شرکت برق منطقه ای خراسان که حدود 13 شرکت زیر مجموعه آن می باشد در سال 1371 فعالیت جدید خود را شروع کرد و در سال 1373 و بنام شرکت توزیع رسماً از برق منطقه ای بعلت اینکه فعالیت بهتری ارائه دهد جدا گردید با شناخت تقریبی این شرکت به تاریخچه شرکت برق می پ
 • حمید نظری
 • 1397/1/23
 • 0
 • 347

شرکت برق منطقه ای خراسان که حدود 13 شرکت زیر مجموعه آن می باشد در سال 1371 فعالیت جدید خود را شروع کرد و در سال 1373 و بنام شرکت توزیع رسماً از برق منطقه ای بعلت اینکه فعالیت بهتری ارائه دهد جدا گردید با شناخت تقریبی این شرکت به تاریخچه شرکت برق می پردازم.

روشنائی برق در ایران را می توان از سال 1313 به بعد مورد بررسی قرار داد در این سال دولت برای رسیدگی به مسئله برق تهران کمیسیونی را تشکیل داد این کمیسیون پس از بررسی به این نتیجه رسید که پایتخت به 6000 کیلو وات برق نیاز دارد بر این اساس کارخانه ای به ظرفیت 6000 کیلووات از خارج خریداری گردید در اوایل کار هیچگونه استقبالی از نیروی حاصله از کارخانه دیده نمی شد حتی تا آنجائیکه  برای  کسانیکه تقاضای اشتراک می کردند بطور مجانی یک کنتور جایزه می داد ولی بمرور مردم متوجه نعمت و استفاده بهینه روشنائی برق شدند و تا به امروز که هیچ کاری بدون نیروی برق میسر نمی باشد منتقدان بر این باورند که هرچند مجموع انرژی مصرفی جهان نسبت به سالها قبل تغییر قابل ملاحظه ای نکرده با وجود این تولید نیروی برق در جهان همچنان از رشد چشمگیری برخوردار بوده است علیرغم تلاش ها مداوم در برخی کشورها برای سازماندهی به مدیریت صنعت برق انرژی همچنان رشد یابنده ترین بخش انرژی باقی خواهد ماند و علیرغم رکود اقتصادی حاکم برجهان تقاضا برای انرژی تاکنون از روند فزاینده ای برخوردار بوده است و کارشناسان بر این عقیده اند که این روند در آینده نیز همچنان ادامه خواهد یافت با وجود چنین شرایطی طبیعتاً تأمین سوخت برای تولید برق اهمیت و ادامه خواهد یافت و در این راستا ذغال سنگ بعنوان اولین و گاز طبیعی بعنوان دومین منبع سوخت مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است.

در حال حاضر بعد از پیروزی انقلا اسلامی می توان گفت یکی از فعالترین شرکتهائی که وظیفه خطیر خود را بخوبی انجام داده شرکت برق است که می توان خدماتش را به 5 دسته تقسیم نمود که عبارتند از :

 1. تولید

بازسازی واحدهای آسیب دیده نیروگاهها در طول جنگ تحمیلی 2210 مگاوات جمع کل قدرت نیروگاههائی که برای نخستین بار در طول سالهای برنامه اول به بهره برداری رسیده اند 4536 مگاوات

کاهش میزان خاموشیها از 3/4 درصد نیاز مصرف در سال 67 2/0 درصد نیاز مصرف در سال 72

 1. شبکه توزیع و انتقال

بازسازی کلیه تاسیسات صدمه دیده شبکه های انتقال و توزیع نیرو ناشی از جنگ تحمیلی

افزایش تعداد مشترکان از 8/8 میلیون مشترک در سال 67 به بیش از 11 میلیون در سال 72 ، افزایش طول خطوط انتقال و فوق توزیع نیرو دار از 40182 کیلومتر در سال 67 به 50418 کیلومتر در سال 72

 1. اصلاح ساختار صنعت برق

حرکت در جهت ادغام بخشهای ستادی صنعت برق که دارای فعالیت یکسان هستند فعال کردن بخشهای اضافی و دفترهای شرکتهای برق و ایجاد توان و قالبت های جدید پیمانکار و مشاوره ای

 1. ساخت داخل

تأسیس شرکت نصب نیرو برای نصب نیروگاههای حرارتی در داخل کشور فعال کردن توان و فعالیتهای شرکتهای پراکنده کشور برای ساخت برجهای انتقال نیرو استاندارد کردن تجهیزات مورد استفاده در صنعت برق بمنظور ایجاد زمینه ساخت داخل.

 1. صنایع

در طی سال 70 تا 72 از سوی شرکتهای ایرانی از قبیل کشورسازی ایران – مقره سازی – ترانسفور سازی که میزان حدود 5/2 میلیون دلار کار به کشورهای مختلف صادر میگردد.

