امروزه برق بعنوان جزء لاینفک زندگی انسان محسوب میشود .شبکه وسیع انرزی الکتریکی با انشعابات زیاد مجتمع های بزرگ وکوچک صنعتی ومسکونی را تغذیه مینماید.
 • حمید نظری
 • 1397/1/20
 • 0
 • 679

 

امروزه برق بعنوان جزء لاینفک زندگی انسان محسوب میشود .شبکه وسیع انرزی الکتریکی با انشعابات زیاد مجتمع های بزرگ وکوچک صنعتی ومسکونی را تغذیه مینماید.

انرزی الکتریکی در قیاس با سایر انرزی ها از محاسن ویزه ای برخوردار است شامل:

1- محدودیتی از نظر مقدار در انتقال و توزیع آن وجود ندارد.

2- انتقال آن برای فواصل زیاد به آسانی انجام پذیر میباشد.

3- تلفات آن در طول خطوط انتقال و توزیع کم و دارای بازده زیاد میباشد.

4- تبدیل آن به سایر انرزی ها به آسانی ممکن است.

سیستم انرزی الکتریکی  در حالت کلی شامل 3 جزء زیر میباشد:

 

 1. مركز توليد نيرو
 2. خطوط انتقال نيرو
 3. شبكه هاي توزيع نيرو

انرژی الکتریکی در نیروگاه در رنج 20 کیلو ولت تولید میشود .از آنجا که نیروگاه هابه دلائل ایمنی و اقتصادی وبا توجه به نوعشان ( آبی- بخاری- گازی- دیزلی ) در خارج شهر و در فاصله دور از مصرف کننده میباشد برای رساندن انرزی تولید شده به مصرف

کننده ها از خطوط انتقال نیرو استفاده می شود. به دلیل طویل بودن خطوط انتقال تلفات انرزی زیاد میباشد .

برای کم کردن تلفات-  سطح ولتاز انرزی تولید شده در نیروگاه را از طریق ترانسفورماتورقدرت افزایش داده به رنج 400 کیلو ولت میرسانند. این ولتاز برای انتقال مناسب می باشد.

خطوط انتقال نیرو انرزی الکتریکی را از نیروگاه با ولتاز 400کیلو ولت به پست63/400 کیلو ولت منتقل می کنند. در این پست ولتاز 400 کیلو ولت توسط ترانسفورماتورقدرت به ولتاژ 63 کیلو ولت کاهش می یابد. انرزی الکتریکی با ولتاز 63 کیلو ولت توسط خطوط انتقال نیرو به پستهای 20/63 کیلو ولت منتقل می شود. در این پست نیز توسط ترانسفورماتورقدرت ولتاژ از 63 کیلو ولت به 20 کیلو ولت کاهش می یابد.انرزی الکتریکی با ولتاز 20کیلو ولت به پست های توزیع منتقل شده توسط ترانسفورماتورهای توزیع به ولتاز 380 ولت کاهش می یابد.

رنج های استاندارد شده ی ولتاز در ایران عبارتند از:

  الف-  40ولت-120ولت                           ( فشار ضعیف) 

  ب-  33کیلوولت-20کیلوولت-11کیلوولت     (فشار متوسط )

  ج-  132کیلوولت-63کیلوولت                   (  فوق توزیع ) 

  د- 400کیلوولت-230کیلوولت                  (  فشارقوی   )

به طوریکه برای تغذیه الکتریکی مصرف کننده ها معمولا ازجریان متناوب سه فاز و فشارضعیف 380ولت و220 ولتی استفاده میشود و برای تغذیه پست های فشار ضعیف ازفشار  متوسط 20 کیلو ولتی و برای تغذیه پست های فشار متوسط از 63  کیلوولت استفاده میشود.

از فشار قوی نیز جهت ارتباط نیروگاه ها استفاده می شود.در هر شهر یا هر مجتمع بزرگ صنعتی باید حداقل یک شبکه فشار قوی جهت تغذیه شبکه توزیع ( فشار ضعیف و فشار متوسط ) وجود داشته باشد.

یک شبکه توزیع باید برق مورد نیاز مصرف کننده ها را تامین کند. به عبارت دیگر شرکت توزیع نیروی برق موظف است در طول شبانه روز میزان قدرتی که مشترک درخواست نموده و مورد توافق قرارگرفته در اختیارش قرار دهد. پس باید در انتخاب میزان قدرت ونوع شبکه دقت زیادی شود.

همچنین یک شبکه توزیع باید طوری باشد که در مواقع خرابی یک قسمت از شبکه وقفه ای در تغذیه مصرف کننده ها ایجاد نشود و عیب یابی شبکه باید سریع انجام شود . 

در صورتی که موارد فوق رعایت نشود اشکالات زیادی از قبیل: افت ولتاز های زیاد تر ازحدمجاز و اضافه بار بر روی ترانسفورماتور ها به وجود می آورد که منجربه خا موشی های

طولانی مدت در سطوح وسیع می گردد.

با توجه به موارد ذکر شده میتوان به اهمیت  نقش شبکه توزیع پی برد که آخرین و مهمترین وظیفه یعنی تغذیه مصرف کننده ها را بر عهده دارد.

اینجانب محمدامین مشیری دانشجوی رشته کاردانی قدرت با گرایش توزیع  دوره کارآموزی خود را در شرکت الوان مهرافاق که همکار شرکت توزیع برق جنوب شرق تهران است گذرانده و از نزدیک با فعالیت این شرکت در زمینه توزیع برق آشنا شدم. حال در پایان دوره کارآموزی – عملکرد خود در این دوره را درقالب گزارش کارآموزی ارائه می کنم.

شبکه توزیع:

شبکه توزیع الکتریکی عبارتست از یک سیم کشی که جریان برق را به چند ین مصرف کننده میرساند .

یک شبکه توزیع باید از حداکثر  درجه اطمینان مصرف – درجه اطمینان حفاظتی خوب- قابلیت عیب یابی سریع- ضریب بهره بالا برخوردار باشد.

شبکه های توزیع انواع مختلفی دارند:

 1. شبکه باز ( شعاعی )- برای مصارف خانگی و روشنائی در نواحی شهر ها و روستاها
 2. شبکه از دو سو تغذیه شونده – برای بالا برد ن ضریب اطمینان
 3. شبکه حلقه ای – برای تغذیه نقاط با تراکم زیاد (تغذیه پست های ترانسفورماتور )هادی هایی که در یک شبکه توزیع به کار می روند عموما از مس ( با ضریب هدایت بالا )

         وآلمینیوم ( با وزن سبک ) میباشند .

توزیع انرزی الکتریکی به 2 شیوه صورت میگیرد:

1- سیم های هوایی با متعلقات مربوطه

2- کابل های زمینی با متعلقات مربوطه

انتخاب شیوه توزیع با توجه به مسیر شبکه- ولتاز شبکه – تراکم جمعیت – عامل اقتصادی وزیبایی محیط صورت میگیرد.

