کوروش کبیر ما رو ببخش 
.♥️♡♥️·♥️♡♥️♥️·♥️♥️♥️··♥️♥️♥️·󾍄

من ایرانی
نیستم
چون بجای
 درود
 میگویم سلام و بجای بدرود
 میگوییم
 خداحافظ
 
 من
 ایرانی
 نیستم چون روز کوروش بزرگ
 را
 نمیدانم (7 آبان ) چون این روز
 فقط در
 تقویم کشور من ثبت نشده
 است
 
 من ایرانی
 نیستم
 چون عربها
 به من آموختند به خوراک
 بگوییم
 غذا،در حالی ک خودشان به
 ادرار شتر
 میگویند غذا و من هم
 تکرار
 میکنم
 
 من
 ایرانی
 نیستم چون عربها به من
 آموختند
 برای شمارش خودمان بجای
 تن از نفر
 استفاده کنیم که واحد
 شمارش
 حیوانات است
 
 من
 ایرانی
 نیستم چون عربها به من
 آموختند
 که بجای گفتن واق واق سگ
 بگوییم
 پارس که نام وطنمان است
 
 من ایرانی
 نیستم
 چون عرب
 ها به من آموختن دیوث یک
 صفت زشت
 است, در حالیکه نام یکی از
 سرداران
 ایرانی بوده که درحمله
 اعراب به
 ایران تعداد زیادی از
 سربازان
 عرب را به هلاکت رسانده
 است
 
 من
 ایرانی 
 نیستم چون
 اعراب بمن آموختند
 بگویبم
 شاهنامه آخرش خوش است چون
 در آخر
 شاهنامه ایرانیان از اعراب
 شکست
 میخورند
 * 
 من
 ایرانی
 نیستم چون بجای نشر و کپی
 این مطلب
 بیخیال از کنار آن گذر
 میکنم
عاشق این متنم... 👇


👈زمانی که عرب ملخ میخورد .... کورش به هرکس به اندازه خانواده اش گندم میداد ... ( یعنی عدالت ) 

❤️❤️❤️
👈زمانی که عرب در بیابان بز میچراند.... کورش نیمی از دنیا راگرفت....( یعنی حکومت ) 

❤️❤️❤️
👈زمانی که عرب دختر را ننگ میدانس .... کورش به بانوی ایرانى احترام میگذاشت ....
( یعنی مردم پرستی )

❤️❤️❤️
👈زمانی که عرب را " ام جهل" میخوادند ....
شاه کشور من اولین منشور حقوق بشررا نوشت..!!
( یعنی هنر )

❤️❤️❤️
👈زمانی که عرب چوب میپرستید ... کورش نیمی از دنیارا یکتا پرست کرد ... ( یعنی وحدت ) 

❤️❤️❤️❤️❤️❤️
👈زمانی که عرب دخترش را زنده در گور میکرد ..... 
کورش بزرگ برای دختران پارس دانشگاه ساخت..!!!!! 
( یعنی عشق )

❤️❤️❤️❤️❤️
👈زمانی که عرب در چادر بود ... کشور من تخت جمشید و پاسارگاد داشت..!! ( یعنی عظمت ) 

١) یکی اقدامات جالب داریوش بزرگ حفر کانال سوئز است که دریای مدیترانه را به دریای سرخ مرتبط کرد تا رفت و آمد کشتی ها بین دو دریای نامبرده برقرار شود.

٢)داریوش بزرگ برای جلوگیری از قحطی آب در هندوستان که جزیی از قلمرو ایران بوده سدی عظیم بر روی رود سند بنا نهاد.

٣) داریوش بزرگ در هر سال برای ساخت کاخ به کارگران بیش از نیم میلیون سکه طلا می داد که به گفته مورخان گران ترین کاخ دنیا محسوب می شده است.در حالی که در همان زمان در مصر کارگران به بیگاری گرفته شده بودند بدون پرداخت مزد که با شلاق همراه بوده است.

٤) تقویم کنونی ماه ۳۰ روزه به دستور داریوش بزرگ پایه گذاری شد. بر طبق تقویم جدید داریوش بزرگ، روز اول و پانزدهم هر ماه تعطیل بود و در طول سال دارای ۵ عید مذهبی و ۳۱ روز تعطیل رسمی که یکی از آنها نوروز و دیگری سوگ سیاوش (سووشون) بوده است.