 

سیستم حسابداری شرکت برق منطقه ای :

سیستم حسابداری شرکتهای برق منطقه ای تحت عنوان روش متحدالشکل حسابداری برای شرکتهای برق از سال 1346 تدوین و مورد عمل بوده است این سیستم با تغییرات محدود هم اکنون نیز در شرکتها و سازمانهای برق که در تولید، انتقال و توزیع برق فعالیت آنها گسترش دارد و کارآمد است هم اکنون بعلت گسترش حیطه فعالیت و سهولت در انجام امور این شرکت کامپیوتر را به خدمت گرفته که لازم است که شناخت دقیق نسبت به هویت حسابها مشخص و روشهای مناسب متحدالشکل جهت تشکیل حسابها بکار گرفته شود.

واحدهای اجرائی مستقیم ثبت اسناد حسابداری در کامپیوتر عبارتند از 1- واحد مالی مستقر در سطح استان 2- واحد کنترل 3- واحد رابط 4- مرکز خدمات ماشینی

تعاریف و ضروریات سیستم عبارتند از :

 1. واحدهای اجرایی سیستم ثبت اسناد حسابداری در کامپیوتر
  1. واحدهای مالی مستقر در سطح استان

برابر سیاستهای اخیر شرکت برق خراسان مبنی بر ایجاد عدم تمرکز، بالطبع در جهت ایجاد استقلال واحدهای اجرایی، خدماتی، بوجود آوردن واحدهای پشتیبانی شامل ادارات مالی، اداری، تدارکاتی خدماتی اجتناب ناپذیر گردید. در این راستا تعداد قابل توجهی واحد مالی بوجود آمد که ضمن حفظ ارتباط کامل با امور مالی در حوزه ستادی شرکت، عهده دار ارائه خدماتی مالی به واحدهای اجرایی شدند. این واحدها ضمن ایفای نقش امور مالی در حوزه عملیاتی خود بلحاظ حفظ ارتباط با مالی مرکز و فراهم نمودن امکانات لازم برای اعمال کنترل امور مالی بر کارهای خود و پاسخگویی های ضروری مبادرت به نگهداری دفاتر روزنامه کل و معین نموده و همه ماهه ضمن تنظیم اسناد هزینه و درآمد و انجام پرداختهای مربوط نسبت به ثبت اسناد در دفاتر مذکور، تهیه موازنه (تراز آزمایشی) و ارسال آن به امور مالی و دریافت وجوه پرداختی، عملیات جاری را تداوم می بخشند.

با توجه به مطالب فوق اولین واحدی که در تهیه اطلاعات پایه نقش فعال دارند واحدهای مالی ذکر شده می باشند.

2-1 واحد کنترل به قسمت های زیر تقسیم می شود.

1-2-1 قسمت ممیزی : به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای مالی د سطح استان و نظارت کامل بر آنان، برق خراسان مبادرت به ایجاد قسمتی به نام ممیزی نموده است که حافظ ارتباط بین امور مالی و واحدهای ذکر شده می باشد. بالطبع کلیه مدارک مالی تهیه شده در واحدهای مذکور جهت بررسی و کنترل نهایی به این قسمت ارسال که پس از تأیید جهت بازپرداخت آماده می گردد. در بخش نظارت و کنترل، ممیزین ضمن رسیدگی به اسناد و تشخیص بازپرداخت هزینه ها از واحدها بازدید بعمل آورده و در محل نسبت به کنترل و هماهنگ نمودن نحوه گردش عملیات و ثبت اسناد در دفاتر اقدام می نمایند. در همین رابطه در روش ثبت اسناد حسابداری در کامپیوتر لزوماً «حفظ ارتباط قبلی و اعمال نظارت ضروری بوده و پیگیری مسائل تا حصول نتیجه به عهده پرسنل قسمت ممیزی خواهد بود.

2-2-1 قسمت حسابداری درآمد و تاسیسات

با توجه به ایجاد گستردگی و تفویض اختیار به واحدهای مالی و اداری، این قسمت بوجود آمد تا در فرم جدیدی فعالیت نماید. بنابراین این حسابداری تاسیسات جریان اجرایی کار را به واحدهای مالی و اداری منتقل نموده تا فارغ از کار اجرایی محور فعالیت را در ساخت زیر بنا نهد.

الف) کنترل دستور کار پروژه ها بمنظور ایجاد امکانات لازم در جهت نگهداری حساب و طبقه بندی آنها برای نقل به حساب 101 توسط مرکز خدمات ماشینی.

ب) ایجاد هماهنگی، نظارت و کنترل مستمر بر رعایت فرمول صدور دستور کار، تا از ایجاد رویه های مختلف و در نتیجه اشتباه در حسابهای جلوگیری شود.

ج) ایجاد هماهنگی و کنترل در نحوه رسیدگی به حساب پروژه ها، تعیین کسور و اضافات و تحویل و تحول آنها.

د) ایجاد هماهنگی و ارتباط با انبارها و مرکز خدمات ماشینی در تنظیم لیست کنترل انبار ارسال جهت کنترل با کاردکس انبار – رسیدگی به مغایرات و انجام اصلاحات مناسب و کنترل شده بمنظور تهیه لیست گردش انبار.

ه) ایجاد هماهنگی و ارتباط در تنظیم بموقع لیست گردش کارگاههای مختلف.