شبکه توزیع هوایی:

یک شبکه توزیع هوایی باید دارای خصوصیات زیر باشد:

 1. قدرت مورد نیاز را انتقال دهد.
 2. دچار افت ولتاز زیادی نشود.
 3. لوازم شبکه بخصوص مقره ها متناسب با ولتاز شبکه باشند.
 4. فاصله بین هادی های هر فاز متناسب با ولتاز شبکه باشد .
 5. فاصله بین سیم ها طوری باشد که در اثر وزش باد و بروز یخبندان روی آن مقدارش از حد مجاز  کمتر نشود.
 6. فاصله بین دو پایه متوالی ( اسپن ) آن قدر زیاد نشود که شکم ( فلش ) از حد مجازش تجاوز کند.
 7. محاسبه و حفظ حدود تعین شده شکم سیم.
 8. رعایت فاصله ازاد سیم ها.
 9. رعایت حریم مجاز ( حریم درجه یک و حریم درجه دو ).

لوازم و وسائل وتجهیزات شبکه های توزیع هوایی :

الف- سیم هوایی و متعلقات مربوط به آن

ب – لوازم حفاظتی شبکه

ج – پست های توزیع .

    سیم های هوایی و متعلقات آن:

الف- هادی هایی که در یک شبکه توزیع هوایی سیم های تابیده شده از جنس مس

ب – آلمینیوم آلیازی ویا آلمینیوم مغز فولادی هستند که بصورت بدون روکش یا روکش دار به کار می روند.

هادی  های روکش دار برای کاهش اتصالات و خاموشی های ناشی از برخورد سیم های به یکدیگر و یا عوامل خارجی بکار برده می شوند.

تکنیک هادی روکش دار برای بالا برد ن ضریب اطمینان وایمنی خطوط هوایی شبکه های توزیع بکار برده می شود. این هادی ها با پوشش عایقی همچنین میتوانند برای مقاصد دیگری از جمله

الف- حفظ محیط زیست

ب – پیشگیری از مرگ پرندگان

ج - جلوگیری از قطع درختان و شاخه زنی آنها ونیز افزایش ایمنی خطوط

د– کاهش خطرات سالیانه برق گرفتگی وهمچنین جلوگیری از دزدی آسان برق در سیمهای لخت هوایی

ه – بکار برده شوند.

همچنین با توجه به ماهیت کابلی این نوع هادی ها – جایگزین نمودن آنها می تواند مبنایی جهت تجدید نظر در قوانین واستاندارد های حریم خطوط هوایی اعمال تخفیف در فواصل گردد.  

اخیرا برای مقاصد مشابه از کابلهای خود نگه دار           (Aerial Bounded Cables)                             

در شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط استفاده میشود.کابل های خود نگه دارمشتمل بر پنج کابل است که به هم پیچیده شده به صورت یک کابل درآمده اند. سه کابل آن که دارای سطح مقطع بزرگتری میباشند مربوط به فازهای R-S-T میباشند. کابلی که سطح مقطع کوچکتری دارد مربوط به فاز شب میباشد. کابل مربوط به سیم نول با نوار سفید رنگی مشخص شده است.

استفاده از کابل های خود نگه دار علیرغم مزایایی که دارد بخاطر وزن سنگین آنها و نیاز به آرایش های خاص در سر تیر- یراق آلات خاص و پیچیده آنها و نیز مشکلات اجرایی- به موارد خاص محدود می گردد.

با توجه به مطالب گفته شده استفاده از هادی های روکش داردر شبکه های موجود با استفاده از کراس آرم ها و یراق آلات فعلی شبکه های توزیع ایران مناسب تر میباشد.

متعلقات سیم های هوایی در یک شبکه توزیع هوایی عبارتند از:

1- پایه ها : در سه نوع

الف- چوبی

ب – بتنی

ج – فولادی در ارتفاع های مختلف

پایه چوبی برای فشار ضعیف وفشار متوسط تا اسپن 100 متر- پایه بتنی برای کشش های (1200 – 200) کیلو گرم در ارتفاع های (14-7) متر- پایه فولادی از لحاظ ارتفاع محدود نمیباشد.

 1. کراس آرم ها: در انواع

 الف- چوبی و فولادی ب

 ب– در شکل های افقی

 ج- جانبی(پرچمی)

 ه - جناقی

 1. مقره ها:

الف- از جنس چینی یا شیشه

ب – در انواع سوزنی

ج– آویزی(بشقابی)

ه - چرخی

لوازم حفاظتی شبکه توزیع:

 

 1. رله ها و کلید های حفاظتی:

(انواع رله ها – کلید های خشک (هوایی)- کلیدهای روغنی)

 1. فیوز ها:

(اتوماتیک تند کار و کند کار- فشنگی- کتابی – کت اوت فیوز)

 1. برق گیرها:

(برق گیر با مقاومت غیر خطی – برق گیر دفعی )

7-شاخکهای جرقه گیر:

 (درقسمت بالا و پائین بوشینگ های ترانسفورماتورهای توزیع)

کلید های فشار قوی بر دو نوع کلید های خشک و کلید های روغنی میباشند.

کلید های خشک :

الف- سکسیونر قابل قطع زیر بار

ب – سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار

کلید های روغنی :

الف- دیزنکتور(کلید قدرت)

ب – رکلوزر(کلید وصل مجدد

رکلوزر(Recloser):

 

رکلوزر برای قطع و وصل اتوماتیک مدارهای جریان متناوب تک فاز و سه فاز ساخته شده مدار را در صورت بروز اتصالی قطع می کند و بلا فاصله مجدد وصل میکند ودر صورت رفع نشدن اتصالی دوباره مدار را قطع می کند. رکلوزر عمل قطع و وصل را سه مرتبه انجام می دهد و بعد از آن در صورتیکه اتصالی هنوز برطرف نشده بود بطور دائمی مداررا قطع می کند.

معمولا عمل قطع و وصل اول رکلوزر از دو عمل قطع و وصل بعدی میباشد.

عمل قطع و وصل اولی هر کدام دو سیکل طول می کشد و طی این مدت رکلوزر با برطرف کردن اتصالی در انشعابی که توسط فیوز کت اوت حفاظت می شود مانع از سوختن فیوز کت اوت شود.

 در صورتیکه اتصالی برطرف نشده باشد در دو عمل قطع و وصل بعدی که هر کدام پنج سیکل طول میکشد به کت اوت فیوز این فرصت داده می شود که بسوزدو انشعاب معیوب را جدا نماید.

از رکلوزر در قسمت هایی از شبکه توزیع اتصالی های موقتی بوجود می آید استفاده می شود اتصالی های موقتی بر اثر برخورد خط با شاخه درختان – قرار گرفتن پرندگان بین هاد یهای

برق دار و زمین – زدن رعد وبرق – بوجود می آید.

مزیت رکلوزر بر فیوز اینست که رکلوزر می تواند اتصالی موقتی را از اتصالی دائمی تشخیص دهد و به آن این فرصت را دهد که برطرف شود یا توسط فیوز یا سکشنالایزر ازشبکه جدا گردد.

پست های توزیع:

هر پست توزیع حداقل از یک ترانسفورماتور توزیع ورودی فشارقوی(20 کیلو ولتی) و تابلوی خروجی فشار ضعیف(380 ولتی) تشکیل شده است.

ورودی فشار قوی تشکیل شده از یک سکسیونر قابل قطع زیر بارو سه فیوز فشار قوی- قدرت قوی HH .

تابلوی خروجی فشار ضعیف(380 ولتی) یک سری وسایل اندازه گیری(آمپرمتر- ولتمتر- مبدل های جریان – کنتور) و 30 عدد فیوز فشار ضعیف برای قدرت زیاد NH   تا رنج KVA 630 تابلوی خروجی فشار ضعیف یک تابلو در پست های بزرگ و در بعضی موارد در پستهای KVA 630 وKVA 400 دارای دو تابلو می باشد.

