فيبرنوري در شبكه ارتباطات زيرساخت
سرعت تحولات و پيدايش فناوري هاي نوين ، تنوع خدمات پيشرفته و تقاضاي فزاينده براي اين خدمات ، لزوم استفاده بهينه از منابع مالي و انساني و گسترش روز افزون بازار رقابت ، موجب گرديده تا نگرش به صنعت مخابرات در قياس با ساير صنايع متفاوت باشد
 • حمید نظری
 • 1397/1/27
 • 0
 • 295

سرعت تحولات و پيدايش فناوري هاي نوين ، تنوع خدمات پيشرفته و تقاضاي فزاينده براي اين خدمات ، لزوم استفاده بهينه از منابع مالي و انساني و گسترش روز افزون بازار رقابت ، موجب گرديده تا نگرش به صنعت مخابرات در قياس با ساير صنايع متفاوت باشد . اين نگرش هوشمندانه مبين اين واقعيت است كه فناوري اطلاعات و ارتباطات ، نيروي محـركـه تــوسعه در همه ابـعـاد اسـت و ايـن مـهم ، ضـرورت هاي توسعه را متجلي مي گرداند .

در اين راستا شركت ارتباطات زيرساخت در برنامه هاي پنجساله، توسعه شبكه هاي مخابراتي مبتني بر فناوري نوري را در دستور كار خود قرار داد :

اهداف طرح

 1. پاسخ دهي به نيازهاي ارتباطي برنامه هاي توسعه‌ي كشور
 2. بستر سازي براي حضور شركت هاي دولتي و غير دولتي در بازار مخابرات
 3. سوق دادن جامعه به سمت جامعه اطلاعات
 4. سرعت بخشيدن به توسعه اقتصادي و اجتماعي
 5. ارائه خدمات مورد نياز جامعه در حد مطلوب
 6. رفع موانع و تنگناها براي پياده سازي دولت الكترونيكي
 7. حضور موثر در دهكده جهاني
 8. ايجاد زيرساخت لازم براي تجارت الكترونيكي
 9. ايجاد شاهراه ارتباطي جهت حمل ترافيك
 10. ايجاد قطب ارتباطات منطقه اي در داخل كشور و تقويت توان راهبردي
 11. امكان حضور گسترده و فعال در تمام نقاط كشور از طريق نقاط حضور (POP )
 12. حضور در بازار رقابتي
 13. امكان دسترسي به شبكه هاي نوري يكپارچه
 14. ايجاد شبكه يكپارچه مخابراتي توسعه پذير و قابل انعطاف

براي نيل به اهداف فوق ، نياز به بستر مخابراتي با پهناي باند وسيع و مطمئن است . در اين راستا فيبر نوري با مزاياي زير به كار گرفته شد :

 1. تضعيف پايين
 2. قيمت تمام شده مناسب
 3. سهولت كار كابل كشي به دليل سبك بودن
 4. عدم نويز پذيري
 5. عدم تأثير ناپذيري از عوامل خارجي ( مانند ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي )
 6. امنيت بالا به علت شنود ناپذيري (در مقابل سيستم هاي راديويي)
 7. عدم همشنوايي
 8. پهناي باند وسيع و مطمئن
 9. شبكه سازي مطمئن با قابليت انعطاف
 10. قابليت ايجاد شبكه همگرا

لذا اكنون امكان ارائه خدمات مختلف در هر زمان و در هر مكان و براي هر كس فراهم آمده است.

شبكه يكپارچه نوري ايران با پهناي باندي در حدود ترا هرتز ( Tr Hz ) متشكل از بزرگراه هايي براي ارسال و دريافت بهنگام اطلاعات است. بطوريكه بدون وجود اين فناوري دقيق و حساس ، امكان ارائه خدمات چندرسانه اي ميسر نيست . با وجود شبكه يكپارچه نوري ايران ، مي توان حجم اطلاعات بسيار زيادي را جابجا نمود و شركت ارتباطات زيرساخت ايران با استفاده از توانمندي هاي آن قادر است بعنوان قطب مخابراتي در منطقه عمل نموده و كشورهاي مختلف همسايه را نيز به هم متصل سازد .