3-1 واحد رابط

با توجه به گستردگی وسعت استان خراسان و بالا بودن حجم کارهای انجام شده توسط شرکت برق در سالهای اخیر و همچنین تعدد برنامه های آتی، تعداد واحدهای مالی در برق خراسان نسبتاً بالا بوده و از طرفی چون هماهنگی در ارائه اطلاعات به مرکز خدمات ماشینی به لحاظ دریافت گزارشات یکنواخت و همگون اجتناب ناپذیر می باشد بالطبع کانالیزه نمودن اطلاعات و رساندن آن از یک کانال معین به کامپیوتر نتیجه مطلوبتری را عاید خواهد ساخت. به همین منظور وجود واحدی که رابطه بین امور مالی و کامپیوتر را ایجاد و حفظ نماید ضروری بوده و بدین خاطر (واحد رابط) زیر نظر امور مالی در حوزه ستادی تشکیل و از ابتدای کار در جریان امر قرار گرفته است.

4-1 مرکز خدمات ماشینی ( کامپیوتر)

عملیات ماشینی بر اساس اطلاعات مالی در قالب اسناد حسابداری که توسط واحدهای مالی تهیه و از طریق واحد رابط به مرکز خدمات ماشینی ارائه می شود برنامه ریزی شده و می توان آنرا به 4 مرحله ذیل تقسیم نمود.

1-4-1 انتقال اسناد حسابداری به کامپیوتر و تهیه پرونده حسابداری

2-4-1 انتقال کدهای جداول تبدیل

3-4-1 تهیه گزارشات مالی شامل دفاتر روزنامه، کل، معین و تراز کل و معین

4-4-1 تهیه گزارشات لازم جهت تجزیه و تحلیل حسابهای مالی

2- اصل استقلال واحدهای مالی :

در اجرای این سیستم با توجه به سیاست عدم تمرکز شرکت ضروری بنظر می رسد که هریک از واحدهای مالی مستقر در سطح استان بعنوان دهندگان اطلاعات اولیه سیستم بطور مستقل عمل نموده و گزارشات حاصل از اطلاعات آنان نیز بطور جداگانه ای تهیه و در اختیارشان قرار گیرد.

 1. ارسال اطلاعات سیستم

داده های به سیستم در قالب اسناد حسابداری بوده که از طریق واحدهای مالی با توجه به دستورالعملهای مالی تهیه و از کانالها اشاره شده در فصول دیگر این دستورالعمل جهت تهیه گزارشات ارسال میگردد.

خصوصیات سند (پایة اطلاعات سیستم ) : اسنادیکه جهت این سیستم طراحی شده ضمن اینکه کلیه خصوصیات یک سند حسابداری را دارا می باشد (دارای دستور به مبلغ ، شرح و .... و موازنه) به گونه ای طرح ریزی شده که اطلاعات مندرج در آن قابل استفاده برای کامپیوتر نیز باشد.

 1. دوره گردش :

در این سیستم دوره مالی شرکت به دوره های کوچکتری تقسیم شده که در حال حاضر  هریک  از  این  دوره ها  یک  ماه می باشد و به نام دوره گردش نامگذاری می گردد. از ضروریات می باشد که طبق جدول زمان بندی کلیه اتفاقات مالی در هر دوره  گردش،  دقیقا ً در  همان  گردش  ثبت و در گزارشات مالی همان دوره درج می گردد.

 1. ارتباط گزارشات سیسان با دفاتر قانونی شرکت :

هریک از واحدهای مالی بعنوان اولین عامل اجرایی دارای گزارشات دفتر روزنامه با دفاتر قانونی شرکت برابری داشته و در واقع ترازنامه ای که برای حوزه ستادی تهیه می شود همان تراز نامه قانونی شرکت خواهد بود.

 

گردش عملیات مستقیم :

گردش عملیات سیستم ثبت اسناد حسابداری در واحدهای مالی و حوزه ستادی گردش فوق را به مراحل زیر منقسم نموده است.

1) صدور اسناد داخلی         2) ارسال اسناد با ضمائم به امور مالی (ممیزی)

3) رسیدگی به اسناد و بازپرداخت    4) جمع آوری اسناد و ارسال به کامپیوتر

5) بررسی لیستهای اولیه کنترل و رفع اشتباهات    

6) کنترل لیستهای نهائی دوره گردش

7) کنترل گزارشات دفاتر روزنامه، کل، معین ، ترازنامه

 

1) صدور اسناد داخلی :

در هر واحد مالی پس از انجام هزینه ها مبادرت به صدور اسناد هزینه می گردد! در این رابطه طبق مقررات و موازین حسابداری نسبت به جمع آوری مدارک مثبته اقدام و سپس عمل پرداخت انجام می گیرد.

2) ارسال اسناد با ضمائم به امور مالی . (ارسال اسناد به مرکز)

در این مرحله ابتدا از مجموعه اسناد داخلی خلاصه ای تهیه شده و سندی که اصطلاحاً سند مادر نامیده می شود جهت ثبت دفاتر قانونی شرکت تنظیم می گردد سند مادر پس از درج کلیه اطلاعات در صورتی که هدف بازپرداخت و یا برگشت از تنخواه از طریق مرکز باشد به نحو ذیل عمل می گردد.