تابلوی توزیع اولیه شامل تقسیمات اصلی فشار ضعیف موسوم به خط NHV میباشد.

تابلوی توزیع ثانویه شامل تقسیمات فرعی فشار ضعیف موسوم به خط UV  میباشد.

تجهیزات خط NHV :

 1. شینه(به عنوان هادی خط)
 2. قسمت ورودی(تغذیه):

الف- شامل کلید قدرت

ب – وسائل اندازه گیر

ج – خازنها

تجهیزات خط UV :

 1. قسمت ورودی(تغذیه):

الف- شامل کلید قدرت

ب – ولت متر

ج- آمپرمتر

 1. قسمت خروجی: دارای انشعابات متعدد برای مصارف روشنائی و موتوری پست های توزیع را میتوان در فضاهای بسته وباز ایجاد نمود.

البته بهترین وضعیت آنست که ترانسفورماتورهای توزیع در اتاقی مناسب و جدا از تابلوها نصب شود.

در یک پست توزیع هوایی ترانسفورماتور توزیع بر روی دو پایه بتنی یکی بطول 9 متر و دیگری بطول 12 متر نصب می شود.

خدمات:

پس از مشخص شدن مراحل كارآموزي و واحدهايي كه در برنامه پيشبيني شده وميبايست با آنها آشنايي پيدا نمائيم وآشنايي مختصر با حوزه ستادي شركت و امور كاركنان به اتاق كارشناس طبقه بندي مشاغل راهنمايي شديم كه در اين قسمت با نحوه محاسبه و پرداخت حقوق ومزايا و موارد متعلقه آشنا شديم كه در اين ارتباط نحوه بيمه اي كه شركت ارائه مينمايد مورد تبادل نظر قرار گرفت كه عنوان گرديد حق بيمه پرداختي بخش به تامين اجتماعي بابت بيمه بازنشستگي واز كارافتادگي وبخشي جهت درمان به شركت بيمه دنا مسترد ميگردد كه در اين راستا مزايا  و معايب  بيمه درمان كه توسط شركت بيمه دنا ارائه ميگردد مورد بررسي قرار گرفت.

در اين ارتباط نحوه مراجعه به سازمان تامين اجتماعي و دريافت شماره هشت رقمي بيمه عنوان گرديد همچنين مراحل تكميل پرونده و ارائه مدارك لازم من جمله گواهي عدم سو ،پيشينه كيفري كه ميبايست از نيروي انتضامي اخذ گرديده ، همچنين گواهي سلامت و معافيت پزشكي كه از طريق پزشك معتمد صورت مي گيرد ، قيد گرديد.

پس از توجيه موارد فوق الذكر موارد موثر در طبقه بندي مشاغل و احيانا سابقه كار خارخ از شركت و دسته بندي سوابق كار خارج از شركت به دسته هاي :

الف- مشاغل يكسان

 ب- مشاغل مشابه

 ج- مشاغل مرتبط عنوان گرديد كه نحوه امتياز بندي و امتياز ات شخصي پيش بيني شده در طرح طبقه بندي مشاغل موجود در شركت متذكر گرديد كه نهايتا با ارائه فرمهاي مربوط به طبقه بندي جلسه پايان يافت.

امور مالي شركت:

در اين روز با مراجعه به امور مالي شركت و ابراز مشكل كمبود جا نهايتا جلسه مربوط به امور مالي در اتاق معاونت فني شركت تشكيل گرديد كه جلسه با حضور رئيس دايره حسابداري شركت رسميت يافت كه اطلاعات جامع و كافي در ارتباط با اسناد موجود در قسمت مالي و نحوه تنظيم اين اسناد مشروحا توضيح داده شد

 كه در اين ارتباط مراحل تنظيم اسناد به شرح زير ميباشد :

1- جمع آوري اطلاعات و اسناد :

 اعمم از فاكتورها و رسيدهاو.....

2- طبقه بندي اطلاعات و تفكيك اسناد بند يك:

 هزينه اياب و ذهاب - هزينه غذا- حق جذب ......

3- ثبت اطلاعات طبقه بندي شده در زمان مناسب:

 انباشته شدن بيش از ده روز اسناد و و ثبت آنها پس از بيست روز خلاف قانون بوده و قابل پيگرد ميباشد كه لزوما تاريخ اسناد و تاريخ  ثبت نبايد اختلاف فاحشي داشته باشد.

4- نگهداري اطلاعات :

از حيث ارجا به مراجع ذيصلاح اعمم از ديوان محاسبات –حسابرسان قوه قضائيه و سهامداران و ثبت آنها بصورت مكانيزه (كامپيوتر) يا دستي (دفاتر) حائز اهميت ميباشد.

كنترل هزينه ها با تهيه تراز صورت ميگيرد كه اين تراز از روي دفاتر مربوط صورت مي گيرد كه دفاتر موجود اعمم از :

الف- دفاتر كل : مثلا پرداخت وام به كليه پرسنل و مبلغ كلي وام كه از روي دفاتر    معين تهيه و تنظيم مي گردد.  

ب- دفاتر معين : تفكيك وامها و هزينه ها مپلا تفكيك وام مسكن از وام ازدواج كه          

     ريز نمودن اطلاعات دفاتر كل ميباشد.

ج- دفاتر تفضيلي : مثلا چند فقره وام ازدواج و چند نفره وام مسكن كه ريز نمودن 

    اطلاعات دفاتر معين مي باشد.

ترازشركت:

الف- تراز كل : مبلغ كل مانده

ب- تراز معين : شركتهاي طرف معامله ج-تراز تفضيلي :ريز حساب هر شركت

ثبت اسناد در دفترروزنامه صورت مي گيرد كه توسط اداره ثبت شركتها پلمپ گرديده  كه اگر دفاتر روزنامه معهور به مهر اداره ثبت شركت ها نبوده و يا پلمپ آن مخدوش يا ورق دفتر روزنامه مخدوش گردد.

اعمال فوق الذكر منجر به جريمه خواهد شد كه در صورتي كه صفحات دفتر پاره گردد ويا خط خوردگي زياد و خرابي پلمپ منجر به علي راس شدن ومردود شدن دفتر از طرف وزارت دارائي مي گردد.

در صورتي كه دفاتر از لحاظ دارائي مورد قبول باشد ، مواردي كه ماليات تعلق نميگيرد  حذف و به بقيه آن ماليات تعلق مي گيرد و اگر دفتر مردود باشد به كل حساب گردش موجوددي ماليات تعلق مي گيرد.

5- تلخيص:

 نتيجه گيري از عمليات جهت مديران و سهامداران با توجه به آمار و ارائه گزارشات مديريتي و سهامداران و ساير ارگانها اعم از بانك و قوه قضائيه صورت مي پذيرد.

 مراجع وعملكرد مالي عبارتند از:

الف- حسابرسان و بازرسان قانوني هر سازمان :

كه حسابرس به بررسي دفاتر و بازرسي به بررسي گزارشات مديريتي مي پدازند و نهايتا اقدام به گزارش مي نمايند.

ب- دارائي و ميزان آنها:

 با بررسي دفاتر و گزارشات و مخدوش بودن آنها اقدام به جريمه مي نمانيد.