٥) داریوش بزرگ برای اولین بار در ایران وزارت راه، سازمان اسناد و سازمان پست و تلگراف (چاپارخانه) را بنیان نهاد. اولین راه شوسه و زیرسازی شده در جهان توسط داریوش بزرگ ساخته شد.
(راه شاهی از شوش تا سارد به طول ۲۴۰۰ کیلومتر)

٦) در طول سلطنت داریوش بزرگ ۲۴۲ حکمران بر علیه او شورش کرده بودند و او پادشاهی بود که با ۲۴۲ مورد شورش مقابله کرد و همه را به جای خود نشاند و عدالت را در سرتاسر ایران گسترش داد.

٧) داریوش بزرگ در سال ۵۲۱ قبل از میلاد فرمان داد: من عدالت را دوست دارم، از گناه بیزارم و از ستم طبقات بالا به طبقات پایین اجتماع خوشنود نیستم.

٨) داریوش بزرگ برای ساخت کاخ پرسپولیس که نمایشگاه هنر آسیا بود ۲۵ هزار کارگر بصورت ۱۰ ساعت در تابستان و ۸ ساعت در زمستان به کار گماشته بود. به هر خانواده از کارگران به غیر از مزد آنها روزانه ۲۵۰ گرم گوشت همراه با روغن،کره،عسل و پنیر می داد و هر ۱۰ روز یکبار استراحت داشتند. .
٩) داریوش بزرگ در سال آخر پادشاهی به اندازه ۱۰ میلیون لیره انگلستان زر در زرخانه بر جای گذاشت.

١٠) داریوش بزرگ سواد آموزی را اجباری و رایگان بنیان گذاشت که به موجب آن همه مردم می بایست خواندن و نوشتن بدانند.
.
١١) داریوش بزرگ در سال دهم پادشاهی خود شاهراه بزرگ کوروش را به اتمام رساند که از خراسان به مغرب چین می رفت که بعد ها جاده ابریشم نام گرفت.

١٢) اولین بار بدستور داریوش بزرگ ماکت پرسپولیس ساخته شد که بزرگترین کاخ آسیا شبیه سازی شده باشد و کل ساخت کاخ ۶۵ سال به طول انجامید
۱۳) داریوش بزرگ پادگان و نظام وظیفه را در ایران پایه گذاری کرد و به مناسبت آن تمام جوانان چه فرزند شاه چه فرزند وزیر باید به خدمت بروند و تعلیمات نظامی ببینند تا بتوانند از سرزمین پارس دفاع کنند.

شاید در تاریخ هیچ کشور و ملّیتی چنین خیانتکارانی را، تا این میزان یافت نتوان کرد.
.
ـ داریوش سوم را ، "بسوس" ساتراپ باختر که از خویشاوند خود او بود زخم میزند و بقتل میرساند، آنهم در کوران جنگ با اسکندر. 
ـ چوپانی بنام "لی بانی" مسیر پنهانی سردار بزرگ هخامنشی آریوبرزن را به اسکندر لو میدهد و باعث مرگ او و شکست ارتش ایران و در نهایت سقوط شاهنشاهی پرشکوه هخامنشی میشود.
ـ سلمان فارسی که به فنون جنگی، خرد و دانش‌های ایرانیان آشنایی کامل داشت، مشاور محمد بن عبدالله  شد، جنگ خندق را برای محمد طراحی کرد، و تمامی اطلاعات حساس و حیاتی ایرانیان را در اختیار تازیان قرار داد، که در نهایت موجب سرنگونی دودمان ساسانیان و چیره شدن نکبت ابدی اعراب بر ایران و ایرانی شد.
ـ نادر شاه افشار را جمعی از سردارانش به رهبری علی قلی خان در خیمه اش بقتل میرسانند.
ـ ابواسحاق که از معاونین قابل اطمینان ابومسلم خراسانی بود، به طمع فرمانداری خراسان او را به خلیفه منصور فروخت و ابومسلم در حالی که سلاحی برای دفاع از خود نداشت بدست شمشیر داران منصور کشته شد.
ـ افشین از سرداران ایرانی در دربارمامون و المعتصم بالله خلفای عباسی بود که به طمع حکمرانی خراسان، با نیرنگ و فریب، پاپک یا بابک خرمدین که بیش از ۲۲ سال در برابر تازیان مقاومت و ایستادگی کرده بود را دستگیر و به خلیفه تحویل داد.
ـ ...
ـ ...
.
حافظ بزرگ میفرماید:
من از بیگانگان هرگز ننالم /

که با من هرچه کرد آن آشنا کرد/

درباره وبلاگ
در اینجا سعی دارم بخش اندکی از تاریخ 7000 ساله کشورمون ایران را برای شما شرح دهم
آرشیو مطالب