3) مرحله رسیدگی و باز پرداخت

قسمت ممیزی پس از رسیدگی کامل و رفع اشکالات احتمالی و صدور چک و سایر تشریفات، اسناد را جهت ثبت در دفاتر قانونی شرکت و نگهداری ضمائم در بایگانی به دفترداری ارسال می نماید و اداره دفتر داری نسبت به ثبت اسناد مادر در دفاتر قانونی روزنامه و کل اقدام خواهد نمود.

4) مرحله جمع آوری اسناد و ارسال به کامپیوتر

واحد رابط با مراجعه روزمره به بایگانی امور مالی نسخه ای از اسناد داخلی واحدها و نسخه ای ثبت شده از سند مادر را جمع آوری نموده و در فرم ارتباط امور مالی با مرکز خدمات ماشینی به تفکیک هر واحد مالی ثبت نموده و به همراه اسناد دریافتی از بایگانی به مرکز خدمات ماشینی ارسال می نماید.

 1. مرحله بررسی لیستهای کنترل اولیه

پس از آن که اسناد به کامپیوتر ارسال شد. برابر برنامه زمان بندی اعلام شده، کامپیوتر مبادرت به تهیه لیست کنترل اولیه می نماید. لیستها به همراه اسناد مربوطه به واحد رابط جهت کنترل و اعلام اشکالات ارسال می گردد. واحد رابط با توجه به اسناد لیستها را کنترل و چنانچه پیام خاصی در لیستها وجود داشته باشد و یا به اشکالات، خاصی برخورد نماید موارد تصحیح شده را در فرم های کدگذاری درج و مجدداً به کامپیوتر ارسال می نماید. هدف خدمات ماشینی پس از دریافت فرم های کدگذاری نسبت به پانچ و تهیه لیستی برای موارد اعلام شده اقدام و جهت کنترل مجدد به واحد رابط ارسال می دارد و این عمل تا رفع کامل اشکالات ادامه می یابد.

 1. مرحله کنترل لیستهای نهایی دوره گردش

پس از اعلام صحت عملیات مرحله قبلی از جانب واحد رابط، مرکز خدمات ماشینی مبادرت به تهیه لیستهای نهائی دوره مربوط می نماید. لیستها پس از آماده شدن به لحاظ و تأیید به واحد رابط تحویل می گردد. واحد رابط ضمن کنترل چنانچه با اشکالات یا مغایراتی در لیست مواجه گردد موارد را به مرکز خدمات ماشینی اطلاع داده و تا حصول اطمینان از صحت عملیات در لیست های نهائی به این عمل ادامه خواهد داد.

 1. مرحله کنترل گزارشات دفاتر و ترازهای ماهانه

پس از اعلام صحت لیستهای نهائی از طرف واحد رابط، مرکز خدمات ماشینی نسبت  به  تهیه  گزارشات  دفاتر  روزنامه،  کل،  معین و تراز کل و معین اقدام می نماید.

واحد رابطه با دریافت این گزارشات از مرکز خدمات ماشینی و ارسال یک نسخه از آن به واحدهای مالی جهت کنترل ثبت تمامی اقشار و عدم وجود اقلام غیر متعارف در گزارشات و نگهداری به این مرحله پایان می دهد.

 

حسابداری درآمد مشترکین

یکی  از قسمتهائی که زیر نظر امور مالی می باشد حسابداری درآمد مشترکین می باشد و یکی از اهداف مهم این قسمت پرداخت وجوه در رابطه با تفکیک، لغو سابقه و ما به التفاوت تقلیل آمپراژ و انجام محاسبات و عملیات حسابداری در این ارتباط می باشد.

بطور مختصر مسیر حرکت این قسمت اینگونه است که ابتدا مشترک بنا به دلائلی مایل به حذف یا کاهش آمپراژ برق مصرفی خود میباشد برای نیل به این منظور به ناحیه ای که در آن اشتراک دارد مراجعه و تقاضای خود را اعلام میدارد سپس پرونده مشترک (شامل امور 6 گانه، قسمت چناران، اداره سرخس، اداره فریمان) پس از طی مراحلی به اداره حسابداری درآمد مشترکین ارسال می گردد سپس پس از صحت اشتراک و قبولی به قسمت کامپیوتر ارسال تا میزان بدهکاری یا بستانکاری مشترک مشخص گردد و طی جداول خاص که سالانه تغییر می کند محاسبه و طی چک پس از امضاء مدیریت مالی و مدیریت عامل به مشترک پرداخت می گردد.