قانون ماليات و آئين نامه هاي شركتها:

 1. اساسنامه شركت: شامل حوزه فعاليت مديران و سهامداران و درصد سهام آنها كه توسط اداره ثبت شركتها،تاييد مي گردد.
 2. آئين نامه معاملات : در چار چوب تعيين شده جهت انجام هر گونه داد و ستد بايد عمل نمود كه شامل موارد استعلام قيمت و ... مي باشد
 3. آئين نامه استخدامي: نحوه استخدام و تخصص ها و ويژگيهاي مورد نياز ذكر مي گردد.
 4. آئين نامه ترفيع و تنبيه: در زمينه ترفيع و تنبيه و موارد مطرحه و نحوه انجام هريك تبيين شده است.
 5. آئين نامه مسافرتها و ماموريتها: در مورد تعريف ماموريت و مسافرتهاي شغلي و چار چوب آن تعيين شده است.
 6. آئين نامه فني: در مورد نحوه انجام عمليات فني و موارد فني و مهندسي پيش بيني شده، ميباشد.

   ثبت شركتها:

 1. نام شركت
 2. سرمايه شركت: كه ميزان 35% سرمايه ميبايست توسط سهامداران پرداخت گردد.
 3. سهامداران و نسبت سهم آنها
 4. اعضاي هيئت مديره
 5. رئيس هيئت مديره و قائم مقام هيئت مديره و دو نفر منشي
 6. مدير عامل شركت ومشخصات وي كه از بين سهامداران يا هيئت مديره مي تواند باشد.
 7. حق امضاء اوراق بهادار
 8. حدود اختيارات مدير عامل
 9. حدود گردش كار و ماهيت كار شركت

10- بازرس قانوني از شركتهاي حسابرسي

 1.  روزنامه رسمي جهت درج آگهي هاي رسمي شركت
 2.  سال مالي شركت

تداركات و پشتيباني:

بامراجعه و پذيرش مسئولين امور تداركات و انبارها با نحوه تامين جنس جهت انبار مركزي و همچنين نحوه انتقال جنس از انبار مركزي به انبار منطقه آشنا شديم، در اين ارتباط با نحوه تاييد حواله تهيه شده در منطقه،توسط مدير امور تداركات و نهايتا با موجود بودن جنس منجر به تحويل از انبار شده و در صورت فقدان جنس اقدام به خريد صورتمي پذيرد كه اين خريدها مستند به آئين نامه معاملات شركت مي باشد،پس با اعزام به انبار مركزي شركت با اقلام موجود در انبار از نزديك آشنا شديم.

لوازم موجود در انبار و مشخصه هاي فيزيكي :

الف- كابل:

 كابلهاي موجود در انبار شامل كابلهاي فشار متوسط پروتولين با عايق كراسلينك با مقاطع 185*3، 185*1 و كابلهاي فشار ضعيف پرتو دور با عايق PVC (پلي ونينيل كلرايد) در مقاطع 10*4 ، 16*4 ،16+25*3 ،16+35*3 ،25+50*3 ،35+70*3 ،50+95*3 ،70+120*3 ف70+150*3 ،120+240*3 ،با هادي مس و كابل 4*185 با هادي آلومينيوم مي باشد،جهت مقره كابل مي دانيم كه در طول كابل ارقام مقره ذكر گرديده كه با قرائت ابتدا و انتهاي كابل ميتوان طول كابل را بدست آوريم.

ب- سيم:

سيمهاي موجود درانبار شامل سيم هاي آلومينيومACSR  جهت جهت خطوط هوائي فشار متوسط با مقادير 73.6 مينك و 126.2 هانيا كه با مغزي فولادي  تقويت گرديده اند و سيمهاي مسي با مقاطع16و 50و 70 ميليمتر مربع مي باشند كه مثلا وزن هر يك متر از سيم نمره 16 به ميزان 143 گرم مي باشد كه جهت بر آورد وزن سيم مورد نياز جهت اجراي پروژه و يا بر آورد سيم مصرفي در پروژه با داشتن طول شبكه مقدور ميباشد.

ج- ترانسفورماتورهاي توزيع:

ترانسفورماتورهاي توزيع عمدتا ساخت كارخانه ايران ترانسفو بوده كه در رنج هاي50، 100 ،160 ،200 ،250 ،315 ،400 ،500 ،630 ،800 ،1000 ،1250 كيلو ولت آمپر موجود استاندارد گرديده اند، ترانس هاي فوق عمدتا داراي سه تپ با شماره هاي 1و2و3 مشخص گرديده اند، ضمنا جهت ارتباط محفظه انبساط روغن ترانس با هواي بيرون جهت استمداد از فشار هوا در تنظيم شطح روغن و عدم انتقال رطوبت هوا به داخل ترانسفورماتور جهت جلوگيري از بروز آرك و نالخصي در روغن از فيلتر رطوبت گير سيليكاژل استفاده گرديده است كه سيليكاژل مروب به رنگ آبي لاجوردي ميباشد و سيليكاژل مرطوب به رنگ سبز در مي آيد.

د- انواع  فيوزهاي و محدود كننده هاي جريان:                

فيوزها و محدود كننده هاي فشار متوسط شامل دژنكتور با حجم كم روغن كه در داخل سلول دژنكتور جهت ارتباط به ترانسفورماتور توزيع موجود در پستهاي زميني تعبيه گرديده اند كه آمپر از اين دژنكتورها 630 آمپر و عمدتا ايران سوئيچ ميباشند كه با توجه به قدرت ترانس و يا قدرت قرارادي مشترك، جريان اوليه ترانس توسط رله پريمر با تنظيم جريان و زمان محدود مي گردد كه رله پريمر دررنجهاي 16و20و50و100 آمپر در انبار موجود ميباشند.

فيوز كات اوت جهت حفاظت ترانسفورماتورهاي هوائي تعبيه ميگردد كه با توجه به قدرت ترانس و جريان اوليه مربوط به ترانس فيوز المان كا اوت قابل تعويضميباشد.

فيوزها و محدود كننده هاي فشار ضعيف شامل كليد اتوماتيك با عملكرد مغناطيسي ،حرارتي جهت قطع جريانهاي اتصال كوتاه و جريان بيش از تنظيم(اورلد)ميباشد كه رنج هاي A200،400 ، 160 ،500 ،630 ،800 ،1000 ،1600 ،2000 آمپرموجود ميباشد كه معمولا داراي دو تنظيم ميباشد كه اعداد اعشاري 0.5 و0.7 و0.9 و1 مربوط به تنظيم جريان بار با توجه به قدرت كليد ميباشد (عملكرد حرارتي ) و اعداد  صحيح شامل 2و2و7 مربوط به تنظيم و تعيين جريان اتصال كوتاه با توجه به قدرت كليد ميباشد.(عملكرد مغناطيسي) فيوز هاي فشار ضعيف كاردي موجود جهت تغذيه خروجي پستها عم از هوايي يا زميني ميباشند كه در رنج هاي 63و80و100و160و200و315و 400 آمپر موجود ميباشد كه در رنج هاي زير 160 آمپر هم پايه كوتاه و هم پايه بلند داريم و در رنجهاي بيشتر از 160 آمپر فقط پايه بلند موجود ميباشد كه كليه خروجيهاي پست و فيوزها كاردي تحت ساپورت كليد اتوماتيك و تنظيم مربوط ميباشند.

ه- ترانس هاي كوران يا CTها:

در دو نوع فشار متوسط و فشار ضعيف با نسبت تبديل هاي/s200،/s300، /s400موجود.

