكن در آيفونها استفاده ميشود.يك نوع با زنجير است كه از انرژي ذخيره شده فنر براي آزاد كردن زبانه در استفاده ميكند. نوع دوم نيازي به زنجير ندارد وتوسط يك مگنت زبانه به داخل كشيده شده و در باز ميشود.در بازكنهاي نوع دوم معمولا از منبع dc 12ولت يك آمپري تغذيه ميشوند.

نظرات0
برای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود به حساب کاربریایجاد حساب کاربری