گردش کار نگهداری حسابداری درآمد و مشترکین :

این عملیات بصورت واحدی مستقل بنام واحد حسابداری درآمد و مشترکین انجام و به لحاظ اینکه واحدهای وصول کننده و اجرائی درآمد عمومی درشرکتهای توزیع قرار دارند مسؤلیت خدمات ، دریافت ، پرداخت ، استئداد ، وپیگیری ووصول مطالبات و...... ودرنهایت جمع آوری اطلاعات وسوابق مالی جهت صدور اسنادحسابداری درقالب قرارداد به نیابت ازبرق خراسان به شرکت توزیع سپرده گردیده همچنین عملکرد ماهانه بخش درآمد ازطریق واحد حسابداری درآمد شرکت برق پس ازاعمال کنترلهای مالی دردفاترقانونی برق خراسان ثبت می گردد لذا واحدهای تابعه شرکت توزیع بعنوان زیر مجموعه این واحد مالی اسناد درآمد را به نیابت ازبرق خراسان وبعنوان یک کارخدماتی بصورت دیسکتهای اطلاعاتی وهمراه کلاسوراسناد به شرکت توزیع زیربط ارسال وپس ازکنترل اسناد توسط مهندسین درآمد واطمینان ازصحت وانطباق آنها با دیسکتهای اطلاعاتی اسناد واطلاعات موجود دردیسکتهای ارسالی ازقسمتها وادارات به کمک نرم افزارهای موجود ادغام ودرقالب یک فایل اطلاعاتی به برق منطقه ای خراسان ارسال می گردد 

پس از ارسال اسناد مجدداً توسط کارشناسان واحد مالی درآمد ومشترکین مورد کنترل ورسیدگی قرارگرفته ودرصورت عدم نیاز به اصلاحات عمل ادغام اطلاعات صورت گرفته ویک جا ارائه می گردد .

سیستم نگهداری حسابهای درآمد مشترکین :       

این روش براساس روش نگهداری حساب به تفکیک محل اجراء یا واحد وصول کننده درآمد مستقر می باشد درحقیقت نقش اصلی را کد بیست رقمی ، ارقام شانزده تا نوزدهم بعنوان کد محل اجراء بعهده خواهند داشت که بعلت منحصر به فرد بودن این کد سه رقمی امکان پردازش اطلاعات به کمک نرم افزار حسابداری موجود وبرنامه های کمکی دیگربه هرشکلی عملی بوده استخراج گزارشات وآمار مورد نیاز بطوردقیق میسراست بنابراین چنین می توان نتیجه گرفت تمامی دستورکارهای بیست رقمی استفاده شده دراسناد درآمد درمحل شانزدهم یا نوزدهم الزاماً اعداد غیر ازضفرخواهند بود .

ازویژگیهای این سیستم میتوان به مواردذیل اشاره نمود .

 1. همانطوریکه عمل ادغام اطلاعات به سهولت انجام می گیرد کارفایل اسناد نیزبراحتی حتی میسر بوده قسمت ها وادارات می توانند جهت کنترل وتطبیق اطلاعات ، فایل اسناد هردوره مالی را برحسب نیازاستفاده خود تقاضا نمایند.
 2. امکان تهیه دفاتر روزنامه، کل ،معین وسایر گزارشهای مالی جهت تک تک شهرستان ها برابراطلاعات موجود دردفاتر قانونی شرکت میسرمی باشد .
 3. امکان مقایسه عملکرد واحدها ازنظر وصول درآمد ، پیگیری مطالبات ، میزان فروش انشعاب انرژی ونحوه کنترل ورسیدگی حسابها وسایرموارددیگر
 4. درصورت بروزاشکال یاابهام درحسابها امکان رسیدگی ورفع آن سریعترخواهد بود .
 5. درصورت ارزشیابی قسمتها وادارات گروه ارزشیاب باتوجه به امکان تهیه گزارشات گوناگون جهت هرشهرستان ، دقیقتر، بهتروراهتتر                      تصمیم گیری می گردد.

وظایف پست سازمانی واحد مدیریت مالی واداری حسابداری مشترکین :

عنوان پست : حسابدارمسئول درآمد

 1. رعایت واجرای کلیه مقررات ، آئین نامه ها ، قوانین جاری دررابطه با فعالیتهای مالی ذیربط.

کلیه مقررات وآئین نامه ها وقوانین جاری درمورد مشترکین اعم ازلغوسابقه یا تقلیل آمپراژ ، درخواست انشعاب وسایرموارد تعرفه یکسان دارند وقسمت ملزم به رعایت آن بوده وهیچ تخفیفی نسبت به همدیگر مشترک قائل        نمی باشند وکلیه مقرراتی که دررابطه با قسمت حسابداری درآمد ومشترکین است اجراء می گردد واز حیطه عملیات خودخارج نمی گردند .

 1. بررسی اسناد درآمد واحدهای تابعه شرکت به منظور بلااشکال بودن برابر مقررات جاری حسابداری درآمد مستقر درحوزه ستادی توزیع وپس ازدریافت اسنادفروش انشعاب ازنواحی شش گانه ادارات وقسمت آنها رامورد بازبینی قرارداده واگردارای اشکال بود یا درهمان ماه اصلاح صورت گرفته ویا سند اصلاحی صادرمی کند وسپس به امضاء مدیرعامل   ومدیرمالی می رسد .
 2. بررسی وپرداخت وجوه مشترکینی که کنترهای آنها جمع آوری ، کاهش قدرت ویا تفکیک گردیده اند .