و- تابلوها:

تابلوهاي موجود در فشار متوسط شامل تابلوهاي سلولي متشكل از دو سلول سكسيونر قابل قطع زير بار و سلول سوم،سلول دژنگتور جهت ارتباط به اوليه ترانسفرماتور يا ارتباط به پست پاساژ داخلي متقاضي تعبيه گرديده است كه در ارتباط هر سه سلول توسط شينه و رنگ بندي صورت پذيرفته است،دو فقره سكسيونر موجود جهت ورود و خروج خط جهت ارتباط مانوريو ايجاد نقطه مانور در پستها ي زميني منظور گرديده كه معمولا اولين سلول مربوط به ورودي پست بوده و سلول دوم خروجي  پست ميباشد ولي جهت بدون برق كردن كامل  پست حتما ميبايست از پست قبل مانور نموده و خروجي پست ما قبل قطع گردد.

ارتباط سكسيونر ها با شبكه حتما توسط سر كابل(سر كابل پرتولين يا سر كابل روغني) صورت مي پذيرد.

ز- مفصل:

مفصل هاي  موجود شامل مفصلهاي دو راهه ميباشد كه با توجه به مقاطع كابلها در رنجهاي 35و70و 95و185 جهت هر يك از كابلهاي فوق الذكر موجود ميباشد.

ح- پيچ و مهره:

پيچ و مهره هاي موجود در انبار جهت استفاده در خطوط هوائي فشار متوسط با فشار ضعيف با قطرهاي 14و16 ميليمتر موجود ميباشد كه در رنجهاي 250و275و300و325و350 با يكسردنده وپيچ نمره 520 دو سر دنده موجود ميباشد كه با توجه به تعبيه راك يا كنسول بر روي نري يا مادگي تير و نوع پايه ها ميتواند هر يك از پيچها مورد استفاده قرار گيرد.

ط- پايه ها:  

پايه هاي مورد استفاده در فشار متوسط عمدتا پايه هاي بتوني 12 متري و در فشار ضعيف پايه هاي 9 متري در قدرتهاي 200و 400 و600و800و1200 كيلو گرم نيرو موجود ميباشد كه در صورت نياز ميتوان با دوبله نمودن هر يك از نيرو هاي فوق به صورت H يا چسبيده و جفت قدرت بالاتر بدست آورد.

ي- مقره ها:

ايزولاتورها يا مقر ه هاي فشار متوسط در دو نوع سوزني و بشقابي با ولتاژ جرقه 11 كيلو ولت موجود ميباشد كه ملاحظه ميگردد براي استفاده در ولتاژ 20 كيلو ولت ميبايست حداقل از دو دامن مقره بشقابي استفاده  نمود كه در اماكن و مناطق مرطوب تعداد دامن ها افزايش ميابد.

مقره هاي فشار ضعيف شامل مقره چرخي دو شياره و تك شياره كه بر روي راكها توسط ميل مقره و پيم آن نصب مي گردد و جهت ارتباط مانوري در فشار ضعيف و عدم ارتباط دو شبكه ميتوان از شيارهاي مجزاي مقره دو شياره استفاده نمود و در مواقع لزوم با استفاده از جمپر ارتباط هر دو شيار را با هم بر قرار ساخت.

ك-ملزومات كابل:

جهت كابل كسي در داخل لوله و كانال از جوراب كابل كه متناسب با مقاطع كابل در رنجهاي 95و120و85و240 موجود ميباشد.

وپيچ كلمپ كه نگهدارنده كابلهاي فشار ضعيف جهت ارتباط به وسايل اندازه گيري مشترك ميباشد كه معمولا هم بر روي تير و هم بر روي ديوار مشترك توسط ول بولت جهت جلوگيري از فشار  وارده بر دو سر كابل و مهار نمودن كابل صورت مي پذيرد كه داراي سيمي در انتها ميباشد كه اين سيم با قلاب نمودن دور راك يا رول بولت نقش مهار را داشته و خود بده و پيچ كه حالت كلمپ دارد بر روي بدنه كابل پرس مي گردد.

دفتر خدمات بازرگاني:

الف- تشخيص:

 وظيفه قرائت و انتقال اطلاعات از مصرف مشترك و صدور قبض و اصلاح قبوض ارسالي از پويش برق در صورت عدم تطابق مصرف با قبض بعهده واحد تشخيص ميباشد كه در اين رابطه ترمينال پويش برق نقش عمده اي در ارائه اطلاعات مربوط به مصرف و پرداختها ي مشترك دارا ميباشد و نيز سيستم مكانيزه موجود در واحد تشخيص موارد اختلاف مصرف با توجه به سوابق موجود از مشترك و نهايتا تعيين مبلغ اختلاف مصرف با توجه به نرخهاي انرژي مصرفي در بازه زماني مورد نظر  محاسبه و به مشترك ابلاغ مي گردد  و همچنين اصلاح مصرف مندرج در قبض با تست كشور و موارد ديگر و تشخيص صحت مندرجات قبض بهاي انرژي مصرفي با واحد تشخيص ميباشد.

ب-خدمات بازرگاني:

در زمينه فروش انرژي و قرداد هاي فيمابين شركت و متقاضي با توجه به قدرت مورد ياز متقاضي و نحوه تامين  برق و محل جغرفيايي و امكانات  فني تامين برق متقاضي با رعايت دستور العملهاي مندرج در آئين نامه تكميلي تعرفه هاي برق كه از طرف وزارت نيرو جهت فروش انرژي پيش بيني گرديده ،نهايتا وضعيت اجرا كه بعهده شركت يا بعهده متقاضي ميباشد ،عيين شده و با توجه به موارد مندرج در آئين هزينه ها محاسبه و طبق توافقات بعمل آمده،قرارداد منعقد شده و طبق قرار داد منعقده،هزينه ها اذ و سپس اقدام به اجراي طرح مي گردد كه بعضا برخي مفاد تعهدات فني مقاضي با اخذ هزينه هاي مربوط توسط شركت انجام مي پذيرد كه بطور كلي واحد خدمات  بازرگاني تنظيم قرارداد هاي فروش انرژي را بعهده دبهارد.

امورمربوط به ديسپاچينگ و عملكرد آن در شبكه :

بطور كلي لفظ ديسپاچينگ اعزام و گسيل داشتن نيروي مي باشد كه ديسپاچينگ واحدي است كه جهت انجام مانور و قطع يا جريان دادن شبكه و همچنين عيب يابي كابل....و اكيپ هاي مربوطه را به محل اعزام ميدارد ، اين اكيپ بطور شبانه روزي در مناطق مستقر ميباشد توسط ارتباط مخابراتي (بيسيم) همواره با مركز ديسپاچينگ توزيع جنوب شرق تهران در تماس ميباشد كه خود ديسپاچينگ توزيع در نهايت با ديسپاچينگ فوق توزيع در ارتباط بوده و رهنمودها و اطلاعات لازم در ارتباط با پست هاي فوق توزيع را اخذ و در صورت لزوم به اكيپ هاي مربوطه ابلاغ مي نمايد، از طرفي بهره برداري و رفع معايب شبكه فشار متوسط به عهده واحد ديسپاچينگ مي باشد.