خدمات بالقوه شبكه ملي فيبرنوري ايران

خدمات مخابراتي از اجزاء عمده اقتصاد ملي و جهاني بشمار مي روند زيرا علاوه بر
سود آوري هنگفت نقش اساسي و محوري در ارتقاء سطح اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ايفا مي نمايند . به همين دليل شركتهاي بسياري راغب به سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف شبكه مخابرات گرديده اند. اين سرمايه گذاريها گردش مالي مطلوب، ارائه خدمات متنوع وگسترده ، تبعات اجتماعي مانند ايجاد اشتغال ، بهبود وضع بهداشت و درمان ، ارتقاء سطح دانش عمومي و تخصصي ، امنيت ، صرفه جويي در وقت و انرژي و بسياري ديگر را در پي دارند.

با توجه به اينكه شبكه يكپارچه نوري ايران واسط ميان شبكه هاي محلي، شهري و منطقه اي است   بخش مهمي از خدمات قابل ارائه از طريق شبكه ي نوري ايران مستلزم پيش بيني و عرضه اين سرويس ها در LAN ها و شبكه هاي شهري متصل به شبكه يكپارچه نوري ايران است كه عبارتند از  :

 • ارسال داده با سرعت بالا
 • تلفن تصويري
 • ويدئو بر اساس تقاضا Video on – demand
 • پزشكي از دور
 • آموزش از دور
 • اينترنت پرسرعت
 • ارسال متن ( Text )
 • كنترل خانه از دور
 • ارسال فايلهاي با حجم زياد
 • ويدئو كنفرانس
 • بانكداري الكترونيكي
 • خريد از دور
 • خدمات صوتي با كيفيت بالا
 • خدمات چند رسانه اي ( Multi Media )
 • ارائه پهناي باندهاي مختلف به متقاضيان بر اساس درخواست آنها

 

رويكردهاي فني

براي ايجاد يك شبكه مخابرات نوري كارآمد و نيل به اهداف برشمرده ، بايستي موارد زير در نظر گرفته شود :

 1. رعايت استاندارد هاي بين المللي
 2. استفاده از تجهيزات منطبق بر فناوري هاي روز
 3. رعايت اصول صحيح شبكه سازي
 4. استفاده مناسب از برنامه هاي نرم افزاري براي طراحي شبكه
 5. بهره گيري از نيروي انساني متخصص ، آموزش ديده و كارآمد

در اين راستا مشخصات تارهاي به كار گرفته شده در شبكه فيبرنوري كشور در برنامه هاي توسعه در مقاطع زماني مختلف، با توجه به استانداردها و فناوري روز و متناسب با توانايي توليد تجهيزات مخابراتي مربوطه انتخاب گرديد كه به شرح ذيل مي باشد :

 

تار تك مد single mode fiber (S . M)  مطابق با استاندارد  G.652 :

اولين تار نوري كه به طور فراگير درشبكه هاي مخابراتي مورد استفاده قرارگرفت ، تارنوري SM براساس توصيه G.  652 اتحاديه بين المللي مخابرات  (ITU-T) است . اين تار در پنجره 1330  nm داراي پاشندگي صفر بوده و حداقل  تضعيف آن در پنجره 1550 nm است . نكته قابل ذكر اين است كه درپنجره 1550 nm عليرغم تضعيف كم  ، پاشندگي درآن زياد بوده و در پنجره  1330  nm عليرغم پاشندگي صفر،   داراي تضعيف بالاتري است. اين نوع تار جهت كار درپنجره 1330 nm طراحي شده است وبا توجه به مسافت و نرخ بيت ارسالي روي آن درسالهاي اوليه استفاده از تارنوري كاربرد فراواني داشته است به طوريكه بخش اعظمي از شبكه هاي موجود مخابراتي از اين نوع تار استفاده مي نمايند و َدربرنامه پنج ساله اول توسعه نيز از اين نوع تار استفاده گرديده استَ .

 

نظرات0
برای ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود به حساب کاربریایجاد حساب کاربری