 زمانیکه مشترک خواهان لغو امتیاز خود ویا کاهش آمپراژ میزان مصرفی ویا تفکیک باشد به شخصاً به شرکت مراجعه وتقاضای لغو امتیازرا اعلام می دارد وبطور کلی برچیدن دائم انشعاب صورت می گیرد ویا مشترک آمپراژ مصرفی خودرابیش ازحد نیاز احساس می کند که بحث مفصل تر آنرا درلغوامتیاز ارائه خواهم داد ومراحل پرداخت آن توسط اداره حسابداری درآمد ومشترکین انجام می گردد البته قبل ازپرداخت وجه لغو امتیاز پرسابقه وی به اداره امور خدمات ماشینی فرستاده تا بدهی مشترک مشخص وازمبلغ پرداختی کسرگردد . (این مبحث رادرلغو سابقه مشترکین مفصلاً شرح خواهم داد .)

 1. صدور اسناد فروش مکانیزه وهمچنین صدور اسناد مربوطه به درآمد .

زمانیکه شرکت به مشترک برق می فروشد ویا مشترک هزینه اولیه آن ومیزان مصرف برق رابپردازد که پس ازمحاسبه آن به مشترک اعلام ودراین قسمت اسناد فروش صادرمیگردد وهمچنین درآمد حاصل ازفروش برق که اسناد متعلقه دراین قسمت می آید .

 1. بایگانی منظم اسناد درآمد ومکاتبات اداری

کلیه مدارک مالی وهمچنین مکاتبات اداری دراین قسمت بایگانی می گردد که میتوان ازمکاتبات بابدهکاران ، اسنادتمرکز، ترازآزمایشی ، فرمهای مالی ، آمار ارسالی به وزارت نیرو آمارمشترکین وغیره نامبرده .

 1. تهیه آمار واطلاعات لازم ازدرآمدهای واحدهای تابعه شرکت .

زمانیکه مشترکین ازخدمات برق استفاده نمودند موظف به پرداخت هزینه خدمات آن می باشند که اکثراً توسط ارائه فیش به مشترک اعلام می گردد ومشترک پرداخت می کند .

7) پاسخگوئی به ارباب رجوع که ازواحدهای تابعه جهت پیگیری مراجعه مینمایند.

کلیه لغو سابقه ولغو امتیاز مشترکین درمشهد پس ازمحاسبه برای پرداخت به این قسمت مراجعه می شود وارباب رجوع های که ازلحاظ قطع ووصول برق وسایرموارد می باشند به این اداره مراجعه می کنند که کارمندان قسمت موظف به جوابگوئی هستند البته درمواردیکه موعد پرداخت وجه ابطال اشتراک به مشترک گذشته باشد باید مستقیماً به اداره مرکزی مراجعه نماید .

 1. بررسی اسناد فروش انشعاب ، تقسیط ووصول سفته وغیره واحدهای      تابعه شرکت .

هنگامیکه ادارات وکارخانجات وهمچنین بطورکلی مشترک پس ازتأئید شرکت مبنی برارائه خدمات برق به مشترک موافقت می نماید باید مشترک هزینه آن را متقبل شود گاه اتفاق می افتد که مشترک نمی تواند مبلغ را یک جا پرداخت کند همین علت پس از تأئید شرکت برق می تواند وجه آن رابطور اقساط ودرمقابل سفته دریافت نماید .

 1. انجام سایر امورارجائی مرتبط با شرح وظایف ازسوی سرپرست .

امورتی که مرتبط با این قسمت می باشد وسایراموری که دارای اشکال بوده ومرتبط با قسمت می باشد به این قسمت ارجاع می گردد وباتوجه به حیطه عملکرد مریریت مالی ویا مدیریت عامل امورراحل وفصل کرده ونتیجه       رااعلام می نمایند .

حال باتوجه به شرح وظائف حسابداردرآمد اهم وظائف حسابداری درآمد مشترکین رابه تفصیل توضیح می دهیم وعبارتند از :

 1. ممیزی صدور اسناد فروش ماهانه مناطق ونواحی شش گانه
 2. بدهکاربستانکار کردن مشترک
 3. حق الکشف
 4. پرداخت اضافه واریزی بجاری 97666 یا 95739
 5. آمار فروش انشعاب ماهیانه
 6. سپرده های جاری 96002
 7. صدور سند فروش مگانیزه
 8. لغو سابقه مشترکین

1)ممیزی صدور اسناد فروش ماهانه مناطق ونواحی شش گانه

کلیه وجوه دریافتی توسط خدمات مشترکین ازمتقاضیان برق که شامل انشعاب با آمپراژ کوچک وبزرگ وفروش برق موقت که دریافت سپرده ازمشترکین انجام می گیرد ودریافت وجه ازمشترکین که انرژی استفاده می کنند توسط حسابداردرآمد طی فرم خلاصه تنظیم می گردد وحسابهای آنرا مشخص و15 روزه ویا یک ماه بطورکلی سند صادرمی گردد وبه اداره حسابداری درآمد ومشترکین ارسال وتوسط این اداره بصورت ریز بازبینی می گردد وچنانچه ایرادی لزقبیل کم گرفتن ازمشترک یا زیادگرفتن ازمشترک ویا استنباه واریزی توسط مشترک مشاهده گردد آنرا به حسابدار درآمد گوشزد ودرهمان ماه ویا درماه بعد باید تصیح گردد .