همچنين در صورت بروز هر گونه عيب در پست فشار متوسط يا خطوط فشار متوسط اعمم اززميني يا هوايي مسئوليت قطع برق شبكه بعهده و اطلاع ديسپاچينگ و توسط اكيپ هاي مربوطه صورت مي پذيرد كه در اين ارتباط به منظور مستند نمودن عمل قطع فرم اجازه كارتوسط  سرپرست اكيپ ديسپاچينگ پر شده و با دريافت شماره از مركز ديسپاچينگ فرم اجازه كار تحويل سرپرست اكيپ  تعميرات پستها يا خط هوايي يا خط زميني ميگردد كه اين به منزله اطمينان از بي برق بودن پست يا شبكه و امكان كار بر روي شبكه فشار متوسط ميباشد ،لزوما  جهت انجام تعميرات يا سرويسهاي دوره اي پستها ميبايست زمان و محدوده خاموشي به حداقل ممكن رسانيده شود كه با توجه به رنيگ بودن شبكه و انجام مانور هاي مربوطه نهايتا رنيگ در دو طرف پست مورد تعمير يا سرويس شكسته شده و بقيه پستها برقدار ميباشد.

در اولين روز حضور در واحد ديسپاچينگ به منطقه محمود آباد اعزام شده كه به دليل نا مشخصي خط و فيدر دچار بي برقي و قطعي برق و خرج ازپست 63 كيلو ولت گرديده بود كه نهايتا عيب خاصي مشاهده نشد و به خط جريان داده شد، البته در اواسط مسير با باز كردن ارتباط قسمت اول خط قبلا برق دار گرديده بود.

كه پس از چند روز مجددا فيدر مربوط دچار قطع شد ه كه با بازرسي دقيق طول مسير در خط در قسمت انتهاي مسير يعني در انتهاي طول خط بر روي بدنه تير و بريسها كنسول اثرات آرك و جرقه شديد مشاهده گرديد كه ناشي از ترك دار بودن مقره سوزني موجود بر روي پايه فوق و اتصالات فاز به كنسول و نهايتا اتصال فاز به بدنه جنس تير و فرمان تريپ فيدر در زمانهائي كه بارندگي وجود داشت.

مورد ديگر انجام مانور در منطقه شريف آباد جهت سرويس پستها بود كه با قطع يكي از سكسيونر هاي AEG كه از سرعت قصع پائين برخوردار ميباشد (عليرغم قابل قطع زير بار بودن و وجود بار كم) واقع در پست بيمارستان زعيم كه منجر به وقوع آرك شديد ، توائم با صداي مهيب و نور فوق  العاده كه پس از دقايقي واحد ديسپاچينگ توسط بيسيم اطلاع دو فازه شدن سيستم را نمود كه نهايتا با برسي پست به پست توسط راپرو متر و هر سه فاز فشار متوسط چك گرديد كه نقطه عيب ارتباط سر كابل به سكسيونر پست هاشمي بود كه تصميم به باز نمودن رينگ در محل پست فوق و تغذيه از دو طرف و باز كردن سكسيونر هاي خروجي هر دوپست ما قبل پست هاشمي با همكاري و اطلاع مركز ديسپاچينگ گرفته شد كه با عمل نمودن و قطع سكسيونر سركابل معيوب،سكسيونر فوق الذكر عمل ننمود و مدار قطع نگرديد كه در اين حالت نيمه قطع سكسيونر صداي فيش ناشي از عملكرد ناقص سگسيونر شنيده مي شد كه ناشي از برقراري جريان از فاصله هوايي كم تغذيه ها بود كهبا اطلاع دادن به مركز ديسپاچنگ و هماهنگ با ديسپاچينگ فوق توزيع ظرف چند دقيقه فيدر مربوط ه توسط اپراتورهاي پست فوقع توزيع نيروگاه قطع گرديد و سكسيونر توسط دسته پرچ و بطور دستي قطع گرديد كه نهايتا با اطلاع به ديسپاچينگ توزيع  فيدر مربوطه جريان داده شد.

مورد بعد شامل مانور هاي مختلف جهت انجام سرويس هاي دوره اي پستها و همچنين انجام سرويس جهت مرمت كابل خروجي از پست 20/63 كيلو ولت قرمز تپه كه با انجام مانور جهت رفع خاموشي و قطع فيدر فشار متوسط مربوط توسط اپراتور هاي پست فوق الذكر و صدور ضمانت نامه جهت انجام مرمت كابل مربوط كه مشابه همان فرم اجازه كار در فشار متوسط ميباشد كه حتما ميبايست با هماهنگيديسپاچينگ فوق توزيع صورت پذيرد.

عليرغم ميل باطني جهت همكاري با اكيپ عيب يابي و بررسي عيوب متداول و نحوه كار و روشهاي تعيين عيب كابل از نزديك و حضور در قسمت عيب يابي واحد ديسپاچينگ اين امر ميسر نبوده ، لذا فقط همراهي با مامورين مانور و آشنايي با نحوه مانور و موارد قانوني و موانع كار اكيپ هاي مانور از نزديك مورد برسي قرار گرفت.

امور نظارت و كيفيت مهندسان شركت:

الف واحد كنترل لوازم اندازه گيري:

 جهت تست عملكرد صحيح لوازم اندازه گيري مصارف سنگين و نيز نصب لوازم انازه گيري مصارف سنگين اعم از ولتاژ اوليه يا ثانويه واحد فوق مبادرت به سرويس مي نمايد بازديد دورهاي از لوازم اندازه گيري سنگين از عمده وظايف رويتن اين واحد ميباشد كه با آمپر گيري از فازهاي اصلي تغذيه مشترك و بدست آوردن ميانگين آمپراژ فازها و بدست آوردن ضريب قدرت از روي منحني ها مي توان قدرت مصرفي كه قدرت تقريبي با استفاده از آمپرگيري فازها  توسط آمپر متر كاليبره را تعين نمود از طرفي مي توان تعداد دور ديسك را در واحد زمان بدست آورد كه با لحاظ نمودن زمان يك دوره كه ضريب CT مربوط به لوازم اندازه گيري و عدد ثابت كنتور ميتوان قدرت مصرفي يا قدرت راكتيو كه كنتور نشان ميدهد را بدست آورد ، در صورتي كه مقدار بدست آمده قدرت مصرفي اختلاف فاحشي با قدرت دست آمده از فرمول و آمپر گيري فازها داشته باشد (كنتور خيلي كم نشان مي دهد) كنتور فوق معيوب ميباشد ميبايست كنتور فوق جهت بررسي و تعيين و تنظيم به آزمايشگاه برده شود.

ب-واحد نظارت وكنترل :

 ميدانيم كه اجراي طرههاي فشار متوسط تحت نظارت امور مهندسي و نظارت ميباشد در اين زمينه با معرفي پيمانكار مربوط ، منطقه شروع كار را به ناظر اعلام مي نمايد و پيمانكار در مراحل مختلف با همراهي ناظر و استفاده از رهنمودهاي ايشان و احيانا تغييرات جزئي در طرح بدليل وجود مشكل اجرائي اقدام به تكميل پروژه مي نمايد كه نهايتا با تكميل پروژه اسناد مربوط به ورت برداري براي ناظر ارسال شده و ناظر با چك كردن اجناس مصرفي در صورت  عدم مغايرت جنسي فرم خاتمه كار و صورت برداري و تحويل پروژه را امضاء مي نمايد كه در اين مرحله پروژه صورت وضعيت شده و خود صورت وضعيت تهيه شده در منطقه نيز ميبايست به تاييد ناظر برسد كه با مهو شدن صورت وضعيت به مهر ناظر اين صورت وضعيت كه به تاييد مجري (منطقه) نيز رسيده به دفتر برنامه ريزي و بودجه ارسال و در صورت عدم مشكل به معاونت هماهنگي توزيع و امور مالي برق تهران ارسال تا مبلغ صورت وضعيت به حساب شركت واريز گردد كه با همراهي ناظرين امور مهندسي به سركشي و انجام نظارت برخي پروژه ها پرداخته شد در اين رابطه نكات مربوط به نصب تير و كنسول ها و فلش سيم ها و جهت نصب تيرها در زاويه و ... تشريح گرديد.