2) بدهکار بستانکارکردن مشترک :

الف ) بدهکاری : چنانچه مشترک کسرمصرف داشته باشد یعنی مأمور قرائت کنتور مصرف انرژی مشترک راکم یاداشت کرده باشد مثلاً شماره کنتورمشترک راکه 4325 باشد اشتباهاً3425 دربرگه گزارش خود ثبت نماید تعداد 900 کیلو وات کسر مصرف دارد که توسط خدمات مشترکین به کارشناس تعرفه با سوابق به ارسال می کند وکارشناس آنرا بررسی وبه این اداره ارسال ودراین اداره سند صادربه خدمات ماشینی ارسال می گردد تا به حساب بدهی مشترک منظورگردد چنانچه مشترکی به شرکت بدهکارباشد ودسترسی به نامبرده نداشته باشیم طی فرمی به حساب بدهکاری مشترک که درموقع صدور قبض معرفی به حساب     می آید ونامبرده پس ازدریافت قبض برق آنرا پرداخت می نماید .

ب ) بستانکاری: چنانچه مأمور قرائت کنتور درزمان شماره برداری آنرا زیادی شماره برداری نماید ومبلغ پرداختی آن توسط مشترک بیشترمی گردد وسپس مشترک به اداره مراجعه نموده وپس ازبررسی واحراز توسط خدمات ماشینی بکارشناس تعرفه گزارش می نماید وپس ازصحت وسقم به حساب بستانکاری مشترک منظور می گردد دراین موقع اگر مشترک بخواهد یا مبلغ آنرا طی چک به مشترک بپردازد ویا به حساب بستانکاری شرکت منظورمی گردد

3) حق اکشف :

درزمانیکه مشترکین برق دزدی می نمایند وغیر مجازاستفاده می کنند یعنی ازسیم آزاد یا ازپشت کنتور که باعث می شود کنتور شماره نیندازد ومأمورین موظفند زمان کنتور برداری به این مورد توجه ودقت کافی داشته باشند واگرمأمورمشترکی که سوء استفاده می نماید شناسائی کند شرکت برای ترغیب مشترک 10% جریمه متعلقه به مشترک را به مأمور پرداخت نمائید به شرطیکه مبلغ پاداش از10000 ریال بیشتر نباشد وبیشتر تعلق نمی گیرد

4) پرداخت اضافه واریزی به جاری 97666 یا 95739 :

چنانچه مشترکی اشتباهی بهای  مربوطه چون واریز نماید وواحد خدمات مشترکین واحد مربوطه گزارش نماید وتوسط اداره حسابداری درآمد صحت آن مشخص گردد سند صادرشده وازجاری 1405 که حساب رابط اداره مرکزی میباشد ازدرآمد پرداخت می گردد وسند صادرمی گردد وبوسیله چک پرداخت می شود

5) آمارفروش انشعاب ماهیانه :

درآخر هرماه که تمام اسنادومدارک ماهیانه امورمربوطه به درآمد می باشد توسط این اداره مرتب شده وازحسابهای زیر بصورت مجزا به تفکیک هرواحد جمع آوری می شود .

 1. 271 فروش انشعاب که دربستانکاری سند ثبت می شود .
 2. 186 که دربدهکار سند می آید ومربوط به درخواست سفته هاست .
 3. 141 فروش انشعاب تقسیطی می باشد که دربدهکار سند صادرمی شود .
 4. 145 که تقسیط انشعاب همان شرکت که دربدهکارسند می آید .
 5. 100/142 که مربوط به فروش انشعاب ماهیانه درآمد که بستانکار سند می آید .

6) سپرده های جاری 96002 :

زمانیکه مشترک درخواست انرژی بطور محدود برای یک منطقه مثلاً شرکت یا نمایشگاه می کنند که مدت آن بطور محدود می باشد مصرف کننده به امور مربوطه مراجعه و درخواست برق موقت می نماید و پس از تأیید و طبق بر آورد کارشناس مبلغی به عنوان سپرده از نامبرده دریافتی می شود یعنی به جاری 96002 بانک ملی شعبه مشهد واریز می نمایند که این سپرده تا زمانیکه جمع آوری نشده در دست شرکت می باشد بعد از جمع آوری و چنانچه بدهی داشته باشد از مبلغ سپرده کسر و بقیه به نامبرده طی چک پرداخت و سندی  توسط درآمد امور صادر م گردد

 1. صدور سند فروش مکانیزه

این نوع آمار ابتدا از طرف خدمات مشترکین به کارشناس تعرفه ارسال و توسط آن به خدمات مشترکین و مدیر امور، رئیس قسمت و رئیس اداره ارسال می گردد که این نوع آمار فقط از نظر اطلاع و آمار کلی  برای هر واحد یا امور می باشد که امکان دارد این آمار با آماریکه به امور مالی ارسال می شود از نظر مبلغ متفاوت باشد کم باشد یا زیاد که حسابداری درآمد آمار دوم آنرا که کاملاً تکمیل و درست  از  نظر  تعداد مشترک، نوع تعرفه می باشد مد نظر می باشد در نظر می گیرد که بعد از بررسی توسط این اداره سند صادر می کند که بطور کلی به امور یک نسخه به هر واحد ارسال تا در کامپیوتر خود به ثبت برساند و یا به خود هر امور ارسال تا آنها سند صادر نمایند و در کامپیوتر خود ثبت و تمام نسخ آن که سه برگ می باشد به این اداره ارسال می کند.