ج-واحد نقشه كشي :

 با برسي آرشيو موجود در واحد نقشه كشي از نزديك با مراحل تاييد طرحهاي فشار متوسط و اعمال تغييرات مورد نظر طراح امور مهندسي و احيانا تعويض طرح اوليه منطقه آشنائي حاصل گرديد.

و- واحد طراحي :

با وجود اينكه عمده كار مهندسي در حيطه طراحي ميباشد ، در اينزمينهاز نزديك آشنايي حاصل نشد.

با حضور در منطقه و آشنائي مختصر با واحد ها ي مختلف تشكيل دهنده منطقه بطور موردي با همراهي اكيپ تعميرات پستها پس از انجام مانور اقدام به رفع نشت روغن از بوشنگهاي فشار ضعيف ترانس گرديد، همچنين اقدام به تعويض رله و نصب رله جديد در محل پست جديد در محل پست جديد الاحداث خ شهرام و تنظيم رله فوق الذكر توسط واحد شد همچنين در اداره طرح با مراحل اجرائي تهيه طرح اعم از فشار ضعيف  يا فشار متوسط و ارسال طرح فشار متوسط به امور مهندسي و نظارت و تاييد طرح و تهيه دستور كار (شرح اقلام پروژه) و تامين اعتبار پروژه و دستور العمل كار فوق الذكر توسط واحد مالي و صدور حواله و تهيه جنس با تاييد حواله ها توسط مديريت مور تداركات و انبارها و همچنين صدور متمم دستور كار جهت فع كمبود و كاستي و احيانا تغييرات ايجاد شده در طرح و گنجاندن اين تغييرات در طرح اوليه مشاهده گرديد كه من جمله نحوه ارسال تقاضاي برق از واحد خدمات مشتركين به اداره طرح بدليل رفع حريم باتقاضاي بيش از 30 كيلو وات كه با تهيه طرح رفع حريم يا طرح تغذيه كه در مورد تقاضاي آمپراژ بالا مراجعه به  بارگيري قبل و ملاحظه بار موجود فيدر مربوط و احيانا وجود ظرفيت اضافي جهت اجابت در خواست برق طرح جديد با توجه به عدم وجود ظرفيت در شبكه موجود كه منجر به تقويت شبكه يا احداث شبكه (هوايي،زميني)خواهد شد.

موارد ونكات فني در شركت:

موارد ونقطه ضعفها ئي كه در حين انجام كارآموزي با آنها برخورد داشته ايم به تفكيك نوع فعاليت ذيلا اشاره مي گردد ، ضمن آنكه با رعايت تمامي نكات ايمني و موارد فني كه جزئي از آن ذيلا عنوان ميگردد، بتوان به صحت فعاليت انجام شده صحه گذارد.

الف- وضعيت و بررسي پستها :

عليرغم سرويس هاي دورهاي پشتها بازهم شاهد وجود پستها فوق العاده كثيف مي باشيم و همچنين عدم بهره برداري صحيح از تاسيسات موجود كه اعم از روشنائي و فن پست كه به نظر مي رسد توسط ترمو متر نصب روي ترانس صورت پذيرد ، نه ترمو متر نصب شده بر روي ديوار پست و همچنين عدم استفاده از رله هاي بوخهلتس منصوبه بر روي ترانس هاي پر قدرت كه در صورت بروز عيب حفاظتي ما فوق حفاظت رله هاي پريمر داشته باشيم كه مستقيما با خود ترانسفورماتور منصوبه در پست در ارتباط مي باشد كه عيوبي شامل عبور جريانهاي الكتروديناميكي لحظه اي كه مثلا منجر به تلاطم روغن داخل ترانس گردد و يا حرارت فوق العاده ترانسكه منجر به متصاعد شدن بخارات روغن گردد كه در كليه پستها عليرغم وجود رله بوخهلتس بر روي ترانسها ي پر قدرت اين رله در مدار تريپ دژنكتور قرار نمي گيرد و عملا بلا استفاده در پستها رها شده است.

همچنين در مورد وضعيت نصب پستها ي هوايي و ملزومات مورد استفاده و نحوه ارينگ طرف فشار قوي و فشار ضعيف دستورالعمل روشن و واقعي وجود نداردكه برخي پيمانكاران بطور سليقه اي عمل نمده و ارت هاي فوق الذكر را برقرار مي نمايند.و نيز در مورد زير چيني سكوي زيرين تابلو كه در حال حاضر توسط آجر چيني صورت مي پذيرد بهتر آنست كه از سكو هاي بتني پيش ساخته متداول استفاده گردد چرا كه در صورت لزوم قابليت به دسترسي آسان و سريع به محفظه زير تابلو مقدور ميباشد.

همچنين در اكثر پستها ، فيدر هاي خروجي پستها حفاظت مطمئني ندارد چرا كه با توجه به مقطع كابل و جريان  مجاز كابل فيوزهاي متنوعي بر روي كابل واحد ميتوان يافت كه چند رنج با يكديگر اختلاف دارند و اين نتيجه بي دقتي مامورين حوادث مي باشد كه با چند بار سوختن فيوز ، در هر مرحله رنج انتخابي را آنقدر بالا مي برند كه منجر به سوختن فيوز نگردد.

اكثر كابلشو هايي كه بر روي شمش نول و ارت بسته مي شوند ، فاقد واشر فنري مي باشد كه با چرخانيدن كابلشواتصال كبلشو شل شده و اتصال مطمئني در بر نخواهد داشت و نيز تابلو هائي كه عمدتا به جهت ترانس هاي هواي به كار ميرود ازمقطع مناسب شمش و شينهداخل تابلو استفاده نمي گردد كه اين بيشتر در مورد كارهايي كه بصورت نيرورساني و توسط متقاضي مي باشد ، صدق مي نمايد.

در مورد اقلام مصرفي كه توسط تداركات تهيه ميگردد ، استاندارد و مورد تاييد بودن از نظر دفتر فني توزيع ملاك عمل قرار نمي گيرد به عنوان مثال چندين مورد برقگير براق تهيه شده توسط واحد تداركات  نشت جريان مشاهده گرديده اند و نيز سيم مسي نمره 50 مصرفي در برخي موارد از نوع 7رشته خشك ميباشد كه حتي تحت  كشش  قرار دادن از اعوجاج سيم كاسته نشده و بهتر آنست كه از سيم مسي نوع 19 رشته كه انعطاف بهتري داشته و بهتر ميتوان با  آن كار كرد مورد استفاده قرار گيرد.

ب-خطوط هوايي:

عدم استفاده از وسايل يراق آلات استاندارد شبكه هوايي عمده مسئله موجود در بخشي طراحي و بهره برداري از خطوط هوايي ميباشد كه ذيلا برخي موارد آن منعكس ميگردد.

استفاده از پايه هاي كه در قدرت كشش آن هيچ تضميني وجود ندارد مثلا پايه هاي تلسكوپي يا پايه هاي بتني يا پايه هاي فلزي (پرتيك) مورد استفاده در شبكه از ضمانت اجرائي كافي برخوردار نمي باشد چرا كه پايه هاي مثلا 400/9 قديم به مراتببهتر از 600/9 فعلي از بوته امتحان خارج شده و نتايج بهتري ارائه ميدهند كه اين منجر به مي شود كه اختلاف فاحشي در محاسبات و اجرا داشته باشيم كه سهل انگاري در روش نصب پايه نيز از عمده مسائل موجود ميباشد كه نمود قدرت كم پايه ها كرنش و خمش پايه (قوس برداشتن از كمر تير ) ميباشد كه در مورد كليه پايه هاي تلسكوپي و بتني و پرتيك صدق مي نمايد.

همچنين  عدم استفاده از يراق استانداردي مثل كلمپ در قسمتهاي كه سيم انتهايي مشود و اصلي كردن سيم ها و استفاده از پيچ هايي با طول بيش از طول مورد استفاده با توجه به اين كه يراق در نري يا مادگي تير قرار مي گيرد و عدم استفاده از نوع مهره چشمي و استفاده از پلاك سه سوراخه بجاي آن و استفاده ازجامپرهايي با مقطع كمتر در زوايا كه منجر به كاهش قدرت انتقالي توسط شبكه شده و نيز عدم استفاده از بوش و دو راه و بكارگيري كلمپ دو پيچه بجاي آن استفاده از كنسول هايي كه قدرت لازم را ندارند كه منجر به پييچيده گي كنسول و ميل مقره مي شود و همچنين در برخي موارد عبور ي بودن شبكه و عدم استفاده از مقره دوبل سوزني در زوايا كم از علل عمده خمش و پيچش كنسول و ميل مقره ميباشد .

همچنينعدم بكارگيري نيروهاي متخصص در واحد بهره برداري كه منجر به از بين رفتن استاندارد شبكه و علل سلائق شخصي كه عمدتا توجيه فني مناسبي ندارد از علل ضعف شبكه و اظهار نظر هاي بيهوده درباره عيوب ايجاد شده ميگردد بعنوان مثال در محلي كه پرتيك 1200/18 نصب گرديده بود بفاصله اندكي تير 400/12 جابجا شده و فقط دو فاز پايين شبكه دو مدار بر رأس تير 400/12 بر روي مقره مهار و اصلي شده كه اين امر ظاهرا حائل خط بود كه از لحاظ فني بهيچ عنوان صحيح نمي باشد چرا كه با افزايش فلش سيم ها دو فاز مهار شده قابليت همخواني با فازهاي ديگر را نداشته لذا باعث كم شدن فواصل بين فازها ي هر دو مدار مي شد كه نتيجتا منجر به قطع فيدر ها ي20 KV مربوطه مي شد كل اين توجيه شخص ديگري پيدا مي نمود كه سنخيتي با نوع عيب نداشت.

از طرف ديگر با وجود پرسنل متخصص در شبكه به مرور زمان ايمني شبكه به مخاطره مي افتد، بعنوان مثال در موارد متعددي با بروز عيب ذر مقره هاي برقگير ، برقگير فوق بطور غير عادي و اصولي از مدار خارج مي شود .

ج-خطوط زميني :

عدم رعايت استاندارد هاي متداول در كابل كشي ، اعم از عمق و آجر چيني و... به مخاطره افتادن ايمني اشخاص و شبكه موجود ميگردد،بعنوان مثال وجود كابل كراسينگ در عمق حداكثر 30 سانتي متر هيچ توجيهي نمي تواند داشته باشد از طرفي عدم رعايت فواصل عرضي نسبت به تاسيسات مجاور كابل اعم از تاسيسات مخابراتي و آب و گاز ، همچنين كابل ها ي برق موجود مثلا با حفاري كانالي به عرض حداكثر 50 سانتي متر هر دو كابل فشار متوسط و ضعيف را در عمق هاي استاندارد خود مي خوابانند كهكه اين از لحاظ فني صحيح نبوده وجهت دسترسي به كابل فشار متوسط كابل فشار ضعيف در معرض خطر قرار مي گيردهمچنين با عدم رعايت فواصل عرضي از تأ سيسات ديگر را با مشكل مواجه مي سازد .

همچنينعدم بكارگيري  ارت سركابل هاي بيروني منجر به از دست دادن و ضعف ايمني  كابل فشار متوسط مي گردد، به عنوان مثال قسمتي از شبكه هوائي كه تبديل به شبكه زميني شده فاقد سيستم ارت سركابل ميباشد.

همچنين در مراحل مرمت و مفصل بندي از كابلها موارد استاندارد ندرتا مد نظر قرار مي گيرد كه دشامل عدم بكارگيري دوراه يا بوش و لحيم كاري اتصالات و بجاي آن اصلي كردن معمولي سيمها و يا استفاده از كلمپ دو پيچه كه منجر به افزايش قطر كابل مي گردد و عدم استفاده از نوار جهت بانداژ اتصالات داخل مفصل و يا استفاده از قير داغ به جاي حرارت متعادل قير كهمنجر به سوختن عايق كابل در محل مفصل مي شود.

د- روشنائي معابر:

از عمده مسائل مطرح در اين قسمت عدم عملكرد صحيح فتوسلهاي پست ها كه منجر به خاموش بودن شبانه روشنايي معابر يا روشن بودن روشنايي معابر در روز مي گردد كه نتيجه عدم كيفيت اين المان مهم و يا موقعيت صحيح  نصبآن مي باشد همچنين عدم استفاده از روشنايي متناسب با معابر كه در محاسبات مربوطه عرض معبر و ترافيك عبوري معبر مورد نظر قرار نمي گيرد و نيز در اين حيطه نيز عدم استفاده از نيروي متخصص بطوريكه بي ارزش ترين  كار در حيطه بهره برداري را اكيپ روشنائي معابر دارا مي باشد كه اطلا عات كامل و صحيحي از نحوه تعديل بار بر روي هر پايه و بطور كلي تعديل بار روشنائي دارا نمي باشد بطور يكه در اين مورد روشنايي معابر كه كاملا در اختيار و تحت كنترل ما مي باشد ، تعديل بار خوبي نداريم و هر سه فاز روشنايي ، با وجوديكه بار ثابتي دارند از مقدار مساوي برخوردار نمي باشند.

در پايان معايب مطرح در صورتي كه نظارت جامع و كاملي بر فعاليتها صورت پذيرد رو به اصلاح بوده و در غير اين صورت باعث از دست رفتن ضريب اطمينان شبكه مي گيرند به عنوان مثال نظارت قبل كه تحت نظارت امور مهندسي و نظارت بود حتي با زيبائي و رنگ آميزي و نماي كار كوچه مي نمود كه با گذشت اندك زمان و تغييروضعيت نضارت و اندكي كم توجهي به ظاهر امر شاهد انجام فعاليت هايي ولو استاندارد ولي با ظاهر ي مشوش و نا مرتب هستيم كه نمونه بارز آ ن سكو هاي زير ترانس و سكو چيني زير تابلو ميباشد.

 

 

 

نظرات0
برای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود به حساب کاربریایجاد حساب کاربری