8- لغو سابقه مشترکین:

یکی از فعالیتهائی که در حسابداری مشترکین اعمال میگردد لغو سابقه مشترکین است منظور از لغو سابقه این است مشترک خواستار برچیدن دائم انشعاب انرژی مصرفی خود باشد یا اینکه الزاماً نمی تواند استفاده نماید که معمولاً به سه دلیل است.

 1. هرگاه مشترک خود شخصاً درخواست برچیدن انشعاب را داشته باشد.
 2. هرگاه بدهی مشترک پس از گذشت حداقل یکسال از تاریخ قطع سوخت به 50%  هزینه های برقراری انشعاب طبق جدول هزینه های عمومی برقراری انشعاب برسد.
 3. هرگاه سه سال از تاریخ قطع برق بگذرد و مشترک علیرغم اخطار اقدام ننماید.

در  این  قسمت پرونده مشترکین که به هر دلیل لغو سابقه می شوند ابتدا در دسته های مختلف جمع آوری و لیست برداری می شوند و به قسمت خدمات ماشینی فرستاده تا قبض المثنی صادر و میزان بدهی مشترک مشخص شود پس از اینکه قبض المثنی از قسمت خدمات ماشینی رسید برای هریک از مشترکین مقدار متعلقه به وی را محاسبه و از میزان بدهی وی کسر و به او می پردازند.

اداره خدمات مشترکین

یکی از قسمتهائی که زیر نظر حسابداری درآمد مشترکین است اداره خدمات مشترکین می باشد از وظائف قسمت این است که زمانیکه مشترک قبوض فروش انرژی را دریافت می کند برای واریز وجه آن به یکی از بانگها مراجعه و واریز می کند و بانگ قبض را به این اداره می فرستد و بانک بر اساس اعلامیه بانکی آنرا بسته بندی می کند و در این اداره قبوض مورد بازرسی و حسابرسی اولیه قرار می گیرد و پانچ قبوض و ارسال لیست بسته های اشکالی بانکهای مختلف و همچنین آبدیت قبوض به تفکیک امور شش گانه و شهرستانها را برعهده دارد.

بطور اعم مراحل آبدیت قبوض روزانه در اداره خدمات مشترکین عبارتند از :

 1. دریافت قبوض از بانکهای مرکزی مشهد
 2. بسته بندی و کنترل قبوض با لیتس ارسالی توسط بانک
 3. ارسال قبوض به خدمات ماشینی جهت پاسخ
 4.  برگشت قبوض پانچ شده همراه با لیست بسته های اشکالی
 5. رفع مغایرت بسته های اشکالی با لیست های بانکی
 6. تکمیل صورت وصول قبوض به تفکیک بانکها
 7. عودت قبض همراه با دو برگ وصولی به مرکز خدمات ماشینی جهت اصلاح اشکالات و آبدیت کردن
 8. بایگانی اعلامیه های بانکی همراه با یکبرگ صورت وصولی تأیید شده توسط مرکز خدمات ماشینی جهت صدور سند
 9. دریافت چکی ها و مبالغ بانک استان، تجارت، ملت، سپه، مسکن، کشاورزی، رفاه و انتقال به بانک ملی
 10. مراجعه به بانکهای مختلف جهت رفع مغایرت
 11. صدو سند در پایان هر ماه جهت انتقال مبالغ وصولی به حسابهای مربوطه
 12. بایگانی صورتهای بانکی بترتیب روز
 13. تهیه آمار وصولی هر ماه به تفکیک روز
 14. تهیه آمار وصولی هر ماه به تفکیک بخشهای شش گانه، مشهد، چناران، فریمان و سرخس جهت اطلاع مسئولین.

 

پیشنهاد

با توجه به مراجعات مکرر مشترکین مشاهده می گردد که کارمندان محترم این شرکت از سایر  شرکتها  و  موسسات  به  ارباب رجوع بهتر و سریعتر جواب می دهند و مدیریت محترم مالی که فعالانه نسبت به افزایش سطح ارتقاء چه کیفی و چه کمی با تهیه فرمها و ارائه و دریافت پیشنهادات سعی وافر نشان می دهند بسیار خوشوقتم تنها ایرادی که بنظر اینجانب در قسمت حسابداری درآمد مشترکین دیدم این است که مشترکینی که لغو سابقه داشته و برای دریافت پول آن به این قسمت مراجعه می کنند بیشتر با مشکلات فراوان مواجه می شوند چون اکبر از مسافات دور مثل چناران، فریمان مراجعه می کنند. بنظر اینجانب بهتر است سیستمی ایجاد گردد که این پرداخت ها نیز در همان قسمت که مشترکین از آن نواحی مناطق هستند پرداخت گردد تا مشترک کمتر دچار مشکل گردد.

 

 

 

 

نظرات0
برای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود به حساب کاربریایجاد حساب کاربری